GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDAKİ BAĞ MÜZELERİMİZ

34.ncü Müzeler Günü'nde...

Geçmişle geleceği birbirine bağlayan uygarlığın belge ve kanıtı olan müzeler, kültürel mirasın sergilendiği ve geçmişi öğrenerek bugünü anlamamıza yardımcı olan ışık tutan önemli ve eşsiz mekanlardır. Ayrıca müzeler, sadece kültür varlıklarının değil sanat ve zeka ürünlerinin de ortaya konduğu, bir ulusun kimliği olmanın yanında uygarlıkların düşüncelerin, inançların, davranışların, yaşam tarzlarının da ortaya çıkarıldığı ve bu mirasın geleceğe taşınmasında önemli rol üstlenmişlerdir.

Geleceğimizi görebilmemiz için geçmişimizi bilmemiz ve geçmişimizi öğrenebilmemiz için de müzelerimizi ziyaret etmemiz gerekir. Ülkemiz, dünyada eşine ender düzeyde rastlanılan zengin bir kültür hazinesine sahiptir. Binlerce yıllık uygarlıkları sinesinde yaşatarak, birbirinden değerli eserlerine sahip olan ülkemizde müzelerimiz adeta birer bilim ve eğitim merkezleridir.

Tarihin en erken dönemlerinden bugüne kadar Anadolu da yeşermiş çok sayıdaki uygarlığın eşsiz ayak izlerine rastlayabileceğimiz müzelerimiz dünyadaki diğer tüm müzeleri kıskandıracak bir zenginliğe sahiptir.

Tarihi eserlerimizi bir rant kapısı olarak algılayıp onlardan maddi bir çıkar gözetenlere karşı halkımızın duyarlı olması büyük önem arz etmektedir. Bugün gelinen noktada ülkemizde müzecilik anlayışı, Kültür ve Turizm Bakanlığımızca yapılan önemli çalışmalar sayesinde çağdaş batılı müzelerle boy ölçüşecek düzeye erişmiştir.

Bu çerçevede, ziyaretçi sayısını artırmak ve müzelerimizi birer sosyal ve kültürel etkinlik seçeneği haline getirmek için “Müzekart '' uygulamasını 18.06.2008 tarihinde Bakanlığımızca hayata geçirildi. Bu uygulama, kültürel mirasımızı halkımıza daha verimli şekilde tanıtmaya yönelik ciddi ve önemli bir proje olup büyük bir ilgi gören Müzekart bugüne kadar 5.5 milyon adet satılmıştır.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, 2002 yılında müze ve örenyerlerine gelen ziyaretçi sayımız 7,5 milyon kişi den yüzde301 artışla 2014 yılında 29,774 milyon kişiye ulaştığını, 2002 yılında Müze ve örenyerlerinden elde edilen gelirimiz 26 milyon TL iken %1226 artarak 2014 yılında 345 milyon TL olmuştur.

Öte yandan gerçek ve tüzel kişilerin özel müze kurmaları ve geliştirmeleri Bakanlığımızca teşvik edilmektedir. Bu teşvikler neticesinde, 2002 yılında Türkiye deki özel müze sayısı 93 iken %122 artışla 2014 yılında 206 ‘a yükselmiştir.

Ülkemizin arkeolojik ve kazı araştırmalarına 2002 yılında 2 milyon TL ödenek ayırırken %1850 artışla 2014 yılında 39 milyon TL ayırılarak harcanmıştır. Yerli Türk kazı heyetlerince gerçekleştirilen arkeolojik kazısı sayımız 2002 yılında 57 iken %105 artışla 2014 yılında 117 olmuştur. 2014 yılında; Ülkemizde yabancı heyetlerce yapılan kazı sayısı 36 iken İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü müze kazısı sayısı 44. dür. 2002 yılında Türkiye deki müze sayısı 185 iken %5 artışla 2014 yılında 194 olduğunu, 2002 yılında Türkiye deki Taşınmaz Kültür Varlıkları sayısı 64.963 iken %49 artışla 2014 yılında 97.000 ‘e ulaşmıştır.

Büyükşehir Denizli coğrafi konumu, termal su ve ikliminin uygunluğu nedeniyle Kalkolitik çağdan başlayıp günümüze kadar kesintisiz bir yerleşime sahip olan İlimiz; Hitit, Frigya, Lidya, İonya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi medeniyetleri sinesinde yaşatmış, 19 antik kent, 89 arkeolojik ve 14 doğal sit, 428 sivil mimarlık örneği vb. gibi toplamda bine yakın tescilli kültür varlığı ile Denizli nin tarihi Anadolu nun tarihi kadar köklü ve renklidir.

Denizli de her ikisi de 4 Şubat 1989 yılında açılan, kent merkezinde 1.173 adet etnografik eserin bulunduğu Atatürk ve Etnografya Müzesi; Pamukkale Örenyeri nde 29.883 adet arkeolojik eserin bulunduğu Pamukkale Hierapolis Arkeoloji Müzesi bulunmaktadır.

2002 yılında Pamukkale Örenyeri ni ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 150 bin kişi iken 2014 yılında
%63 artışla 1 milyon 875 bin kişi olmuştur. Bu sayıyla Unesco Dünya Miras Listeside yeralan Pamukkale turizm cenneti Ülkemizdeki 188 örenyeri arasında birinci sıraya yükselmiştir.

Ayrıca Müze Müdürlüğümüzce tesbit ve tescili yaptırılan Büyükşehir Denizli de 2002 yılında Kültür Varlıkları 483 iken %101 artarak 2014 yılında 970 olmuştur.

Denizli de, kazılar sonucunda çıkarılan eserler teşhir edilememekte veya teşhirde yetersiz kalınmaktadır. Bu nedenle hem arkeolojik hem de etnoğrafik eserlerin teşhir edilebileceği sergi ve konferans salonları, laboratuvarı ile birlikte çağdaş normlara uygun depoları bulunan modern bir İl Müzesi nin İlimize kazandırılması dileklerimle, 18 Mayıs Müzeler Günü '' nü kutluyor, eserlerin gün yüzüne çıkarılmasında ve tarihe ayna tutulmasında, başta üniversitelerimizin değerli hocaları ve arkeologlar olmak üzere eserlerin korunmasında fedakârca çalışan tüm müze çalışanlarına teşekkür ediyorum.

          |                              

Mehmet KORKMAZ
Denizli Kültür ve Turizm Müdürü
17 Mayıs 2015 Pazar
Mesaj Gönder 5129 Yorumlar

Nilgün ATAR
Yazara Mesaj gönderin
MALTA'DAN GURURLANDIRAN İKİ ÖDÜLLE DÖNDÜK..

Kemal ŞENDİKİCİ
Yazara Mesaj gönderin
TURİST REHBERİNİN GÖZÜNDEN FOTOĞRAF TUTKUSU

Yusuf YAVUZ
Yazara Mesaj gönderin
300 DOLARLIK MERMER İÇİN 30 BİN AĞACI KESECEKLER!

Cem POLATOĞLU
Yazara Mesaj gönderin
SIRT ÇANTALI TURİST DAHA FAZLA HARCAMA YAPIYOR

Hüsnü GÜMÜŞ
Yazara Mesaj gönderin
AKDENİZ TURİZM FORUMU: MALTA

Serdar Taştanoğlu
Yazara Mesaj gönderin
PRİZREN KAHRAMANLARI II

Olay SALCAN
Yazara Mesaj gönderin
TAORMINA, SİCİLYA

Prof. Dr. Tuncay NEYİŞÇİ
Yazara Mesaj gönderin
ANTALYA'DA YAŞANAN FIRTINA VE HORTUM FELAKETİ

Uzm.Dr. Sinan İbiş
Yazara Mesaj gönderin
TUR OPERATÖRLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN DEĞİŞİM ELÇİLERİ OLUYOR

Tüm Yazarlarımız
Koşe Yazıları RSS hizmeti
. . .