TARİHİ MEZARLIKLAR VE HAZİRELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ-2

Bölüm: 2


Başta İstanbul olmak üzere, Ankara, Edirne, Bursa, Konya, Denizli, Kayseri, İzmir, Erzurum, Manisa, Aydın, Adana, Kocaeli, Mersin ve Muğla Büyükşehir Belediyelerinde Mezarlıklar Müdürlükleri vardır ve elbette mezarlıklarımızdan sorumludur. Ancak gerek bu müdürlükler uzman eleman açısından ve gerek mezarlıkların çok sayıda ve şehrin muhtelif bölümlerinde olmalarından dolayı yeterli koruma, bakım, restorasyon ve kitabe okuma konularında yetersiz kalmaktadırlar. En büyük eksiklik bu taşları okuyacak, bakımını yapacak, kırık ve harap taşları tamir edecek uzman elemanlarının olmayışı ve bu konuda yıllık bütçelerinden belirli bir para miktarı ayırmamalarıdır. Belediyeler festivallere, bayram kutlamalarına, konserlere ve diğer etkinliklere ve hatta Ramazan şenliklerine önemli paralar ayırmakta, binlerce kişiye ücretsiz iftar sofraları kurmakta ancak mezar taşlarını restore etmeye gelince para bulamamaktadırlar.

Biz Büyükşehir Belediyelerinin Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı olarak çalışacak “Tarihi Mezarlıklar ve Cami Hazireleri Şube Müdürlükleri“ kurulmasını öneriyoruz. 5393 ve 3998 sayılı kanunlara göre belediyeler devlet mezarlıkları ve vakıflar genel müdürlüğüne bağlı yerler hariç olmak üzere sınırları ve sorumluluk alanları içindeki tüm mezarlıkları ve hazireleri korumak, bakımlarını yapmak, duvarlarını çevirmek ve restore ettirmek, vb çeşitli sorumlulukları ve görevleri vardır. Tarihi mezarlıkları restore ettirmek için elbette bağlı oldukları halk arasından Anıtlar Kurulu dediğimiz “ Kültür Bakanlığı Kültürel Varlıklar Bölge Kuruluna '' röleve planları ile başvurarak izin almak durumundadırlar. Prosedürlerin çok fazla oluşu, kurul üyelerinin bazen anlamsız diretmeleri, vb diğer işlerden dolayı iş uzamakta ve bıktırmaktadır. Yapılacak yönetmelik değişiklikleri ile bu konu beledilere bırakılmalıdır. Diyeceksiniz ki her belediyenin KUDEB adı verilen Koruma Uygulama ve Denetim Büroları var ve her türlü yetkiye sahiptirler. Doğrudur ancak bu bürolarda sadece mimarlar ve arkeologlar var ve tek işleri tarihi bina restorasyonları, sokak sağlıklaştırmaları ve Yunan-Roma-Bizans ağırlıklı koruma ve uygulama işleri yapmalarıdır. Bu işleri yapmaktan ve belediye başkanlarının baskılarından mezarlıklara sıra gelmez ki.

Büyükşehir Belediyeleri Mezarlıklar Müdürlüğü Tarihi Mezarlıklar ve Cami Hazireleri Şube Müdürlüklerinde ilin sahip olduğu tarihi mezarlıkların ve cami hazirelerinin ve bu yerlerdeki mezar taşlarının sayılarına göre uzman eleman istihdam edilmelidir. Bu şube müdürlüklerinde “ sanat tarihçisi, Osmanlıca uzmanı, peyzaj mimarı, epigraf, ressam, grafiker, restoratör, hattat, arkeolog, mermer ve taş ustaları, vb “ teknik elemanlar istihdam edilmelidir. Oluşturulacak bu müdürlükler öncelikle ve ivedilikle ilin sınırları içindeki tarihi Selçuklu ve Osmanlı Mezarlıklarını ve cami hazirelerini tespit etmeli, belirli bir program dahilinde envanterler yapmalı, taşların kitabelerini okuyarak ve fotoğraflarını çekerek digital ortama aktarmalı, röleve planlarını yaparak restorasyon için koruma kurullarından izin almalıdır. Restore edilen tarihi mezarlıklar ve cami hazireleri koruma duvarları ile çevrilerek içleri bilgi levhaları ile donatılmalı, gezi patikaları yapılmalı, güvenlik kameraları ve güvenlik elemanları ile sürekli izlenmeli ve özel rehberler aracılığı ile detaylı bilgiler verilmelidir. Çocuklarımız, gençlerimiz ve halkımız belirli programlar dahilinde bu mezarlıklarda gezdirilmeli ve bir anlamda açık hava müzeleri ve rehabilitasyon alanları olarak kullanmalıdırlar. Tarihi mezarlıklar, cami hazireleri ve türbeler korkmadan gezilerek işlevsel hale getirilmelidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda büyük bir birikime sahiptir ve diğer büyükşehir belediyelerine örnek olmalı ve yapacağı çalışmalarla diğer belediyeleri de eğitmelidir. Örnek vermek gerekirse günümüzde İstanbul da Karacahmet, Kozlu, Edirnekapı, Eyüp, Aşiyan, vb büyük tarihi mezarlıklar, 1500 üzerinde türbe, 100 den fazla tarihi cami hazireleri vardır. Rumeli yakasında; Yahya Efendi, Barbaros Hayrettin, Çemberlitaş II. Mahmut, Sinan Paşa, Gazi Atik Ali Paşa, II. Bayezid, Küçük Ayasofya, Hekimoğlu Ali Paşa, Şehzadebaşı, Süleymaniye, Merkez Efendi ve Yenikapı Mevlevihanesi ve vb çok sayıda tarihi türbeler ve hazireler vardır. Eyüp ise başlı başına bir tarihi mezarlıklar, türbeler ve hazireler semtidir. Sadece Eyüp restore edilse ve ziyaretlere açılsa İstanbul ihya olur, Kültür turlarının bir türü olarak darphane görevi götür ve mezar taşlarımız kurtulur. Anadolu yakasında ise; Ayrılık Çeşmesi, Aziz Mahmut Hüdai, Mustafa Devati, Mihr-i Mah Sultan Cami, Beykoz mezarlığı, Çengelköy, vb tarihi hazireler bakım ve onarım beklemektedir.

İstanbul Büyükşehir belediyesi bünyesinde oluşturulacak bu müdürlük çok sayıda uzman istihdam etmeli, kuracağı Osmanlı Mezar Taşları Atölyesi ile Osmanlı Mezar Taşları Ustalarını uygulamalı olarak yetiştirmeli ve açacağı kurslarla önce ilçe belediyelerine birer-ikişer temsilci göndermeli ve daha sonra çevre belediyelere uzman temin etmelidir. İstanbul u örnek alacak belediyeler ise kendi yörelerinde bu eğitimleri ve çalışmaları tekrarlamalıdır.

Uzun sözün kısası biz bu müdürlüklerin kurulmasını can-ı gönülden arzu ediyoruz. Lütfen yetkililer bu konudaki feryadımızı ve önerilerimiz dikkate alsınlar ve çok geç olmadan bu kadim medeniyetimizin şahidelerini-tanıklarını- kurtaralım ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde devredelim.

Saygılarımla
          |                              

Mahmut Ökçesiz
Profesyonel Turist Rehberi
30 Mayıs 2017 Salı
Mesaj Gönder 2842 Yorumlar

Nilgün ATAR
Yazara Mesaj gönderin
GAP YTK BAŞKANLIĞINA KADIN ADAY OLURSA...

Hikmet TOSUN
Yazara Mesaj gönderin
İNANÇ TURİZMİNDE SEYİT BİLAL İBRAHİM HAZİRESİ

Yusuf YAVUZ
Yazara Mesaj gönderin
ATATÜRK'ÜN MİRASI BOTANİK BAHÇESİ ŞİMDİLİK KURTULDU!

Merve Baş BULUT
Yazara Mesaj gönderin
BESLENME ENGELİYLE SEYAHAT ETMEK...

Serdar Taştanoğlu
Yazara Mesaj gönderin
HOŞGELDİN BABACIĞIM I Yorum VAR !

Dursun YILDIZ
Yazara Mesaj gönderin
ÇORLU TREN KAZASININ FAİLİ SU'YUN KUVVETİ Mİ.?

Asil S. TUNÇER
Yazara Mesaj gönderin
SELANİK TÜRKLERİNDİ –I-

Hüsnü GÜMÜŞ
Yazara Mesaj gönderin
ANADOLU SU KÜLTÜRÜ MERKEZİ Yorum VAR !

Olay SALCAN
Yazara Mesaj gönderin
BALİ, ENDONEZYA

Tüm Yazarlarımız
Koşe Yazıları RSS hizmeti


İslami Oteller
Otel Fiyatları


. . .