DÜNYA BANKASI (WORLD BANK GROUP) TURİZM SEKTÖRÜ TOPLANTISI (1)

“ATO’ nun Ankara’da Dünya Bankası ile yapacağı işbirliği uluslararası alanda ülkesel kazanımlar sağlayacaktır.”


Türkiye ye turizm konusunda araştırmalar yapmak üzere gelen WORLD BANK GROUP un Washington Merkezinden Andreja Marusic, İtalya Bölümünden Florentin Blanc ve Ankara Ofisinden Umut Kılınç tan oluşan WBG heyeti turizm konusundaki çalışmalarına ilk görüşmeyi ATO da Meclis Üyesi ve Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi Başkanı Seçim AYDIN ile yaparak başladı.

Heyet üyeleri Türkiye de turizm yatırımlarına verilen ekonomik destekler, teşvikler, arazi tahsisleri, denetimler, yasal düzenlemeler ve çalışma ortamı konusunda ayrıntılı bilgiler aldılar.
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörlüğü tarafından yapılan bir açıklamada: “Türkiye son yıllarda elde ettiği başarıları esas alındığında nüfusunun tamamına daha yüksek yaşam standartları sağlama ve küresel ekonomideki rolünü arttırma fırsatına sahiptir '' Görüşüne yer verilmişti.

Devamla “Ülke ile geliştirilecek yeni İşbirliği Çerçevesinde bu fırsatı gerçeğe dönüştürmek için Türkiye ile birlikte çalışmanın amaçlandığı, Türkiye yüksek gelirli ülke statüsüne yaklaşırken, işbirliğinin de gelişerek Dünya Bankası Grubu nun finansmanının, bilgi birikiminin ve küresel deneyiminin Türkiye nin daha yüksek seviyelerde sosyal ve ekonomik kalkınmasını sürdürülebilir kılmak için ihtiyaç duyulan kurumları güçlendirmesine yardımcı olması '' gerekeceği de ifade edilmişti.

Toplantı sırasında “Türkiye nin zamana ve şartlara göre kendi içerisinde oto-revizyon ortamında ilerlemekte olan 2023 stratejisinde öngörülen tüm konuları ve yatırımları gerçekleştirebilecek imkanlara ve kurumsal desteklere sahip olduğuna değinen '' Aydın, “Turizmin yeni dünya düzeninde sürdürülebilmesi için yapılanma ve bölge rehberliği konusunda Türkiye ye verilecek desteklerin evrensel turizm ekonomisine de yeni bir güç sağlayacağını da '' vurgulandı.

“Asıl hedefi yeniden yapılanma ve kalkınma olan Dünya Bankası nın kalkınma sürecinin ilgilendirdiği tüm sektörlerin ihtiyaçlarının tespitinde ve programların uygulanmasında yakın işbirliği içinde çalışılması gerektiği noktasından yola çıkılması gerekeceğine '' de değinen Seçim Aydın “Dünya Bankası nca teknoloji ve bilişim alanında verilecek desteklerin yenilenme, yenileşim ve hizmet kalitesini yükseltme yatırımları olarak ön plana alınması için gerekli ortamın ülkemizde bulunduğunun da unutulmaması gerektiğini '' ifade etti.

Ayrıca;
Bugün başlayan İşbirliğinin gelecekte Türkiye nin bölgesel bir turizm lideri olması ve kurumsal yapısı oluşmuş olarak yer alması hedefine yönelmesini sağlayacağı,
“Teknoloji '' , “Bilişim '' ve “Eğitim '' alanlarında yeni taleplerin ülkemize yönlendirilmesinin önem taşımakta olduğu,
Bu alandaki yatırımcıların turizm ekonomisine, GSMH ya ve girdi aldığı 60 dan fazla sektöre daha fazla katkı, katma değer yaratacağı,
Dünya Bankası nın geleneksel proje kredilerinin yanında “Yapısal ve Sektörel Uyarlanma Kredileri '' vererek kalkındırma amacını gerçekleştirmeye çalışması nedeniyle bu anlamda WBG ile bir “iş birliği platformu '' oluşturulması ve uluslararası bir konferansa önderlik yapılmasının yerinde olacağı,
Türkiye nin kalkınma hedeflerini yakalamasına yönelik çabaları desteklemeyi amaçlayan çalışma ortamına Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ve Dış İlişkiler Birimi aracılığı ile WBG in de dahil olmasının yeni turizm anlayışlarının gelişimi için yeni yapılanmalara da imkanlar sağlayabileceğinin de görüldüğü,
Hususlarını dile getirdi.

ATO daki toplantıya katılan Oteller ve Konaklama Meslek Komitesi üyesi ve ATİD Başkanı Birol Akman da Ankara nın kongre ve sağlık alanlarında hızlı bir gelişim içerisinde olduğunu bu değerlerin ulusal ve uluslararası fuarlarda ve Ankara da düzenlenen etkinliklerde paylaşıldığını ifade etti.

Sonuçları Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel BARAN la da paylaşılan görüşmeler sırasında, Dünya Bankası ile Türkiye nin hedefleri doğrultusunda kararlar alınmasına ve iş birliği ortamı oluşturulmasına özen gösterilen çalışmalar Başkan BARAN tarafından da “ATO nun Ankara da Dünya Bankası ile yapacağı iş birliğinin uluslararası alanda ülkesel kazanımlar sağlayacaktır '' şeklinde değerlendirildi. (2)
Heyet üyelerine 14 Şubat günü nedeniyle ANKZB nin Sevgi Çiçeği motifli rozeti armağan edildi.

(1) 1945 yılında Bretton Woods Anlaşması nın bir parçası olarak kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası (WBG) farklı amaçlarla hareket etmektedir. Bir kredi kuruluşu olarak bilinen IMF ye karşılık Dünya Bankası nın asıl hedefi yeniden yapılanma ve kalkınma olarak tanımlanmakta; Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmasına yardımı ön plana almaktadır.
(2) https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ea644a086a&view=lg&msg=161a7b6f44df2bc5 www.turizmhabermerkezi.net/haber/2206/dunya-bankasi-heyetine-ankara-turizmi-anlatildi.html
          |                              

Hüsnü GÜMÜŞ
FİJET-ATURJET ÜYESİ
19 Şubat 2018 Pazartesi
Mesaj Gönder 591 Yorumlar

Nilgün ATAR
Yazara Mesaj gönderin
TROAS KÜLTÜR ROTALARINDA GEYİKLİ'NİN YERİ...

Yusuf YAVUZ
Yazara Mesaj gönderin
YANLIŞ TARIM UYGULAMASI ARILARI YOK EDİYOR!

Kemal ŞENDİKİCİ
Yazara Mesaj gönderin
ŞEHR-İ KARS

Olay SALCAN
Yazara Mesaj gönderin
CEFALU, SİCİLYA

F.Sema KUTLU
Yazara Mesaj gönderin
FIJET GENEL KURULU MARAKEŞ İZLENİMLERİ

Şebnem Başdere ORMAN
Yazara Mesaj gönderin
TURİZMDE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM

Dilara Bahtiyar SARI
Yazara Mesaj gönderin
'ANTALYA'NIN SAĞLIK TURİZMİ: POTANSİYELİ, ZORLUKLARI, HEDEFLERİ

Asil S. TUNÇER
Yazara Mesaj gönderin
BAKSI MÜZESİ

Tüm Yazarlarımız
Koşe Yazıları RSS hizmeti


İslami Oteller
Otel Fiyatları


. . .