SİT ALANINDA OTOYOL İZNİNİ YARGI DURDURDU

Türkiye’nin tanıtım yüzü olan dünyaca ünlü Kaputaş plajını da içine alan bölgede yapılmak istenen otoyol projesinde yargıdan emsal niteliğinde bir karar çıktı…

Antalya nın Kaş ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kaputaş plajı ve kanyonunu da içine alan 1. Derece Doğal SİT Alanından geçirilmek istenen otoyol projesine yargıdan yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilmek istenen 28,7 kilometrelik Kaş-Kalkan otoyolunun yaklaşık 3 kilometrelik kısmı sit alanını kapsıyordu. Bunun için uygun görüş veren Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu nun kararına sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar dava açtı.

Davayı gören Antalya 4. İdare Mahkemesi, vatandaşların iptal talebini haklı bularak sit alanında otoyol yapımına izin veren koruma kurulunun kararının yürütmesini durdurdu. Kesin inşaat yasağı bulunan sit alanından karayolu geçirilmesi konusunda koruma komisyonunun izin verme yetkisinin bulunmadığına dikkat çekilen Mahkeme kararında, yol geçirilen kısmın sit statüsünün kaybolacağı belirtilerek işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmedildi.

Antalya nın Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş plajı ve çevresi, barındırdığı biyolojik çeşitlilik ve jeolojik oluşumlar nedeniyle 1. Derece doğal sit alanı olarak koruma altına alındı. Ancak Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Kaputaş ın bulunduğu alanı da kapsayan mevcut sahil yolunun hemen üzerinden yeni bir otoyol inşa etmek için proje hazırladı. Kaş-Kalkan arasında inşa edilmek istenen 28,7 kilometrelik bölünmüş otoyol projesinin 2842 metrelik kısmı Kaputaş ı da içine alan Kaş-Kalkan Güney Yamaçları 1. Derece Doğal Sit Alanı nı kapsıyordu.

KORUMA BÖLGE KOMİSYONU SİT ALANINDA OTOYOLA İZİN VERDİ
Otoyol yapımı için görüşü sorulan kurumlardan biri olan Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, 1. Derece doğal sit alanından geçirilecek olan otoyol projesini uygun bularak 26 Ağustos 2016 tarihli kararıyla da onayladı. Tarım alanlarının yanısıra doğal ve arkeolojik sitleri de ekileyecek olan otoyol projesine karşı iki ayrı dava açan Kaşlı vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri, hem ÇED Gerekli Değildir kararının hem de koruma komisyonunun izninin iptalini talep etti.

VATANDAŞLAR VE STK LAR OTOYOL İZNİNE İKİ AYRI DAVA AÇTI
Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, Kaş Çevre Platformu, Kaş Koruma Platformu ve Peyzaj Mimarları Odası nın yanı sıra 77 vatandaşın açtığı davayı gören Antalya 4. İdare Mahkemesi, sit alanından otoyol geçişine izin veren Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu nun kararını hukuka yakırı bularak yürütmesini durdurdu. src=/img/haber/manset/mahkemekararısonuc.png border=0 width=450 hspace=5 vspace=5>
MAHKEME ‘KORUMA KOMİSYONUNUN İZİN VERMER YETKİSİ YOK DEDİ
Kesin inşaat yasağı bulunan 1. Derece doğal sit alanından karayolu geçişi konusunda koruma komisyonunun izin verme yetkisinin bulunmadığının altı çizilen mahkeme kararında, “kesin inşaat yasağı bulunan 1. Derece doğal sit alanlarında karayolu inşası, sonuç itibariyle yol geçen bölümünün sit statüsünün kaybolması sonucunu doğuracak bir müdahale '' olduğuna hükmedildi.

YERİNDE İNCELEME YAPILMADI, BAKANLIK UYARILARI DİKKATE ALINMADI
Otoyolla ilgili başvurunun ardından, ilgili yönetmelik gereği koruma komisyonunca belirlenecek uzmanlar tarafından yerinde inceleme yapılmadığını ve yalnızca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün özet raporuyla yetinildiğinin altı çizilen mahkeme kararında, ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü nün otoyolla ilgili dile getirdiği olumsuzlukların ve güzergah değişikliği önerisinin de dikkate alınmadığı kaydedilerek, “Bu durumda dava konusu işlemde sebep ve amaç yönleriyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır '' denildi.

AV. TUNCAY KOÇ: ‘OTOYOL PROJESİ TAMEMEN İPTAL EDİLMELİ
Mahkeme kararının ardından bir değerlendirme yapan davanın avukatlarından Tuncay Koç, “Karar sevindiricidir. Türkiye nin önemli bir doğa alanında, doğal ve arkeolojik sitlerin içinden geçen bir yola ihtiyaç bulunmamaktadır. Tarım ve orman alanlarını bölecek bu projeden derhal vazgeçilmelidir. Yöre halkının bu mücadelesi sonuç vermiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü bu projeyi tamamen iptal etmelidir '' diye konuştu.
          |                              

Yusuf YAVUZ
Gazeteci Yazar
12 Mart 2018 Pazartesi
Mesaj Gönder 647 Yorumlar

Hüsnü GÜMÜŞ
Yazara Mesaj gönderin
BUĞDAY DOSTLUĞU

Kemal ŞENDİKİCİ
Yazara Mesaj gönderin
AYASOFYA'DA SON SPAGAT

Uzm.Dr. Sinan İbiş
Yazara Mesaj gönderin
TUR OPERATÖRLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN DEĞİŞİM ELÇİLERİ OLUYOR

Nilgün ATAR
Yazara Mesaj gönderin
2018 TROYA YILI BİR İLETİŞİM STRATEJİSİNİN SONUCUDUR.

Cem POLATOĞLU
Yazara Mesaj gönderin
YENİ YASADA SON DÖNEMEÇ... Yorum VAR !

A.Nejat Şardağı
Yazara Mesaj gönderin
GEORGE V HOTEL ÖRNEĞİ: HARCAMA MI, YATIRIM MI..

Merve Baş BULUT
Yazara Mesaj gönderin
TURİZMDE TAM ERİŞİLEBİLİRLİK-II

Olay SALCAN
Yazara Mesaj gönderin
CEFALU, SİCİLYA

Tüm Yazarlarımız
Koşe Yazıları RSS hizmeti
. . .