PROJE PAZARI ANKARA

“TECHANKARA Proje Pazarı” nı da bu anlamda kendi kavramlarımız ve yaratıcılığımızın hamlelerinden biri olarak değerlendiriyor; katıldığım her yıl bunu fazlasıyla hissediyorum.“Bize bu kadarı yeter '' kavramının yenilikçi nesiller tarafından yeniden yorumlandığı ortamların varlığı ile gelecekten gurur duyuyoruz.
Beklentimiz, Kendilerine emanet edilen cumhuriyet ilkeleri ile hareket eden yaratıcılığın öz kavramlarımızla ifadesi anlamında da katkılarla devam edeceğine inandığımız Proje Pazar ında yetişen yeni neslin temsilcileri olarak gördüğümüz katılımcıların heyecanlarının tüm ülkeye yayılması için imkân hazırlayan etkinliklerin devamı yönündedir.

Bize Bu Kadar Yeter
“Şarka Bu kadar Yeter '' (Bon Pour L Orient) kavramını ilk kez Lise yılarındaki Sosyoloji Derslerinde işitmiştim. Kısaca Fransız Üniversitelerinden verilen diplomaların üstüne bu diplomaların Fransa da geçerli olmadığını belirten bir şerhti.

Bu kavram daha sonra kapitülasyon ve sömürgecilik anlayışlarına da hakim olmaya başlayınca ülkelerdeki yöneticilerin de destekleri ile yaşayanlar, yapılanların kendilerine yeterli olduğuna en iyisi olduğuna, fazlasını isteme şansları olmadığına inanmaya başladılar. Böyle bir yönetişim anlayışına rıza göstermek zorunda kaldılar. Fazlasını talep etmeye, izin verilenler dışında üretim yapmamaya, üretimlerini de başka ülkelerin kurumları tarafından derecelendirilmesine, yapılanları onların takdir ve beğenilerine bıraktılar. (1)

Tasarım ve Üretim
“Bunun Avrupası yok mu '' anlayışı ile yetişen nesiller hala isimlendirme, satın alma ve kullanımda bu kavramın etkisini atabilmiş değiller. Değerlendirmelerin yabancı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması ve takdir edilmesi beklentisinin yerindeliğinin tartışılmasına ve TEKNOKENTLER bünyesinde de tasarım ve üretim geliştirme birimlerini sonraki aşamalara taşıyabilecek yönlendiricilere ve üretimin kalite belgesini de verebilecek oluşumlara gelinmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
Türkiye Akreditasyon Kurumu nun da Türkiye de tasarlanmış ve üretilmiştir ve akredite olmuştur işaretinin bir evrensel değer olmasının yolunda bir kurum olarak yer almasının gerektiğini ifade etmek istiyorum. www.turkak.org.tr/turkaksite/akreditasyonakreditasyonnedir.aspx (2)

Turizmle Sağlanan Açılım
Turizm sektörünün ülkede hizmet sektörünün ve tüm sektörlerin gelişimi konusunda yaptığı katkıların “biz kendimiz ve evren daha iyisine layık olmalıyız '' anlayışının gelişimi konusunda önemli katkıları olmuştur. Her ne kadar TURİSTİK ve TURİZM sözcükleri başlangıçta yüksek fiyat anlamında yorumlansa da hizmet kalitesinin farklılığını gösteren bir vurgu olarak tüm iş alemi tarafından, 2000 yılında uygulanmaya başlayan, kendini yenileyen tanıtım kampanyalarımızda kullanılan TÜRKİYE ongununda olduğu gibi, bir farklılık ve değer ölçüsü olarak kullanılmıştır.

Turizm alanında kendi belgelendirme sistemini kuran, bunu dünyaya kabul ettirebilen bir ülkenin varlığını turizm sayesinde dünya ile paylaşırken sağladığımız Şarklılar için yeterli görülen ancak kamuoyunun daha iyisini aradığı ve oluşturduğu bir gelişim ortamında olduğumuzu da kanıtladığımız, hazırlanışında ve yasama organına sunuluşunda imzası bulunan kişilerden biri olarak Turizmi Teşvik Yasası kendimiz ve dünya için önemli gelişmelere devam edebileceğimiz çalışmaların imkanlarını içermektedir.

1982 yılında kabul edilen 2683 sayılı yasanın iyi kullanılması ile ülkelerin de dikkatini çeken gelişmeleri Almanya da görev yaptığımız sırada Bavyera Otelciler Derneği ile paylaştığımızda ve bunu halkın turizm hizmetini alırken kamunun bir güvencesi olarak „bireye öncelik değer veren, huzurlu, evrensel bir dinlence ortamı“ görüşüne istinaden, yürürlüğünü devam ettirdiğimiz bir sistem olarak ifade ettiğimizde; onların da yıldızlama sistemine geçmesinden mutlu olduğumuzu turizmde kendini kanıtlamış bir ülkenin temsilcisi olarak ifade etmeliyim.

Sektörün Dinamikliği Önemli
Halen de bu ortamın varlığında kendilerini geliştiren turizm sektörünün bütünlüğünü, gelişimini çağdaş ortamlarda sağlamakla görevli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin varlığı ülkeyi dünya turizmde ilk onların arasına yerleştirmiştir.

Gişe Memuru zihniyeti ile istatistik tutan ve beğeniyi dışarda arayan sektörün yeni bir ölçümleme anlayışına sahip olmaya, ülkedeki gelişmeleri ilgi alanına katabilecek yenilikçi katkıların başlayacağının işaretlerini almaktayız.

Turizm Teknolojileri
Turizm Teknolojileri kavramının Teknokentlerde yer almasının ve gelecek yıllarda hedef sektör dağılımları arasında Kültür ve Turizmin de yer almasının görüşmelerinin devam ettiği bu ortamda her konuda beğeni alt yapısını (akrediatasyon) kendi kavramları ve ülkenin dili ile ifade ihtiyacının Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın da dile getirdiği, İsimlerinden içeriğini çıkarmadığımız tatil kavramları yerine yeni bir anlatım ortamına olan ihtiyacı yaşamaktayız. (3)

Tümüyle Yenileşim
Okurlarımızın 482 başvuru arasından seçilen 100 proje ve yarışmanın ayrıntılarına ulaşmasını; bunların Ankara ya yen bir ziyaretçi anlayışı getirecek şekilde turizm kuruluşları ile de paylaşılmasını önermek istiyorum. (www.ankaraprojepazarı.com ve www.ankaraka.org.tr/tr/yatirimci-ve-girisimci-techankara-proje-pazarinda-bulustu_4300.html)

Bu siteminin tüm kuruluşlar için de örnek olmasını dilerken turizmden örnek vererek aktarmaya çalıştığım gücümüzü PROJE PAZARI na katılanlarda da gördüğümüzü ifade etmeliyim. Projelerde de isimlerinin içeriğini tanımladığı projelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
Pek çok katılanın da Kurum ve kuruluşların sergiliklerinde ve ayrılan özel salonlarda anlamında görüşmeler yaptıklarına tanık olduk. DMO ve Hacettepe Teknokent başta olmak üzere etkinliğin sonuna kadar hizmet vermeye devam eden kurumlar vardı.

Sonuçlarının yaşama aktarılması için destekleyicileri ile bir bütün oluşturan etkinliğin 8 ncisini de sonuna kadar izleyen, katılımcılarla ilgilenen Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Seçim AYDIN, Genel Sekreter Arif ŞAYIK ın şahsında, sergiliklerinde ve programın akışında hizmet veren tüm Ajans çalışanlara şükranlarımızı iletiyoruz.

(1) Bu kavramın günümüze kadar olan ve günümüzdeki etkilerini araştırmacıların ilgisine sunmak istiyorum.

(2) Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk belgelerinin güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş “bir kalite altyapısı '' dır. 2001 yılında akreditasyon hizmeti vermeye başlamış olan TÜRKAK 2008 yılı itibari ile karşılıklı tanınma anlaşmalarına konu olan tüm akreditasyon alanlarında Avrupa Akreditasyon Birliği ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalamış bulunmaktadır. Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumunun (IAF) ve Uluslar arası Laboratuvar Akreditasyonu Birliğinin (ILAC) tam üyesi konumundadır.

(3) Bilim dünyasında düşüncenin iyi anlatılması için dilin kullanılan sözcüklerden seçilmesi gerektiği aksi halde düşüncenin iyi anlatılamayacağı, düşünce iyi anlatılamazsa da, yapılması gereken şeyler doğru yapılamayacağı, benimsenme sorunu oluşturacağı ifade ediliyor.

          |                              

Hüsnü GÜMÜŞ
FİJET-ATURJET ÜYESİ
19 Kasım 2018 Pazartesi
Mesaj Gönder 509
 Yorumlar
TAHSIN DENIZ ARPACı yorum yaptı... Yorum Ekleyin
Güzel Yazı 21.11.2018

Bu yazınızı da okudum. Güzel bir yazı olmuş, Hüsnü Amca. Eşinize selamlar ...

ADIL ÇULHAOĞLU yorum yaptı... Yorum Ekleyin
PROJE BORSASI 21.11.2018

Sayın Gümüş, ülkemizde üretilen projelerin görücüye çıktığı sergilendiği faaliyetlere Proje Pazarı yerine belki de Proje Borsası adı verilmesi,ülkesel ve uluslararası alanda projelerin tanınırlığını daha hızlı sağlayabilir diye düşüyorum ve önermek istiyorum

Nilgün ATAR
Yazara Mesaj gönderin
TURİZMİN GENÇ ROL MODELİ: SİDAL YAŞAR

Yusuf YAVUZ
Yazara Mesaj gönderin
HER KENTE BÖYLE YÖNETİCİLER LAZIM!

Fatih KUTLU
Yazara Mesaj gönderin
SOKAKLARI TATLI KOKAN KENT: VİYANA

A.Nejat Şardağı
Yazara Mesaj gönderin
SİNETURİST

Cem POLATOĞLU
Yazara Mesaj gönderin
TURİZM YAZARLARI ULUSAL MEDYADA YER ALMALI

Elif ÇALIŞKAN
Yazara Mesaj gönderin
HAYVANLARLA KONUŞABİLSEK NE GÜZEL OLUR

Olay SALCAN
Yazara Mesaj gönderin
TEOS Yorum VAR !

Şebnem Başdere ORMAN
Yazara Mesaj gönderin
IBO KONSTANZ GÖLÜ FUARI VE KAPANIŞI Yorum VAR !

Dilek H. Sipahi Aybar
Yazara Mesaj gönderin
TURİZMDE ÇALIŞMAK

Tüm Yazarlarımız
Koşe Yazıları RSS hizmeti
. . .