ATO: İŞ DÜNYASI YENİ TTK'DA DÜZELTME BEKLİYOR…

Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan maddelerin değişmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekti..İşte iş dünyasını sarsacak o maddeler....

16 Şubat 2012 Perşembe - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türkiye'deki ticari hayatın kurallarının yeniden ve çağdaş yaklaşımla belirlendiğini belirterek, “Değişmeye muhtaç maddelerin düzenlenmesiyle Yeni TTK Türk ticari hayatının geleceğine damga vuracaktır '' dedi.

ATO Başkanı Bezci, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 50 yıldır uygulanan ve çağın ihtiyaçlarına cevap vermeyen Türk Ticaret Kanunu'nun yenilenmesinin önemine dikkat çekerek, bazı maddelerin düzeltilmeye muhtaç olduğunu ifade etti.

-TÜCCARA BÜROKRASİ-

Bezci, 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 64. üncü maddesiyle “Ticari Defter '' tanımına “Pay Defteri '' , “Yönetim Kurulu Karar Defteri '' , “Genel Kurul Toplantı Defteri '' gibi defterlerin de eklendiğini bildirdi.

Küçük esnaf, bakkal ve manav gibi mükelleflerin tuttukları “İşletme Defteri '' ile serbest meslek erbabının tuttuğu “Serbest Meslek Defter '' lerinin kaldırıldığını ancak bu gruba da birinci sınıf mükelleflerin tutmakla yükümlü oldukları “Yevmiye Defteri '' , “Defteri Kebir '' , “Envanter Defteri '' tutma zorunluluğu getirildiğini kaydeden Bezci, bu düzenlemenin mükellefin üzerindeki bürokratik işlem yükünü artıracağını söyledi.

Yeni kanun ile işletmelere her türlü belgenin birer kopyasının da saklanma mecburiyeti ile ticari defterlerin açılış-kapanış kayıtlarına noter tasdik yükümlülüğü getirildiğine dikkat çeken Bezci, “Tüccarımıza getirilen bu yeni yükümlülüğün devletimize de sağladığı bir fayda yok. Birçok bürokratik işlemle uğraşmak zorunda kalan ticari işletme sahipleri açısından bu madde külfetten başka bir anlam taşımıyor '' dedi.

-EKSİK BİLGİYE HAPİS CEZASI-

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 199. uncu maddesine göre, bağlı ve grup şirketlerin faaliyetlerinin yılın ilk 3 ayında rapora bağlanma mecburiyeti getirildiği hatırlatan Bezci, raporda yer alan bilgilerin eksik, noksan veya yanıltıcı olması durumunda iki yıla kadar hapis öngörüldüğünü kaydetti.

Yine 210. maddede defter ve belgelerin denetime ibraz edilmemesi halinde 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağının yer aldığını belirten ATO Başkanı Bezci, yasada defterlerin kaç gün içinde ibraz edileceği konusunda bir bilginin yer almadığının da altını çizdi.

Bezci şunları söyledi: “Bu düzenlemede tüccar işinin peşinde mi defter ve belgenin peşinde mi koşacak? Yükümlülüklerin hapis cezası öngörmesi tüccar için büyük risk içeriyor. Herhangi bir ihmal sonucunda hapis cezası alacak başarılı bir tüccarımızın ticari itibarı tehlikeye düşebilir. '' “

Bezci, kanunun 39. maddesiyle şirketlerin kullandıkları tüm belgelerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, müdür ve yöneticilerin adları ile soyadlarının, ticari işletmelerde kullanılan belgelerde de ticaret sicil numarası, unvanı, taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarasının gösterilmesinin zorunlu hale getirildiğini söyledi.

Bezci, “Kanun maddesinde bahsedilen belgenin ne olduğu açıkça tanımlanmamış. Örneğin perakende satış fişinde ya da sinema biletinde de yöneticilerin adı yazılı olacak mı? Ayrıca şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu pek çok belge yılbaşında basılıp yıl boyu kullanılıyor. Yasa yıl ortasında yürürlüğe girecek ve şirketler tüm belgelerini yeniden bastırmak zorunda kalacaklar. '' diye konuştu.

-MALİ TABLOLAR İNTERNETTE-

Yeni Kanunun 1524'üncü maddesiyle sermaye şirketlerine 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle internet sitesi açma zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Bezci, aynı maddeyle şirketlere ait finansal tablolardan, yönetim kurulu ve müdürler tarafından alınan rüçhan, değiştirme alım gibi haklara ilişkin kararlara, değerleme raporlarından, genel kurul çağrı belgesine kadar her türlü belge ve bilginin internet sitesinde yayınlanmasının da zorunlu hale getirildiğini kaydetti.

İnternet sitesi aracılığıyla şirket bilgilerinin açıklanmasının mali sırları sır olmaktan çıkartacağını belirten Bezci, ayrıca internet sitesinde yayınlanacak bilgilerin metin haline getirilip tarih ve saati gösterecek şekilde notere onaylatıldıktan sonra bir deftere sıra numarasıyla yapıştırılması zorunluluğunun da şirketler için ek külfet olacağını ifade etti.

-BORÇ PARA CEKMENİN ZATEN CEZASI VAR -

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun ticari hayata getirdiği en riskli maddelerden birinin 358. Madde olduğunu kaydeden Bezci, şirketten borç para almanın yasaklandığı bu maddeye uymayanların 300 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaklarını; söz konusu adli para cezasının tebliği tarihinden 30 gün içinde ödenmemesi halinde de bu cezanın hapis cezasına dönüşeceğini belirtti. Bezci, “Bu madde ile borç paraya ihtiyacı olan tüccar kendi şirketine değil; banka veya tefeciye gitmek zorunda bırakılıyor '' dedi..

Ortakların şirketten para çekmelerinin zaten vergi kanunlarında müeyyideye bağlandığını kaydeden Bezci; “Böyle bir işlem tespit edildiğinde hesaplanan faizin yüzde 20'si oranında 'kurumlar vergisi', yüzde 15'i oranında 'stopaj' ve yüzde 18 oranında da 'katma değer vergisi' vergi kaybı cezası ile birlikte şirketten isteniyor. Böylesine ağır mali yükü bulunan borç para çekme işlemine bir de hapis cezası eklenmektedir '' diye konuştu.

Anonim ve limited şirketlerin denetlenmesinin de yeni kanunda düzenlendiğini hatırlatan Bezci, “Şirketler büyük, orta ve küçük olmak üzere üç kategoriye ayrılmış. Büyük şirketlerin denetçilerinin SPK'dan lisans almış bağımsız denetleme kuruluşu olacağı belirtilmiş. Türkiye'de şirketlerin büyük çoğunluğu orta ve küçük ölçeklidir. Bu şirketlere seçilecek denetçilerin Yeminli Mali Müşavir, bir kısmında ise Serbest Mali Müşavir unvanını taşıyan kişilerden olma zorunluluğu şirketlere denetçi bulamama, bulduklarında da ağır mali külfetler ödeme zorunluluğu getirecektir '' dedi.

Bezci, kanunla KOBİ'lere muhasebe kayıtlarını Türkiye Finansal Raporlama standartlarına göre tutma zorunluluğu getirdiğini de belirterek, özellikle Anadolu'daki KOBİ'lerin söz konusu standartta kayıt tutacak eleman bulmakta zorlanacaklarını da kaydetti.

Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
ATO: İŞ DÜNYASI YENİ TTK'DA DÜZELTME BEKLİYOR…
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     SİNEMA SEKTÖRÜNDE YENİ YASA DÖNEMİ BAŞLIYOR
     DT. AHMET SAVGAT YAZIYOR: PATİKALARDAN GÖKYÜZÜNE…
     SANATIN YENİ BULUŞMA NOKTASI: TÜRKÜTOPYA SANAT
     CEM POLATOĞLU YAZIYOR: YENİ YASADA SON DÖNEMEÇ
     YENİ YIL TÜM DÜNYAYA HUZUR VE REFAH GETİRSİN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx