A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTILARI HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE..

A.Ş. Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

28 Kasım 2012 Çarşamba - Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata, şirket esas sözleşmesine ve iç yönergeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, şirketlerin genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönergede bulunacak asgari unsurların belirlenmesi, anonim şirketlerde kendisine pay ve pay senedi tevdi edilen kişilerin bu pay ve pay senedinden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan " Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" bu günkü (28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı) Resmi Gazetede yayınlandı.

GENEL KURULLARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ ZORUNLULUĞUNA SINIRLAMA

Yeni yönetmelik uyarınca A.Ş. lerin sadece aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olacak, diğer genel kurul toplantılarında ise Bakanlık temsilcisinin bulunmasına ilişkin zorunluluk olmayacak.
Buna göre:

a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.

b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında.

c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında.

ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.

Sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilebilecek.

Yönetmeliğin internet sitesinde ilan yükümlülüğünü düzenleyen hükümleri 1/10/2013 tarihinde diğer maddeleri ise 28.11.2012 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 7/8/1996 tarihli ve 22720 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.


Kaynak: altso

                Google+ paylaş               
A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTILARI HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE..
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
     BAKANLIKTAN SKANDAL YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ!
     TÜRSAB YENİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
     TURİZM DESTEKLERİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
     TÜRSAB 23. GENEL KURUL ÖNCESİ ÖNEMLİ DUYURU
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx