Hüsnü Gümüş yazıyor: Kültür Ekonomisi üzerine

TRT RADYO 1'de Kültür Ekonomileri üzerine konuşan Yazarımız Hüsnü Gümüş;Kültürel Kalkınma Eylem Planı ile birlikte pek çok başlığı önerileriyle zenginleştirerek aktardı.

17 Haziran 2016 Cuma - Hüsnü GÜMÜŞ- turizmhaberleri.com- Ankara
FİJET-ATURJET Üyesi
Sinop Alan Yönetimi Başkanı

KÜLTÜR EKONOMİSİ ÜZERİNE RADYO KONUŞMALARI

TRT RADYO 1 'de Kültür Ekonomileri'nin yörelerin ve ülkelerin toplumsal yaşamlarına ve gelirlerine olabilecek katkılarının, ihmal edilmemesi gereken bir kavram olarak, çeşitli yönleri ile ele alındığı bir programa konuk olduk. www.turizmhaberleri.com/KoseYazisi.asp?ID=3196

Program sırasında bir başka güzel fırsat da Sinop dostu (Sinoplugillerden) AA Ekonomi ve Finans Haberleri Direktörü Fırat GAZEL'le tanışmamız ve kendisinin Kültür Ekonomileri konusuna ülke, Ankara ve Sinop bazında gündem oluşturulmasının önemi açısından gösterdiği yakın ilgi oldu.

Program “Turizm Ana Planlar ile birlikte “Kültür Ana Planları '' da yapılmalıdır '' önerisini dile getirdiğimiz yazımızın ardından açıklanan “Kültürel Kalkınma Eylem Planı“ nı da bu kapsamda tekrar dile getirme ve hatırlatma fırsatı oldu.

Gazetemizde uzun süredir yer verdiğimiz bu konunun TRT aracılığı ile paylaşılması ve Fırat GAZEL'le tanışma imkanlarını sağlayan Yapımcı Falih AKINCI'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Prof. Dr. Faruk ŞEN'in Başkanlığında TAVAK tarafından yapılan çalışmanın verilerine göre söz ederken 11 Ana Başlık altında toplanan 47 faaliyet dalından oluşan Kültür Sektörünün boyutları 500 milyar dolara ulaşan bir ticaret hacmine sahip.

Kültürel Kalkınma Eylem Planı (KKEP)
Tümüne erişemediğim için basın bültenlerinden yararlanarak özetlemeye çalıştığım KKEP'nın amacı ''Şehirlerdeki tarihi dokunun tespiti ve ihyası kültürel kalkınmamızın temel itici gücü olarak belirlenmiştir. Şehirlerin tarihi bölgeleri insani merkez alanları olarak kültür odaklı olarak yenilenecek, korunacak ve yaşatılacaktır '' ifadesi ile özetleniyor.

“Kültürel Kalkınma Eylem Planı '' ında 8 başlık altında toplam 32 eylem yer alıyor; amaca ulaşabilmek için de:

&Sosyal ve Kültürel Etki Değerlendirilmesi '' (SOKED)
&Şehir Kültür Yönetimi Koordinasyon Birimleri
&Kültür Yönetim Planı ''
&Türkiye Kültür Şehri ''
Gibi yeni kavramlara yer veriliyor.
http://basin.kulturturizm.gov.tr/TR,159754/basbakan-davutoglu-kulturel-kalkinma-eylem-planini-acik-.html
Değerli ve Özen gösterilmesi Gereken Ürünler
Turizme bir başka açıdan bakabilmek yerel dinamiklerin yerel tercihlere göre oluşmasından geçiyor. Kültürel Mirasa konu olan değerli ve özel imkanlardan katma değeri yüksek ürünler elde etmek, kültürel üretimler oluşturabilecek yenilikçi ve yaratıcı çalışmaların sağladığı imkanları evrensel fayda ve ziyaretçi ilgisine dönüştürebilen yöreler ve ülkeler için bu bir itibar ve gurur kaynağıdır.

Bunun adı ise dünyada ve Ulusal mevzuatımızda “hedef kitlenin dinlenmesi, önceliklerinin tespit edilmesi, ardından da bilgilendirme, ikna ve etkileme şeklinde harekete geçilmesini içeren kararların yer aldığı, rızaya ve karşılığını görmeye dayanan Sivil Toplum Kararı olan “Alan Yönetimi Planları '' dır.

Alan Yönetimleri ise Kültür Kenti olabilmek için sahip olduğu değerleri benimseyen ve bunları sürdürmek isteyen kamuoylarının varlığı ile mümkün; son dönemde yasalarımıza giren “Alan Yönetimi '' kavramı da bu anlamda geçmişte yapılamayanları yerine getirmek için kullanılabilecek benimsenmesi ve yaygınlaştırılması gereken bir yöntem.

Bu bağlamda bir araya gelebileceğimiz özel günler oluşturmak da özel bir anlam taşımaktadır. Daha önce de değindiğim için burada kısaca hatırlatmak istediğim 15 NİSAN Dünya Sanat Günü (World Art Day) ve yine bizim sanatçılarımızın önerisi ile dünya listelerine giren HAZİRAN ayında kutlanan Dünya Esenlik (iyilik) Günü (Global Wellness Day- http://globalwellnessday.org/) gibi değerini biraz daha bilmemiz gerekiyor.

Ankara'dan Örnekler
Bu arada Ankara'da gerçekleşen (Hamamönü, Hacıbayram gibi)) çalışmaların, yapılan projelerin yanı sıra ve Ankara Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile gerçekleşen projelerin hayata aktarılması açısından önem taşıyan Atılım Üniversitesi Organizasyonuyla Ankara Palas Devlet Konukevi'nde 9 Mayıs 2016'da yapılan “UNESCO Yolunda Ankara Kentinin Kültürel Değeri ve Kimliği '' konulu panele de yer vermek istedim. www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=30476

Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin'in amaçlarının; “2010 Yılında Ankara Kalkınma Ajansı ile yaptığımız çalışmayı daha sonra çeşitli karar vericilere anlatabilmeyi; Ankara'nın UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde de yer alması için UNESCO kriterleri göz önünde bulundurularak yapılması gerekli çalışmaların başlatılmasını, bunun için sivil toplum kuruluşlarının inisiyatif almalarının önemli olduğunu gündeme getirilmesi '' olduğunu ifade ettiği toplantı Katılımcılarla yapılan forumla sona erdi. http://www.haberler.com/unesco-da-baskent-ankara-icin-son-sans-8418794-haberi/

Forumda, UNESCO Aday listesine girebilmek için Alan Yönetimi kurulmasının zorunlu olduğu, bununla beraber Ankara'nın bu aşamada dahi değerlendirilmeye hazır kavramsal açıdan güçlü yönlerinin

&Agustus Tapınağı ve Hacı Bayram Camii'nin “Hoş Görünün Tanıkları '' olarak tanımlanabileceği dikkate alınarak önerilebileceği,
&Ankara Kalesi'nin “Yaşayan Kaleiçiler '' ile birlikte korunarak önerilmesi,
&Ankara'nın “Yaratıcı Şehir '' alanında sahip olduğu özellikler bakımından da adaylık çalışması yapılabileceği,
&Ankara Kalkınma Ajansı'nın katkısı ile Polatlı Gordion Alanı için başlatılan adaylık çalışmalarının da desteklenmesi ve Tuz Gölü Çevre Koruma Alanları'nın da dikkate alınması gerekeceği,
&Kurtuluş Savaşı ve Ankara'nın önemi, Sakarya Şehitliği ve Müzesi, Malıköy Açık Hava Müzesi gibi alanlardaki değerlerin büyüklüğü konuları dile getirilmiştir.

Sinop Örneği
“Ceneviz Ticaret yolunda Akdeniz'den Karadeniz'e kadar Kale ve Surlu Yerleşimler '' kapsamında UNESCO Aday Listesine i İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün çabaları ile girebilen ve bu nedenle de Alan Yönetimi'nin oluştuğu Sinop'la ilgili örnekleri burada tekrarlamak istiyorum.

ATİD Başkanı Seçim AYDIN'IN çabaları ile Ağrı Dağı Efsanesi (Yaşar Kemal)'nin olayın geçtiği mekanda Çetin IŞIKÖZLÜ' nün aynı isimli operasının İshak Paşa Sarayı'nda sergilenmesinden yola çıkarak Sinop için de örnekler verdik.
Öncelikle yapılmakta olan Kültür Merkezlerinin, Tarihi Cezaevi'nin onarımından sonra ortaya çıkacak alanların Kültür Ekonomisi açısından sürdürülebilir projelere konu olabilecek etkinliklere hazırlanması gerekiyor. KKEP'nında Genç Girişimcilerin hedef alındığı çalışmalar, etkinliklerin ve izleyicilerin birlikte oluşması açısından önem taşıyor.
Sinop'un çevresi ile birlikte tüm yıl ayrı güzellikler sunabilecek Mutlu İnsanların (Sinoplugiller) kenti olduğu geçen hafta Sinop'la ilgili özel ekler yayınlayan gazete dergilerin ortak tespitiydi.

Antik Müze Oteli, El Sanatları Geleneği, Müzeleri, şehir içindeki Kazı alanı Balatlar Kilisesi, Özgün Mutfağı, Coğrafi İşaretlere konu olabilecek değerleri, Bienali ile hedefini öğrenim, turizm ve kültüre çevirmiş bu yapı Ankara'da yapılan Sinop İstişare Toplantısı'nda ele alınan konularla da bağlantılı olarak etkinliklerle gündeme taşınmayı bekliyor.
(www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=3075)

Mitridates Operası'nın (Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate Re di Ponto /Mithridates, King of Pontus) yeni oluşacak mekanlarda sahnelenebileceğini, Onbinlerin Dönüşü (Hannibal), Sabahattin Ali Şarkıları, Diyojen, Özgün Helesa Gösterileri, gibi etkinliklerin yapılabileceğini gücünü Genç Girişimcilerden alan Kültürel Kalkınma Eylem Planı kapsamında Sinop'ta tiyatro için çaba gösterenlerin emeklerine saygı olarak örnek bir Şehir Tiyatrosu açılabileceğini de paylaştık.
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2908
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2745
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2856Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
HÜSNÜ GÜMÜŞ YAZIYOR: KÜLTÜR EKONOMİSİ ÜZERİNE
          
Günün Haber Başlıkları
DİZİLER GÜNEY AMERİKA PAZARINI CANLANDIRDI Yorumlar

Benzer Haberler :
     HÜSNU GÜMÜŞ YAZIYOR: YEŞİL MÜREKKEP -  1 yorum var!
     TAŞTAKİ SIR – AFRODİSİAS BELGESELİ ANTALYA KÜLTÜR SANAT'TA
     TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR VE SANAT ÜRETİYOR
     DR. SİNAN İBİŞ YAZIYOR: MUTLU OL - ZİNDE YAŞA
     KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx