3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi Raporu

Dördüncü kez düzenlenen Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi Raporu; Medikal Turizm Derneği Başkanı ve Kongre Koordinatörü Uzm. Dr. Sinan İbiş tarafından açıklandı.

05 Aralık 2016 Pazartesi - Uzm.Dr. Sinan İbiş
Medikal Turizm Derneği Başkanı-
Kongre Koordinatörü

Dördüncü Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi Raporu


AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin yaşlanma konusunda çözüm ihtiyaçları hızla artmaktadır. Gelişmiş ekonomiler yaşlılığın doğurduğu ihtiyaçlar, bu ihtiyaçların karşılanmasındaki çözümler ve ekonomi gereksinimleri konularında her geçen gün daha çaresiz kalmaktadır. Bu nedenle çeşitli ülkelerde yaşlanma odaklı araştırma, geliştirme, alt yapı, yaşam, hizmet, eğitim, iş birlikleri, teknoloji ve seyahat başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürütülmektedir. Yüzlerce sektörü doğrudan ilgilendiren bu çalışmaların tümünü yaşlanma hızının doğurduğu sonuçların çözümüne paralel hayata geçirmek ise mümkün gözükmemektedir. O nedenledir yaşlanma odaklı çözümlerde ülkeler arasındaki işbirlikleri önem arz etmektedir.

Ekonomileri gelişmiş, iklim özellikleri yaşlılar için uygun olmayan, yeterince genç iş gücünü barındırmayan özellikle zengin Avrupa ve İskandinav ülkeleri yaşlıların ihtiyaçlarını başka ülkelerde karşılamakla ilgili çözümlere yönelmektedirler. Bu da dünyada hızla gelişen ve çeşitlenen turizm hareketi içerisinde yaşlı turizminin önemini her geçen gün artırmaktadır. Artık dünyada turizm borsalarında verimlilik yönünden ilk 3 turizm ürününden birisi yaşlı turizmi ve yaşlı bakımı turizmidir.

Dünyanın önemli turizm ülkelerinden ilk 10 ülkesi arasında yer alan Türkiye; global yaşlı bakımı turizminde ve global yaşlı bakımı ihtiyacının karşılanmasında eşsiz dinamiklere sahiptir. Türkiye turizm borsasında katma değeri düşük olan tatil turizmi ile anılan bir ülkedir. Oysaki Türkiye'nin coğrafi, iklimsel, termal kaynaklar, doğasal, tarihi, geleneksel, gelişmişlik ve insan kaynaklı birçok değeri nitelikli turizm ürünlerinin ülkemizde katma değere dönüştürülmesi için bulunmaz özellikleridir.

Ülkemizin turizm gelirlerinin ve kazanımlarının artırılması için turizm profesyonellerimizin katma değeri yüksek nitelikli turizm ürünlerine yönelmesi gerekmektedir. Bu nitelikli turizm ürünlerin başında da yaşlı turizminin ülkemizde gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak ülkemizin dünyanın yaşlılarına ev sahipliği yapmasıdır.

Türkiye yaşlanma çözümlerinde turizm konusunda birçok değeri, yeniliği ve uygulamayı da yaşama kazandırmanın eşiğindedir. Türkiye'deki dinamiklerden; iklim, genç nüfus, ulaşım imkanları, ekonomik yaşam ve hizmet seçenekleri birçok global sermayenin yatırımı için de fırsatlar doğurmaktadır. Medikal Turizm Derneği ülkemizde yaşlı bakımı ve yaşlı turizmi, yaşlı bakımı ekonomisi, yaşlı bakımında arge ve inovasyon konularında uluslararası işbirlikçiler ile; yenilikler ve değerler yaratacak projelerin ülkemizde hayata geçirilmesi için çok yönlü çalışmalar yürütmektedir. Yaşlılık odaklı ekonominin geliştirilmesinde ise lokomotif görevi turizme düşmektedir.

Yaşlılıkta turizm çözümlerimizin geliştirilmesinde öncü olan ve geleneksel hale gelen Dördüncü Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi 24-25 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara Sheraton Oteli'nde T.C. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Erkan İBİŞ başkanlığında, Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm.Dr.Sinan İBİŞ koordinasyonu ile gerçekleştirilmiştir.

Kongremizin gerçekleşmesinde Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Samsung Türkiye, Philips Türkiye, Flavius Klinikleri A.Ş., PricewaterhouseCoopers Türkiye, Global Alp Media Belçika, Turizmhaberleri.com, Spawellness.com, Tourmag.com Populersaglikdergisi.com, Illedesaglik.com, Tüsiav, Agne Tours kurumları ile işbirliği sağlanmıştır.

Kongremize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mektup okunmuş, devletimizin üst düzey yetkilileri yaşlı turizminin önemine değinmiş ve yaşlanmanın ulusal algısının geliştirilmesine yönelik kongrenin aktivitesi olarak gerçekleştirilen, 81 resim ve 36 fikrin katıldığı “Yaşlılık ve Teknoloji '' ile “Yaşlanma ve Sosyokültürel Yaşam '' konulu resim yarışmalarında 12 engelli, 18 ilköğretim eğitiminde olan çocuklara ve 4 yaşlı bireye ödüle layık görülen çalışmaları için teknoloji ödülleri Philips Türkiye, Samsung Türkiye, PricewaterhouseCoopers Türkiye şirketleri tarafından takdim edilmiştir.

Birçok sektörü bir araya getiren kongremize; turizm, sağlık, yatırım, turizm, kamu, sivil toplum ve medya alanlarında çalışan kurumlar; yaşlanma alanında çalışan kuruluşlar ve temsilcileri olmak üzere 586 kişi katılım göstermiştir. 24 Kasım 2016 tarihinde ise 487 kişilik katılım ile kongre galası gerçekleştirilmiş ve galada da basın sponsorlarına teşekkür plaketleri, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı desteği ile gerçekleştirilen “Yaşlılar Teknolojik Yeniliklerle Toplumla ve Devletle İletişim Halinde; Daha Sağlıklı, Daha Güvenli ve Daha Mutlu Yaşayacak Projesi '' nde ki çalışmaya katılan yaşlı liderlerine teknoloji ödülleri verilmiştir.

Kongremizin içeriğinde yaşlı bakımı turizmi ve yaşlanma ekonomisi alanlarında otoriteler ve global aktörler 22 ayrı konuşmada deneyimlerini anlatmışlar; teknoloji ve inovasyon şirketleri yaşlanma odaklı yenilikçi projelerini ve iş fırsatlarını sunmuşlardır. Ayrıca yapılan interaktif çalıştay da yaşlı turizmi ve ekonomisine yönelik 79 ayrı çıktı elde edilmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 6 nitelikli turizm ürününün anlatıldığı “Sağlığa Yolculuk '' belgeseli ile yaşlı bakımı ve turizminin konu edildiği “Üçüncü Bahar '' belgeseli ilk defa izlenmiş; Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak sahneye koyulan Alzheimer ile Yaşam konulu “Annemin Son Çılgınlıkları '' adlı tiyatro oyununun fragmanı izlenmiş ve tiyatro ekibine teşekkür plaketleri verilmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile somut olmayan kültürel miraslarımızdan “Ebru Sanatı ve Çinicilik '' ile ilgili uygulamalar iki gün boyunca kongre alanı fuayesinde katılımcılarla buluşmuştur.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Desteği ile gerçekleştirilen “Yaşlılar Teknolojik Yeniliklerle Toplumla ve Devletle İletişim Halinde; Daha Sağlıklı, Daha Güvenli ve Daha Mutlu Yaşayacak Projesi '' 'nin sonuçları kamuoyu ile paylaşılmış, gerçekleştirilen interaktif çalıştayın sonuçları ise katılımcılar ve medya ile paylaşılmıştır.

Kongre içerisinde gerçekleştirilen interaktif çalıştay ve değerlendirme toplantılarında önceki kongrelerimize de katılan çeşitli sektör temsilcileri kongremizin içeriğinin onların iş kazanımlarına ne gibi katkıları olduğunu örnekleriyle anlatarak diğer potansiyel kişi ve kurumlara da örnek olmuşlardır.

Kongremizi yazılı ve görsel basın mensupları, dijital medya basını takip etmiş; kongremizin öncesinde ve sonrasında birçok haber yapmışlardır ve haber çalışmaları da hala devam etmektedir. Kongremiz içerisinde yatırımcılar, oteller, çeşitli ülkelerden katılım gösteren acente ve turizm temsilcileri ile de kongre boyunca işbirlikleri üzerinde görüşmeler yapılmıştır.

Dördüncü Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi'nde yaşlı turizmi ve yaşlılığın ekonomisi ile ilgili alanların ülkemizde gelişiminin temin edilmesi ile ilgili; kongre katılımcılarına 5 ayrı soru 70 dakikalık sürede Uzm.Dr.Sinan İBİŞ tarafından sorulmuş ve interaktif diyalogla elde edilen 79 önemli husus aşağıda sıralanmıştır:

Yaşlılarımızı neler mutsuz ediyor…
Yaşlılar kendilerini tehlikelere karşı güvensiz hissediyor
Ailelerinden ayrılan yaşlılar mutsuzlar
Yaşlılar hayatın içinde yer alamıyorlar
Sosyal güvenlik imkanları yetersiz
Çocuklarının ilgisizlikleri yaşlıları mutsuz ediyor
Yaşlıların sosyalleşmesi konusunda aileler, bireyler ve yaşlılar bilgisizler
Yaşlılar yaşlı olarak hitap edilmekten hoşlanmıyorlar
Gençlerin yaşlılara gösterdikleri saygı her geçen gün yok oluyor
Eğitim eksikliği nedeniyle insanların yaşlanma beklentileri yaşlıları mutsuz ediyor
Eğitim verip insanları yaşlanma beklentisinden uzak tutmak

Devletin yaşlılar için yaptığı yardımlar ve destekler gençlerin gözüne batıyor
Yaşlıların bulundukları çevrenin davranışları onların kendilerini değersiz hissetmelerine neden oluyor
Yaşlılar sıkça yaşadıkları sağlık problemlerinden ötürü sağlıklarını yitirmekten korkuyorlar
Yaşlıların üretkenlikten uzaklaşması, onların işe yaramazlık duygusuyla kendilerini mutsuz hissetmelerine neden oluyor
Yaşlıların aileleri ve çevrelerindeki insanların onlara mesuliyet yüklemeyen davranışları kendilerini mutsuz hissetmelerine neden oluyor
İnsanların yaşlandıkça toplumdan, yaşamdan uzaklaştırılmaları onları mutsuz ediyor

Yaşlılar ekonomik olarak her geçen gün fakirleşmekteler ve bu ekonomik yetersizlikler onların yaşama katılmalarını engellemektedir
Yaşlılar, toprak, bahçe, doğa ile iç içe yaşamak istiyorlar ve beton binalarda yaşam onları mutsuz ediyor
Yaşlanma ile gelişen yalnızlaşma duygusu sosyal sermayenin hızla kaybına neden oluyor ve yaşlılar yaşamdan elini ayağını çekiyor
Şehirler içerisindeki ulaşım, yollar, kaldırımlar yayalar için elverişli değil
Toplumsal değer yargılarında merhamet ve saygının azalması yaşlılara olan duyarlılığın hızla kaybına neden oluyor
Toplumun yaşlının bakıma muhtaç olduğu anlayışından hızla uzaklaşması gerekiyor.
Yaşlılar aile içi fiziksel ve psikolojik şiddetten korkuyorlar

Yaşlıların zamanları var ve gezmek istiyorlar
Yaşlılar turizme katılmak için teşviklerle desteklenmek istiyorlar
Yaşlılar ülkemizdeki turizm etkinliklerine katılamıyor, çünkü onlara göre Türkiye de turizm çok pahalı
Yaşlılara özel hizmet ürünlerini geliştirmiş turizm tesisleri ülkemizde bulunmuyor

Yaşlı bakımı turizmine katılımda ülke içi yaşlılarımız için kime ne rol düşüyor?
Turizm örgütlerimiz ülkemizde turizm vizyonu yaratamıyor. Kongreye katılan TURSAB temsilcisi de bu eleştiriye katıldığını ifade etmiştir
Yaşlıların turizme katılımları konusunda turizm sektöründe ve ailelerde farkındalık yetersiz.
Yaşlıların kendi aralarında birlikteliklerinin ve örgütlenmesinin gelişimi, iç turizm sektörünü hareketlendirir
Yaşlılar ve öğrencileri buluşturan öğrenci değişim programları ülkemizdeki yaşlı turizminin gelişmesine katkı sağlar
İspanya devleti, sezon dışı zamanlarda belirli grupları kısmen indirimli tatile gönderiyor. Türkiye'de de bu işe yarayabilir

Belli yaş üstü bireyler için sosyalleşecekleri merkezler yapılmalı, örneğin Medikal Turizm Derneği'nin yaptığı 3.yaş için sosyokültürel etkinlik merkezi gibi
Hac gibi, yaşlı turizminin önemliliğine de yerel yönetimleri inandırmak gerekiyor. Yerel yönetimlerin bölgelerindeki yaşlıların mutluluğu artırılabilir ve yaşayacakları sorunlar ile bu sorunların ihtiyaç duyacağı hizmet talepleri azaltılabilir
Yerel yönetimler turizm için seyahat acentelerinin yönetmeliğini ihlal ediyorlar
Sosyal güvenlik sistemleri turizm ve seyahati de kapsayacak şekilde revize edilmeli, örneğin fiziksel ve ruhsal rehabilitasyonda sosyal güvenlik kapsamında turizm olanakları devreye girmeli
Turizm örgütleri yaşlı turizminin farkında değil
Tıp turizm paydaşları, yaşlı turizmine ilgi göstermiyor. Oysaki yaşlıların yüzde 90 'ında devamlı bir hastalık var

Yaşlıların turizme katılımlarıyla ilgili devlet teşvikleri yok
Yaşlıların kendi aralarındaki iletişim eksikliği onların yaşama katılımlarını ve sosyal sermaye gelişimlerini olumsuz etkiliyor.
Sağlık Bakanlığı yaşlıların rehabilitasyon amaçlı termal turizm tesislerinden faydalanma imkanını kaldırdı
Yerel yönetimler sağlık turizmi ve yaşlı turizmine katılım için insanlara destek olabilirler.
Yaşlı turizmi ve yaşlı bakımı turizmine ilgili Bakanlıkların sahip çıkmaması, bu iki sektörün gelişmemesinde önemli bir etken
Özel sektör her şeyi devletten bekliyor ve turizm geleceğini inşa edemiyor
Yaşlıların bilgisi + gençlerin enerjisi birleştirilirse ülkemizde üretim gelişir

Yaşlı bakımı turizmine katılımda ülke dışından gelebilecek yaşlılar için kime ne rol düşüyor?
Yaşlıların Türkiye'ye gelmesi için ülkemizin ve tesislerimizin altyapısı yok
Yaşlılara uygun sağlık ve rehabilitasyon komplekslerinin yapılmasına ihtiyaç var
Sağlıktaki ulusal gücümüz yaşlıların turizme katılımında fayda sağlayabilir
Turizmin gerontoloji bilimi ile yapılandırılması çok önemli
Turizm tesislerinde yaşlıların bakım ve ihtiyaçlarını öngören ünitelerin yapılması
Yaşlıların geldiği tesislerin onların kültürüne uygun olarak yapılandırılması
Dış ülkelerde yaşlıların turizminde çalışan turizm seyahat acenteleri var ve bu acenteler ile irtibat kurmalıyız

Bizim yaşlıların dış ülkelerde sosyal projelere katılıp yaşlanma konusunda farkındalık yaratılması, yaşlılıkla ilgili yapılması gerekenlere katkı sağlar
Yaşlı turizmi ile ilgili Ekonomi ve Maliye Bakanlıkları'nın yaşlı bakımı yapana tesisleri destekleyen teşvikleri geliştirmeleri son derece önemli
Turizm tesislerimiz mükemmel, ama yaşlılar adım attığı gün hüsran olabiliyor, çünkü yaşlılar için detayları içermiyor
Yaşlı turizminde var olduğumuzu anlatan ülkesel tanıtım yapılması gerekir
Yaşlı turizmi iyi bir strateji gerektirir. Dinamiklerimizin stratejiye iyi yerleştirilmesi gerekir
Yaşlı bakım tesislerinin kurulması için Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasındaki yetki karmaşasının çözülmesi lazım
Türkiye'deki mevsimin yaşlılar için uygunluğu yurt dışı acentelere anlatılmalı
Yaşlı turizmi yapılabilmesi için Türkiye'deki turizm otellerinin ve tatil köylerinin 12 ay açık olması gerekir. 4 ay açık yılın geri kalanı kapalı olursa olmaz

Yaşlılığın doğurduğu ekonomide ülkemizde hangi alanlarda eksikler var veya geliştirilmeye ihtiyaç var?
Hiçbir sektör yaşlıları düşünerek hizmet vermiyor
Türkiye'deki turizm tesisleri yaşlılar için uygun değil
Türkiye'deki kültürel etkinliklerin gösterilmesi ve anlatılması yaşlıların ülkemize gelmesi için cazibe oluşturabilir
Gençler zannediyorlar ki hep genç kalacaklar. Hiçbir şey umurlarında değil
Yaşlılardan toplum yararlanmıyor, yararlanamıyor. Yaşlıların müthiş bilgileri ve deneyimleri var
Yaşlılarla bütünselleşme ancak kurumların bir araya gelmesi ile olur. Ancak ilgili kurumlar bir araya gelemiyor

Yaşlılıkta gelecek vadeden yenilikçi fikirleriniz neler?
Yaşlıların ekonomik seviyeleri yeterli olmadığı için para ödemek zorunda oldukları tüm imkanlardan genellikle faydalanamıyor
Siz kendi yaşlısına bakamayan bir ülkeye gider misiniz? Biz öncelikle bunu başarmalıyız
Doğa turizmi yaşlılar için teşvik edici olabilir
Türkiye'deki turizm sektörü, fuarlarına bile sahip çıkamayacak kadar yetersiz. Sağlık turizmi sektörü maalesef çok yetersiz
Sokaklar, kaldırımlar yaşlılar için uygun değil
Yaşlı hakları ile ilgili toplantı yapıp yaşlılığa dikkat çekelim. Yaşlı hakları ile ilgili bir düzenleme yokken yaşlı turizminden bahsedemeyiz
Yaşlı bakımına yönelik tesislerin yaşlılara ve ailelerine yönelik tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı şekilde yapılması çok önemli
Emeklilik öncesi yaşlanmaya ve yaşlılara yönelik planlamaların yapılması çok önemli. Türkiye emekli cenneti olabilir

Kentsel ve kırsal kesimler arası diyalog kurulması gerekiyor
Yaşlılara yönelik medyada gösterilenler maalesef gerçek değil
Mesleki kuruluşlar kendi kültürümüz ve beyin gücümüzü kullanarak planlamalar yapmalı
Yaşlıların gelir seviyesi turizm ve sosyal hayata katılım için yetersiz
Yaşlı turizmini sadece lisanslı şirketler yapabilsin

Değerlendirme…
Yaşlanmanın yaşlılar üzerinde yarattığı mutsuzlukların nedenleri irdelendiğinde; genellikle insan ve kurumsal kaynaklı eksiklikler dile getirilmiştir. İnsan kaynaklı sorunlar davranışsal ve bilgiye dayalı eksikliklerdir ki bunlar yaşlılarla birlikte yaşayan ya da onlara hizmet sunan otoriteler tarafından yapılacak planlamalar ile kolaylıkla düzeltilebilir, hedef gruplar eğitilebilir. Yerel yönetimlerin rollerinin geliştirilmesine yönelik beklentiler ise devletimizin alacağı kararlar ve hayata geçireceği uygulamalar ile adım adım iyileştirilebilir. Yaşlılarımızın mutsuzluklarını giderecek hususların giderilmesinde kamuoyunun algısının da geliştirilmesinde tüm kurumlar kadar medya kurumlarına da büyük roller düşmektedir.

Yaşlıların iç turizme katılımının geliştirilmesinin son derece önemli olduğu, öncelikle iç turizme katılımların ülkemiz içerisinde başarılması gerektiği; bunun için de tesisler, erişim, yaşlı odaklı hizmetler, teknolojik bakım destekleri ve satın alınabilirlik ile ilgili beklentilerin karşılanması gerektiği; turizm hareketinin aktörlerinin bilgisiz ve ilgisiz olduğu, devletin ilgili kurumlarının yaşlı odaklı politikalarının yetersiz olduğu dile getirilmiştir.

Dış ülkelerdeki yaşlıların ülkemizin turizm hareketine katılımlarının sağlanması hususunda ise sosyal güvencelerini sağlayan kurumlara erişim ile sağlanabilecek genel uygulama prensipleri ile yaşlı turizminin yapılabileceği, oysaki ülkemizde yaşlıların sağlık giderlerinin sosyal güvenlik şemsiyesi altında karşılanması ile ilgili prensipler dışında yaşlılık ve bakımlarının konusunda olması gereken uygulamaları son derece yetersizdir. Bu eksiklikler ile çeşitli hedef ülkelerin sosyal güvenlik kurumları ve prensipleri ile ülkeler arası anlaşmalar yaparak yaşlı transferinin sağlanması pek mümkün gözükmemektedir.
Yaşlı turizminin ülkemizde güçlendirilmesi için burada izlenmesi gereken yol; hizmetleri sağlayacak tesislerimiz ile hedef ülkelerin kurumları ve bireyleri arasındaki karar verme süreçlerini ülkemiz lehine sonlandıracak aksiyonları almak, çalışmaları yürütmektir. Burada ülkemizin kültürel değerlerinin gerek tanıtımlarda, gerekse de turizm hareketi içerisindeki sunumlarında içeriklerinin anlatılmasının yetersiz olduğu, dolayısıyla anlaşılamadığı ve bir değer oluşturulamadığı dile getirilmiştir.

Diğer bir eksiklik olarak ülkemizin hedef ülkeleri belirlemesi ve o ülkelerde yaşlı turizmi konusunda tanıtım çalışmaları yapması gerektiği, ayrıca turizmin aktörleri olan TURSAB, TÜROFED ve benzeri turizm örgütlerimizin ise bu konuda ülke turizmini kalkındıracak politikalar ve uygulamalar üretemedikleri, turizmi icra eden otel, tatil köyü, acente ve tur operatörü gibi kuruluşların ise turizmde başarı sağlayabilecek politikalar üretmek yerine sürekli ağlayan, sızlanan bir yaklaşımla devletten kaynak beklemeyi tercih ettikleri, ancak bu kaynakların da turizmde sürdürülebilir başarıda etken olamadığı, turizm profesyonellerinin yeni politikalar üretemedikleri sürece ülkemizin turizm potansiyelini hızla yitireceği dile getirilmiştir.

Ülkemizin gelişen sağlık hizmetlerinin yaşlıların ülkemizi tercihinde de önemli olabileceği, yaşlıların neredeyse her birindeki kronik hastalık sorunlarının ülkemizdeki hizmet sunumlarının ön planda tutulmaları ile yaşlıların ülkemizi tercihlerinin güçlendirilebileceği de vurgulanmıştır.
Yaşlılık ve yaşlı bakımı ile ilgili sektörel birleşenlerin ülkemizde geliştirilmesinde turizm başta olmak üzere ülkemize marka değeri kazandırılabilir, gelecekte artacak yaşlı nüfusumuzun doğuracağı yaşamsal sorunlar ile ekonomik maliyetlerin kontrol edilmesinde teknolojik çözümlerin hayata geçirilmesi, teknoloji ile hizmet sunan bakım modellerinin yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Bu noktada devletimizin kurumsal düzenlemeleri ve teşvikleri ile birlikte üniversiteler ve teknoloji şirketlerine görev düşmektedir.

Genel olarak yaşlılık, yaşlanma, yaşlı bakımı ve ekonomisi, turizmi gibi konuların geliştirilmesinde Türk gençlerinin inovatif çalışmaları yaparak ülkemize has çözümlerin üretilmesi, ülke insanlarının yaşlı turizminin de işlendiği yaşlılık konusunda bilgi ve dikkatlerini geliştirecek eğitim çalışmalarının ivedilikle nihayetlendirilmesi, yaşlılığın ihtiyaçlarının karşılanmasında özellikle teknoloji odaklı çözümlerin ülkemizde bir an evvel hayat geçirilmesi gerektiği, ülkelerarası yaşlı odaklı projelerin gerçekleştirilmesinin ülkemizin farkındalığına önemli katkılar sağlayabileceği, medya alanlarında ise yaşlılıkla ilgili konuların işlenmesinin birçok açıdan kazanım sağlayacağı ifade edilmiştir.Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ RAPORU
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     KARADAĞ TURİZMİ YÜKSELİŞTE
     GLOBAL PORTS:KRUVAZİYER TURİZMİ 2019 YILINDA ZİRVEYE ÇIKACAK
     3. YAŞ TURİZMİ VE GELİŞEN BİR DESTİNASYON:ÜZÜMLÜ KÖY
     2017 YILI ULUSLARARASI TURİZM HARCAMALARI RAPORU
     AKILLI ŞEHİRLER KONGRESİ TAMAMLANDI
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx