TEMA: Toprağımız ve geleceğimiz için Meralar Korunmalı!

TEMA Vakfı, 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü ve 18 Haziran Toprak Bayramı'na yönelik açıklamasında; toprak bozulumuna dikkat çekti ve meraları korumak gerektiğini vurguladı.

16 Haziran 2017 Cuma - TEMA Vakfı, 17 Haziran Dünya Çölleşme İle Mücadele Günü ve Türkiye de kutlanan 18 Haziran Toprak Bayramı için bir açıklama yayınladı. Çölleşmenin en önemli nedeninin bitki örtüsünün tahrip edilmesi olduğunu vurgulayan TEMA Vakfı, çölleşmenin önlenmesinde meraların öneminin altını çizdi.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, konu ile ilgili açıklamasında şunları söyledi:
“Bu yıl Birleşmiş Milletlerin Çölleşme ile Mücadele Günü teması “Toprağımız, evimiz, geleceğimiz '' olarak belirlendi. Çölleşme genel kanının aksine tamamen çöl haline gelmiş arazilerden ziyade toprak bozulumunu ifade ediyor. Toprak bozulumu, toprağın sağlığında meydana gelen bozulmalar ve sonrasında toprağın sunduğu hizmetlerin azalması olarak nitelendiriliyor. Toprağı koruyan en önemli doğal varlık bitki örtüsü olarak öne çıkıyor. Otsu bitkilerden oluşan doğal bitki örtüsü olan meraların bu konuda önemli işlevleri bulunuyor. Çünkü meralar, erozyonu önleme, su üretimi, karbon depolama ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi önemli ekolojik hizmetler sunuyor. Tarımsal üretimde kullanılan birçok bitkinin yabani akrabalarını barındırarak gıda güvenliği açısından da genetik rezerv rolü üstleniyor. Bu bakımdan kurak bölgelerde meraların korunması çölleşmenin önlenmesi için büyük önem taşıyor. Maalesef 1950 li yılların başında 39 milyon hektar olan Türkiye mera alanlarının 65 i tahrip edildi. Kalan meraların 64 ünde yeterli bitki örtüsünün bulunmaması nedeniyle erozyon görülüyor. Toprağımızı ve geleceğimizi koruyabilmemiz için meraların korunması ve ıslah çalışmaları yapılması gerekiyor '' dedi.

Her yıl Bulgaristan kadar toprak kaybediliyor
Toprağın etkili ve sağlıklı şekilde kullanılmasının ve bozuk olan toprakların iyileştirilmesinin hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli olduğunu söyleyen TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, “Dünya çapında yaklaşık 1,5 milyar insan yaşamını ve geçimini bozulmuş topraklardan oluşan arazilere bağlı olarak sürdürüyor. Birleşmiş Milletler e göre dünya çapında her sene yaklaşık Bulgaristan kadar bir toprağı (12 milyon hektar) kaybediyoruz. Bu alan her yıl 20 milyon ton tahıl üretimi yapma olanağı sağlayacak bir büyüklüğe karşılık geliyor. Dolayısıyla toprak bozulumunun ve çölleşmenin önüne geçilmesi, yoksul toplumların geçim kaynaklarının ve hayat şartlarının iyileşmesi anlamına geliyor. Çünkü dünyada çölleşme ile mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğu azaltmak için önemli bir araç olarak görülüyor '' dedi.

OKURA NOTLAR:
Çölleşme, Arazi Bozulumu ve Kuraklık (ÇABK):

Bazı Küresel Gerçekler ve İstatistikler:

Toprak sınırlı bir doğal varlıktır. Dünyanın sadece 3 ü ekilebilir topraklardan oluşuyor. Çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklığa değinmeden gıda güvenliğine ulaşamayacağız. Biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği ve ormanlar gibi konuları gözden kaçırmış olacağız. Yaşamın sürdürülebilirliği için dünyadaki doğal varlıklar korunmalı ve geliştirilmelidir.

Kurak alanların gerçek değeri

Karasal alanların 40 ı kurak alandır ve dünya nüfusunun 1/3 ünden fazlası kurak alanlarda yaşamaktadır.
Dünya gıda üretiminin 44 ü kurak alanlardan sağlanmaktadır.
Dünya hayvancılığının 50 si kurak alanlarda yapılmaktadır.
Kurak ormanlar dünya tropikal ve sub-tropikal ormanlarının 50 sini oluşturur.
Kurak bölge ormanları, dünyanın en geniş memeli tür çeşitliliğine ev sahipliği yapmaktadır.
Ancak kurak alanlardaki GSMH kurak olmayan alanlara göre 50 daha az.

Arazi bozulumu ve çölleşme:
2,6 milyar insan doğrudan tarıma bağlı.
Tarım alanı için kullanılan arazilerin 52 si kısmen veya şiddetli bir şekilde arazi bozulumundan etkilenmiştir.
Arazi bozulumu 1,5 milyar insanı etkilemektedir.
Toplam arazi bozulumu dünya çapında 1,9 milyon hektar alanı etkilemiştir.
Her yıl erozyonla 24 milyar ton verimli toprak yok olmaktadır.
Her yıl kuraklık ve çölleşmeden dolayı, 20 milyon ton tahılın yetişebileceği 12 milyon hektar yok olmaktadır. (Dakikada 23 hektar!)

Gıda güvenliği/açlık
Arazi bozulumu, gelecek 25 yılda küresel gıda üretimini 12 düşürerek dünyadaki gıda fiyatlarını 30 oranında arttırabilir.
Önümüzdeki 25 yılda küçük aile işletmeleri ile topraksız köylülerden oluşan 925 milyon kişi açlığa maruz kalacak.

Biyolojik çeşitlilik
Arazi bozulumu biyolojik çeşitliliği tehlikeye atar.
Çölleşme küresel ölçekteki biyolojik çeşitliliğe etki eder: Her yıl 27.000 tür yok olmaktadır.

İklim değişikliği
Şu anki tarımsal aktiviteler, toplam sera gazı salımının 13 ünden fazlasını oluşturur.
Var olan tarımsal aktiviteler ve ürün çeşitlerine bakılırsa iklim değişikliği 2050 yılına kadar çoğu ülkedeki tarımsal verimde 15 ila 50 lik bir düşüşe sebep olacak.
1970 lerden 2000 lerin başlarına kadar dünyanın ciddi kuraklığa maruz kalan arazi alan miktarının yüzdesi iki katına çıktı.

Su sorunu
Arazi bozulumu suya erişimi ve su kalitesini tehlikeye atar.
2030 da bazı kurak ve yarı-kurak arazilerde 700 milyona yakın insanı yerinden edebilir.
Var olan tarımsal faaliyetler dünyanın tatlı su kaynaklarının 70 inden fazlasını kullanmaktadır.

Yoksulluk ve göç
Dünya üzerinde yoksul nüfusun 74 ü (42 si çok ve 32 si kısmi yoksul) arazi bozulumundan etkilenmektedir.
Önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 50 milyon insan çölleşmeden dolayı yerinden edilebilir.

Toplumsal cinsiyet
ÇABK, kadınlar ve çocuklar üzerinde kıyas kabul etmez bir etkiye sahiptir. Arazi bozulumu kadınları ve çocukları doğrudan etkiler ve topraklarını en son terk edecek olanlar da kadınlar ve çocuklardır.

Dünyadaki bozulmuş arazilerin yenilenme potansiyeli
Dünyanın orman örtüsü her yıl 13 milyon hektar azalmaya devam ediyor.
Dünya çapında 2 milyar hektarın orman ve arazi restorasyonuyla yenilenme olanağı var.
Afrika da 715 milyon, Latin Amerika da 550 milyon, Güney ve Doğu Asya da 400 milyon hektarın üzerinde tahrip edilmiş orman alanı yeniden ormanlaştırılabilir.
Karma ormancılık, ormanların restore edilmesiyle beraber açlıkla savaşmak için umut vadeden bir ortam oluşturuyor.


Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
TEMA: TOPRAĞIMIZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN MERALAR KORUNMALI!
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     GÜRCÜN: DİYARBAKIR MARKASI İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ
     HERKES İÇİN DOĞAYA ERİŞİMDE YENİLİKÇİ ÇÖZÜM MODELİ
     TURİZM İSTİŞARE KURULU İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
     TURİZM SEKTÖRÜ URFA VE MARDİN İÇİN TOPLANDI
     KALKINMA İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONFERANSI -  1 yorum var!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx