Yerel Yönetimlerle Yaşlı Bakımı ve Turizm Ekonomisi

Yaşlı bakımı ve Turizm ekonomisini çarpıcı başlıklarla geniş kapsamda ele alan Uzm. Dr. Sinan İbiş; yerel yönetimlerin bu alandaki rollerine ve sorumluluklarına dikkat çekiyor.

09 Ağustos 2017 Çarşamba - Uzm.Dr.Sinan IBIŞ-turizmhaberleri.com- Ankara
Medikal Turizm Derneği Başkanı

Yerel Yönetimlerle Yaşlı Bakımı ve Turizm Ekonomisi

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 2050 yılında dünya üzerindeki 60 yaş üstü kitlenin sayıca 2 milyara ulaşması bekleniyor. Bu durum yaşlı bakımı, tıbbi turizm ve bakıcılık turizmi için oldukça büyük bir pazar yaratırken uzmanlar Türkiye'nin kendisine bu karlı endüstriden bir pay edinmesi için bu duruma yoğunlaşması gerektiğini öne sürmekteler.

Turizmin çeşitlendirilmesi şart…
Türkiye, turizm sektörünü çeşitlendirmek ve turizm gelirlerini artırmak amacıyla yaşlı yolculara daha fazla fırsat sunmaya elverişli. Ülke, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, 2014 yılında 42 milyon, 2015 yılında 35 milyon, 2016 yılında ise 24 milyon turist ağırladı; Bu sayı 1995 yılında sadece 7 milyon civarındaydı. Ayrıca son yirmi yılda ülke için turizm gelirlerinde 2016 yılı istisna olmak üzere gözle görülür, belirgin bir artış oldu. Turizm 1995 yılında Türkiye'ye 5 milyar dolarlık bir getiride bulunurken geçen 2016 yılında 22 milyar dolar, 2015 yılında 31 milyar dolar, 2014 yılında 34 milyar dolarlık bir getiride bulunmuştur. 2015 yılında dünya turizm geliri 1.437 trilyon dolardır. Türkiye turizm verimliliğinde 2016 yılı dünya sıralaması listesinde liste dışında kalmıştır. Ancak, Türkiye turizm sektörü tam olarak olgunlaşmış değil ve hala daha büyümesi için bu alana yer açması gerekiyor.

Turizmde hedefe yönelik stratejik pazarlama…
Turizm sektörünü çeşitlendirme çabaları gelirin yükselmesine yardımcı olmuştur. Ülke, geçmişte ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan tarihi yerlerin ve deniz kenarındaki tatil yerlerinin çeşitliliğiyle ünlüyken; sağlık hizmeti, kültür ve spa turizmi ile de ünlenmiştir. Bu ün daha fazla agresif pazarlama, reklam ve yatırım yapılması ile gerçekleşti. Uzmanlar ülkenin yaşlı, engelli ve medikal turizm için büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorlar. Ülkemiz nitelikli turizm ürünleri ve stratejik pazarlama yönetimi ile yıllık turizm gelirlerini 40-60 milyar arasında gelirlere ulaştırabilir. Bu hedefi h-gerçekleştirmek için hala daha dünyayı keşfetmeyi isteyen yaşlı ve engelli kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik verilen hizmetleri uluslar arası taleplere uygun olarak genişleterek yapabilmek mümkün.

Dünyada yaşlanma…
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tespitlerine göre, dünyada 60 yaş üzeri civarında 820 milyon insan bulunmakta. Bu sayının 10 yılda 1 milyara, 2050 yılına gelindiğinde ise 2 milyara ulaşması bekleniyor. Geçen her saniyede 2 kişi 60 yaşına basmakta. Birleşmiş Milletler raporu 2050 yılında dünyadaki 100 yaşının üzerindeki kişi sayısının 3.2 milyara ulaşacağını öngörmekte. Şu anda dünyadaki her yedi kişiden biri 60 yaş ve üzerindedir. 2050 yılında ise dünyadaki her beş kişiden biri 60 yaş ve üzerinde olacak. Yaşlanan nüfusun yaklaşık yüzde 80'i düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır. Gelişmiş ülkelerde, yaşlıların ikamet ettiği yerlerin dışında kalan yüzde 20'lik kısımda farklı politikalar hayata geçirilmiştir.

Yaşlılar için elverişli iklim imkanları…
Yaşlı nüfusun yaklaşık yüzde 87'sinin yüksek tansiyon, diyabet ve akciğer yetmezliği gibi en az bir devamlı hastalığı var. Nitelikli personel ve bakım hizmetlerinin kapasitede olması nedeniyle Avrupa ülkeleri yaşlı vatandaşlarını, daha aktif ve daha mutlu bir hayat sürebilecekleri başka ülkelere göndermektedirler. Norveç hükümeti yaşlı vatandaşlarını sıcak iklimi olan ve bakıcılık giderlerinin daha düşük maliyetli olduğu İspanya'ya gönderirken; Almanya yaşlılarını Polonya'ya göndermektedir. Bu ülkelerde yaşlılara yaşam, sosyal güvenlik ve bakım hizmetleri anlaşmaya varılan protokol ve bedel çerçevesinde verilebilmektedir. Yaşlılıkta bakım maliyetlerinin yüksek olduğu örneklendirilen İspanya ve Polonya'daki gibi birçok ülkenin yaşlılarına hem bakım, hem de sağlık hizmetleri ülkemizde verilebilir.

Gelişmiş ülkelerde yaşlı ve engelli imkanları…
Gelişmiş ülkelerde etkili sosyal devlet politikaları ile büyük yatırım imkanları yaşlı nüfusa nitelikli bakım hizmetleri sağlamak için ayrılmıştır. Yaşlı bakımı ve turizmi; eğitim, tedarik, araştırma ve üretim dahil olmak üzere birçok unsuru içerir. “En az gelişmiş ve en gelişmiş ülkeler göz önüne alındığında, aylık bakım ve sağlık harcamaları iki ila dört basamaklı rakamlar halinde değişebilir. Nüfusunun yüzde 20'si yaşlı insanları kapsayan ülkeleri kapsasa bile dünya çapında yaşlı bakımı için harcanan para miktarı aylık olarak 650 milyar dolar üzerindedir.

Türkiye yaşlılar ve engelliler için neler yapmalı…
Türkiye'nin daha fazla zaman kaybetmeden engelli bakıcılığı ve rehabilitasyonu, sporcular için sağlık turizmi, yaşlılar için de tıbbi hizmetler ve bakım hizmetleri turizmi gibi hususlara yoğunlaşması gerekiyor. Yaşlı Avrupalılara yaşam ve bakım hizmetleri sunma kapasitesini, genç iş gücünü ve nispeten uygun fiyatlı hizmetlerini çeşitlendirmesi ülkemiz için olmaz ise olmaz. Türkiye eşsiz termal su kapasitesi ile daha fazla termal otel ve sağlık merkezleri kurma yoluyla yaşlıları Avrupa'dan Türkiye'ye çekebilir. Türkiye yaşlı bakımı turizmini geliştirmeye çalışırken; dil, gelenek ve din farklılıkları gibi temel faktörlerin dikkate alınması gerekiyor. Bunun yanı sıra, yaşlı turistlerin sağlık, güvenlik ve mutluluklarının devamı için de özel programların tasarlanmış olması gerekir. Turizm sektörünün bu bölümünü destekleyici bir ortam oluşturmak amacıyla kapsamlı bir iç politikanın tasarlanmasının ve hayata geçirilmesi de son derece önemli.

Yerel yönetimlerle geleceği yakalamak…
Yerel yönetimler bölgelerindeki dinamikleri her alanda olduğu gibi turizmde de değerlendirmek ve verimliliğe dönüştürmek için yerine göre rehber, yerine göre de tetikleyici olmak durumundadır. Dünyanın ülkeleri yaşlanmanın doğurduğu ihtiyaçları karşılama güçlüklerini aşmaya çalışırken; yüksek orandaki genç nüfusunun yanı sıra, dünyanın en hızlı yaşlanan ülkeleri arasında yer alan ülkemizin gerek kendi vatandaşları, gerekse de dünyanın yaşlılarına hizmet ve çözüm modelleri üretmesi kaçınılmazdır. Bölgelerindeki ihtiyaçları gözetleyen ve çözüm üretmeye çalışan yerel yönetimlerin yaşlanma ile ilgili süreçlere daha fazla odaklanmasında yarar var.

Uzaktan teknolojik bakım desteği…
Yaşlılara ve engellilere bakım hizmetlerinin sunulması ile ilgili yerel yönetimlerin yetki ve yükümlükleri her geçen gün artırılmaktadır. Gelişmiş ülkeler yaşlıların ve engellilerin gerek tehlikelerden korunması, gerek eksikliklerinin tamamlanması, gerekse de sosyokültürel iletişimlerinin geliştirilmesi için uzaktan bakım destek teknolojilerini yaygın olarak kullanarak daha aktif ve mutlu, toplumla daha iç içe yaşam ortamı oluşturabilmekte, ekonomik kaynaklardan önemli ölçüde tasarruf yapabilmektedirler. Ülkemizde de uzaktan bakım, destek ve sağlık gibi hizmetler teknoloji yardımı ile yakında yaşlılarımızın ve engellilerimizin yaşamlarının bir parçası olacaklar.

                Google+ paylaş               
YEREL YÖNETİMLERLE YAŞLI BAKIMI VE TURİZM EKONOMİSİ
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     A. NEJAT ŞARDAĞI YAZIYOR: LÜKS YEŞİL TRENLE TURİZM
     ÇİN'DE BAİDU VE CTRİP İŞBİRLİĞİNDE AKILLI TURİZM ATAĞI
     TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINDA TURİZM YAPACAĞIZ
     TÜRKİYE - İRAN ARASINDA TURİZM İŞBİRLİĞİ
     AKDENİZ TURİZM FORUMU'NDA TURİZMİN GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx