ULUSLARARASI GELİŞME İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

Seyahat ve turizmin uluslararası gelişimdeki rolünün önemine dikkat çeken Uzm.Dr. Sinan İbiş;“Yatırım ile kalkınma açık ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştiği sürece, uzun vadede seyahat ve turizm sektörü büyümeye devam edecektir.“ dedi.

13 Ağustos 2017 Pazar - Uzm. Dr. Sinan Ibiş-turizmhaberleri.com- Ankara
Medikal Turizm Derneği Başkanı


ULUSLARARASI GELİŞME İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
Birleşmiş Milletler, 2017'yi Uluslararası Gelişme İçin Sürdürülebilir Turizm Yılı belirlemiştir. Dünyanın en büyük ekonomik sektörlerinden biri olan Seyahat & Turizm alanı iş yaratıyor, ihracat yaptırıyor ve dünya genelinde zenginlikler üretiyor. Uluslararası turizm gerçekleştiği her ülkede ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve miras değerini daha da zenginleştirmek için büyük bir fırsatlar sunmaktadır.

Doğru politika ve yatırım kararları sadece tecrübeye dayalı kanıtlarla yapılır…
25 yıldan fazla süredir, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC), Seyahat ve Turizmin ekonomik ve istihdam üzerindeki etkisini inceleyerek bu kanıtı sağlamıştır. 2017 yılı turizm ekonomisi verileri 2016 yılı performansı ve sektörün potansiyeli hakkında 10 yıllık tahminlerin yapıldığı 185 ülke ve 26 bölgeyi kapsamaktadır. Terörist saldırılardan ve siyasi istikrarsızlıktan sağlık pandemilerine, doğal felaketlere kadar her geçen gün artan ve öngörülemeyen şoklara rağmen, seyahat ve turizm 2016'da direnç göstermeye devam ederek doğrudan yüzde 3,1'lik bir büyüme sağlayabilmiş ve sektörde 6 milyon net ek işe destek vermeye devam etmiştir.

Global turizmde kazanımlar…
Seyahat ve turizm toplamda, 7,6 trilyon USD (dünya gayri safi milli hasılasının yüzde 10,2'si) ve 2016'da 292 milyon iş üretmiştir, bu küresel ekonomide 10 işte 1'e denktir. Sektör, toplam küresel ihracaatın yüzde 6,6'sını ve toplam küresel hizmet ihracaatının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturmuştur. Altı ardışık yıl için, seyahat ve turizmde büyüme küresel ekonomiyi (yüzde  2,5) geride bırakmıştır. Buna ek olarak 2016 yılında doğrudan seyahat ve turizmin GDP / gayri safi milli hasıla büyümesi, yıllık ekonomik etki araştırması kapsamında (Avustralya, Kanada, Çin, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika), aynı zamanda finansal ve ticari hizmetler, imalat, kamu hizmetleri, perakende ve dağıtım ve nakliye sektörlerinde kaydedilen büyümeden daha güçlü bulunmuştur.

Tüm olumsuzluklara rağmen turizm sektörü büyümeye devam ediyor…
2017'de seyahat ve turizm sektörünün görünümü güçlü kalmaya devam ediyor ve zorlu beklenmeyen rüzgarların ortaya çıkmasına rağmen, küresel ekonomideki zenginlik ve istihdam yaratmanın ön planında olmasını sağlamaya devam edecektir. Doğrudan seyahat ve turizm ile, 2016 yılında yüzde  3,1 olan gayri safi milli hasılanın büyümesinin yüzde  3,8'e yükselmesi bekleniyor. Ülkeler ekonomik kalkınmanın bir motoru ve kültür paylaşımının, barış yaratmanın ve karşılıklı anlayış kurmanın bir aracı olarak. giderek artan oranda içsel hareketlere daha çok bakıyor, ticaret ile insan hareketinin önündeki engelleri ortaya koyuyor.

Seyahat ve turizmin rolü daha da önemli hale geliyor…
Yatırım ile kalkınma açık ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştiği sürece, uzun vadede seyahat ve turizm sektörünün büyümesi güçlü olmaya devam edecektir. Yararları daha adil bir şekilde paylaşan ilerici seyahat politikalarını yürürlüğe koymak, seyahat ve turizmin potansiyelini gerçekleştirmesini sağlamak için gerekli olan bir yetenek ve iş ortamını teşvik edebilir. Bunu yaparken sadece 2027 yılına kadar sektörün 380 milyondan fazla işi desteklemesini beklemekle kalmayacak, aynı zamanda doğanın, yaşam alanlarının ve biyolojik çeşitliliğin daha fazla korunması için mantıklı açıklamalar sağlayan ekonomik katkısı artmaya devam edecek. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) 'nin; hem kamu, hem de özel kuruluşların sürdürülebilir bir seyahat ve turizm sektörünün gelecekteki büyümesi için; doğru kararları vermesine yardımcı olmaya, gerekli veri tabanı sağlamaya devam etmesi son derece önemli.

Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
ULUSLARARASI GELİŞME İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     ÇİN-AB TURİZM YILI AÇILDI
     UKRAYNA SAĞLIK TURİZMİ İÇİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYOR
     İKLİM HAREKETİ İÇİN VERİ YARIŞMASINDA TÜRK EKİP
     BLOCKCHAİN, TURİZM ENDÜSTRİSİNİ DE DEĞİŞTİRECEK
     COĞRAFİ İŞARET'LERDE TÜRKİYE İÇİN TARİHİ GÜN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx