Verimli ve Sürdürülebilir Turizm İçin Kritik Saptamalar

Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş; 3. Turizm Şurası için hazırlanan değerlendirmeler ve sonuç odaklı önerilerin ülkemizin turizm geleceğinde yeni açılımlar sağlayacağına dikkat çekti. İşte çok önemli başlıklar

16 Ekim 2017 Pazartesi - SİNAN İBİŞ- turizmhaberleri.com- Ankara
Medikal Turizm Derneği Başkanı

Verimlilikle Sürdürülebilir Turizm İçin Kritik Saptamalar

Şu an Kültür ve Turizm Bakanlığı 'nın gerçekleştireceği Turizm Şurası ile ülkemizin turizmde karnesini başarıya taşıyacak hamleleri keşfetmeye çalışması turizm sektöründe beklentileri artırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Turizm Şurasına katkı sağlamak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş'un daveti ile Turizm Şurası için önerilerini hazırlayan Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm.Dr.Sinan İbiş'in turizm geleceğimize yönelik somut saptamaları ile önerileri ülkemizin verimlilikle sürdürülebilir turizmine damgasını vuracak gibi gözüküyor.

Medikal Turizm Derneği'nden şura için hazırlanan değerlendirmeler ve sonuç odaklı öneriler ülkemizin turizm geleceğinde yeni açılımlar sağlayacak. Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm.Dr.Sinan İbiş; ülkemizin bir gün tükenecek petrolü yok, ama ülkemizin hayat boyu turizmde verimliliğe dönüşebilecek müthiş bir kültür ve tarih mirası var. Bu değerlerimizi global turizmde verimliliğe dönüştürmek için ülkemizin turizm çalışmalarının masaya yatırılması ve sonuç odaklı adımları atması gerekiyor dedi.

Medikal Turizm Derneği Tarafından “Turizmde Sürdürülebilirlik ve Yeni Ürün Komisyonu '' İçin Yapılan Değerlendirmeler ve Öneriler
Şuan ülkemizde gerek turizm ekonomisindeki kazanımlarımız, gerekse ihracat kapasitemiz, gerekse de iç ticaretin verimliliği gerilemektedir ve bu hususlara bağlı olarak ulusal cari açığımız da hızla belirginleşmektedir. Bu gerçekler karşısında ülkemizin zamanı iyi yöneterek ekonomik kazanımlarını geliştirmek için hızla yapması gerekenler vardır; öncül olarak turizm ekonomisindeki çöküş ile hızla belirginleşen kayıplardan nasıl uzaklaşacağımız ve turizm ekonomisinde başarıyı nasıl yakalayabileceğimiz konularında planlamalarını yapması gerekmektedir.

Şura çalışmalarında Türkiye'nin küresel turizm rekabetinin dışında kalmasını önlemek için ayağı yere basmayan ve fikirden öteye gitmeyen söylemler yerine; Türkiye'nin turizmde avantaja dönüşecek imkanlarını referans alan, hedeflenmiş, uygulanabilir, stratejik senaryolar üretilmelidir. Turizm şuralarının bu senaryoların sunulduğu, tartışıldığı, geliştirildiği, pekiştirildiği yerler olduğu dikkate alınarak çalışmaların gerçekleştirilmesi faydalı sonuçlar doğurabilecektir.

Turizm Çeşitliliği ve Ülkeler…
Tanımlanan ve henüz tanımlanmayan turizm çeşitleri ile ülkelerin turizmde ihtiyaçları, yaklaşımları ve geliştirilebilir tercihleri açılarından bakıldığında; bugün ülkemizin çeşitli ülkelerde 260 civarında temsilciliği ve 4.500 kişiyi aşan personelleri bulunmaktadır. Temsilciliklerimizin bulunduğu bu ülkelerde turizmde tercihlerin nasıl seyrettiği ile öncelikli olarak hangi turizm çeşitlerinin bu ülkelerde ihtiyaç olduğu araştırılmalıdır. Buna göre o ülkelere turizm ürünlerimiz sunulabilir. Ancak turizm müşavirliklerimizden ülkemiz ekonomi kazanımlarımızın geliştirilmesi için maalesef faydalanmamaktadır.

Ülkemizin tanıtma, pazarlama ve potansiyel geliştirme açısından turizm müşavirlikleri son derece yetersizdir ve bu yetersizlikle hızla artan küresel turizm rekabeti içerisinde turizm kapasitemizde hızla aşağı çekilmektedir.
Turizmde tanıtma yöntemlerimiz ve materyallerimiz ise; dijital iletişim ve tanıtma imkanlarına uyum sağlayamamış, hantal, çok maliyetli ve bireysel – kurumsal tercihleri etkilemekten her geçen gün uzaklaşır hale gelmiştir.

Öneriler…
Orta ve uzun vadede ülkemizdeki insanların iç turizme katılımlarının geliştirilmeye ihtiyacı vardır, ülkemizdeki 80 milyonluk insan kapasitesinin iç turizme katılımı geliştirilirse ülkemiz turizm ekonomisinde tırmanışı hızla yakalayabilir, turizm ekonomisinde dışa bağımlılıktan kurtulabilir. Ülkemizin insanları iç turizme katılmak yerine, dış turizm seçeneklerini öncelikle değerlendirmektedir ve bu gerçekten hareketle iç turizme katılımı güçlendirecek hususların tespiti ve uygulamaya koyulması gerekmektedir. Kaldı ki global politik zorluklarda dikkate alındığında; iç turizme katılma seçeneğinin geliştirilmesi olmazsa olmaz bir değere sahiptir. İlköğretim seviyesindeki çocuklarımıza turizm kavramları verilmemektedir ve çocuklar erişkin hale gelinceye kadarda turizme katılımları son derece yetersiz olmaktadır. Ülkemizin gelenek, görenek, tarih ve kültür mirasları ile eşsiz zenginliklerinin turizm dersleri ile çocuklarımıza anlatılması, gösterilmesi; çocukların, engellilerin, yaşlıların turizme katılımlarını sağlamak için teşviklerinin sağlanması ile ülkemizde iç turizme katılım sürdürülebilir ve verimli hale getirilebilir.

Avantajlar Ülkesi Türkiye…
1. Yaklaşık 120 ülke vatandaşı Türkiye'ye vizesiz seyahat edebilmektedir. Türkiye'ye 4 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 60 ülke vardır ve bu ülkelerdeki toplam nüfus sayısı 1.6 milyar kişi civarındadır. Bu rakamlara göre Türkiye'nin dünya coğrafyasındaki konumu turizm verimliliği açısından son derece kıymetlidir ve Türkiye'nin bu değerli konumunu turizm ekonomisinde verimliliğe çevirmek konusunda sıkıntısı olmaması gerekir.
2. Türkiye termal kaynaklar cennetidir, ancak termal kaynaklar üzerinde turizm tercihlerini etkileyecek tedavi ve rehabilitasyon konseptleri kurulmamıştır (örn.sedef hastalığı, solunum yolu hastalıkları, spor hekimliği, felç rehabilitasyonu gibi konseptlerde uzmanlaşmış turizm komplexleri) ve termalleri çok kullanan ülkeler için termal tahsisler ve teşvikler yatırıma açılmamıştır. Ulusal algı olarak ta termal turizme katılımın faydalarının iç piyasada anlatımı, bilinirliği ve katılım seviyesi son derece düşük ve verimsizdir.
3. Ülkemizde doğanın sunduğu ülkemize has birçok bitki, coğrafyadaki göçen hayvanların durak noktası olan bölgelerimiz doğa ve fotoğraf turizmi için mükemmel bir seçenektir.
4. Kapadokya, Pamukkale, Efes, Sümela vs. gibi birçok özel kültür ve tarih mirasımızın uluslararası film şirketlerinin filmlerinde çekimlerinde kullanımına açılması ve/veya bu film şirketlerinin bu bölgelerde yapacakları filmlerin desteklenmesi ile bu filmlerin izleneceği ülkelerde ülkemizin etkin tanıtımı sağlanabilir.
5. Özellikle körfez ülkeleri ve 3.dünya ülkeleri için ülkemizdeki üniversitelerdeki eğitim fırsatları, akademik eğitimler eğitim turizmini geliştirebilir ve ülkemizde eğitim almış bu kişiler sayesinde çok yönlü olarak ülkeler arası köprülerimiz kurulabilir.
6. Çeşitli ülkelerde birçok tedaviler yapılmamaktadır, örneğin karaciğer ve kök hücre nakilleri, cerrahiye alternatif girişimsel yöntemler ve daha niceleri. Ülkemizdeki tıp fakülteleri hastanelerinde birçok kritik işlemler ile insanlara hayat verilmektedir ve bu terapiler ülkelerarası anlaşmalar ile sağlık turizmi ekonomisine dönüştürülebilir.
7. Yaşlı ve engelliler için iyi yaşam – rehabilitasyon olanakları ile donatılmış turizm seçenekleri şu an dünyada ekonomik verimliliği en yüksek olan turizm çeşididir. Ülkemiz yaşlılar için iklim, doğa, genç iş gücü ve sosyal interland açısından eşsizdir. Örneğin Norveç 800 bini aşkın yaşlısını yaşamak için İspanya'ya gönderirken, Almanya 100 bini aşkın vatandaşını Polonya'ya gönderirken İskandinavya'daki bu kapasiteden devlet yöneticilerimizin hedef ülke yöneticileri ile bir araya gelerek uluslararası işbirliğinin anlaşmalarını yapmaları mümkündür.
8. Başka bir turizm avantajı ise ülkemizdeki kurumlardaki deneyimlerin Ortadoğu ve Asya'daki ülkelere satılması ile knowhow transferi ile bir ekonomi alanı ve ülkeler arası sağlıklı köprüler oluşturmak mümkündür.
9. Ülkemizde gerek turizm değerleri, gerek kültür ve tarih mirası, gerekse de geleneklerimiz açısından birçok konu sinema, opera, bale ve tiyatroya taşınmış ve bu yapımlar yıllardır arşivlerde çürümektedir.
Bu sanatsal yapıların çok dilde sunulabilir hale getirilmesi ile birlikte arşivlerimizdeki tüm değerlerimizin çok dilde dublajlanarak dijital platformlara taşınması ve dünyanın izleme imkanına açılması ile müthiş bir tanıtım değeri ve beraberinde ekonomik gelir elde edilebilir.
10. Diğer bir husus olarak artık bizim turizmcilerimizin rekabetten uzaklaşarak turizmde ülke olarak tercihimizi ve gelirlerimizi artırmak üzere klasik turizm ürünlerinden uzaklaşması, yeni ürünler pazara sunması, özellikle içerisinde turizm hareketinin olduğu işbirliği senaryolarını sürekli üreterek uygulamaya koyması gerekmektedir.
11. Global tur operatörlerine teslim olan, başarısızlıklarını sürekli devletimizin kaynaklarından finansal destek isteyerek yamamaya çalışan, kendi ürünlerini geliştirmek ve satmak konusunda çabaları olmayan turizmcilerimizin de ivedilikle değişime ihtiyacı vardır.
12. Turizm camiası için vizyon ve verimlilik üretemeyen Tursab, Türofed gibi benzeri turizm örgütlerimizin de turizm politikaları ve verimliliği konularında misyonlarını, yaklaşımlarını, çalışmalarını ve ekiplerini de yenilemesi gerekmektedir.

Turizmde Gelecek İçin 28 Önemli Öneri Başlığı…

1. Turizm sektörüne has KDV düzenleme (yüzde 8 - yüzde 18) ihtiyacı…
2. Katkı payı verilmesinde ayrımcılığın giderilmesi…
3. 6.000 USD uçak desteğinde stratejik hedef belirleme…
4. Büyük tur operatörü yerine daha çok küçük ve orta ölçekli turizm profesyonellerinin desteklenmesi…
5. Seyahat acentelerinin transfer araçlarına müdahalenin sonlandırılması…
6. Türkiye'nin çok az turist aldığı gelişmiş ülkelere tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yönelmesi…
7. Nitelikli turizm konularında atalet yaratmak üzere komisyon kurulması ve çalışmalar yapılması…
8. THY den stratejik olmayan ve yararsız planlamalar ile çeşitli turizm acentelerini ülkemizde gezdirmesi tercihlerinin yararlı tercih ve planlama dahilinde yapılması…
9. Termal rehabilitasyonda Türkiye tercihinin geliştirilmesi için tedavi konseptlerinin yaratılması…
10. Yaşlı bakımı turizmiyle 100 kat daha fazla kazanım için tesislerin teşvik edilmesi…
11. Heliski turizmi gibi nitelikli turizm ürünlerine yatırım yapılması…
12. Az turist, çok kazanım ilkesini referans alan turizm senaryolarının geliştirilmesi…
13. Turizm yarışında dijital yaklaşımlara geçilmesi…
14. Sağlık turizmi ve diğer turizm alanlarında patronajın Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunun dikkate alınması, buna göre çalışma komisyonunun adreslenmesi, bakanlıklar arası gereksiz tartışmaların giderilmesi, Sağlık Bakanlığı'nın reel görev alanına girmeyen çalışmaların sonlandırılması…
15. Turizm kapasitelerimizin tanıtılmasında global televizyon mecralarının kullanılması…
16. Turizm haberciliğinin yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve kapasite gelişiminin sağlanması…
17. Çocuklar, yaşlılar ve engellilerin turizme katılımlarının teşvik edilmesi…
18. Ülkemiz dışında yaşayan vatandaşlarımızın turizme katılımının teşvik edilmesi…
19. Turizmcilerimiz için pazarlama ve vizyon okulu oluşturulması…
20. Kültür sanat arşivlerimizin dünyaya açılması…
21. Arşivlerimizdeki değerlerin Google ve Apple işbirliği ile dünyanın erişimine açılması…
22. Kültür ve turizmde fikir grubu oluşturulması, rutin çalıştay toplantıları yapılması…
23. Tursab, Türofed vb. gibi turizm örgütlerinde yapısal yenilenme ihtiyacı ve vizyon beklentisi…
24. Turizmde ağlamaya son verilmesi ( iç ve dış pazarda turist kaybına neden oluyor)…
25. Film sektörümüzün uluslararası mecralarda satış temsilinin gerçekleştirilmesi…
26. Yabancı turistlere Türkiye'de kaza sigortası yapılabilirliğinin sağlanması…
27. Dijital gelecekte kültür sanat ile Türkiye başlığının geliştirilmesi…
28. Eşsiz kültür mirasımızın uluslararası film çekimlerine açılması…


Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İÇİN KRİTİK SAPTAMALAR
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     TURİZM DÜNYASI YASTA: SÜLEYMAN GÖK'Ü KAYBETTİK
     KONYA KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ŞEB-İ ARÛS AÇIKLAMASI
     TURİZM İÇİN KÜRESEL ETİK KURALLARI ÖZEL SEKTÖR BİLDİRGESİ
     BAKAN ERSOY: HEDEF NİTELİKLİ TURİZM
     TURİZM 4.0 DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN NERESİNDEYİZ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx