Türkiye'de Ulusal Çevre Etiket Sistemi Kuruluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Türkiye'de Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması projesi kapsamında 29 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde Kayseri'de Sektörel Yol Haritası Çalıştayı düzenliyor. 'Ulusal Eko-etiket” Logo Yarışmas

27 Kasım 2017 Pazartesi - Tüketicilerin ve sanayicilerin Çevreye zararlı ürünler ile daha duyarlı ürünler arasında ayrım yapmalarına yardımcı olmak, üreticilerin ihracatta avantajlı duruma geçmelerini sağlamak ve ürünlerin iç pazarda da tercih nedeni olmasına imkan sunmak amacıyla düzenlenecek çalıştayda çevre etiketi için uygulanacak kriterlerin değerlendirilmesi ve uygulama yöntemlerinin belirlenmesi tartışılacak.

Çalıştay, 29 Kasım da kağıt sektörü, 30 Kasım da tekstil sektörü ve 1 Aralık ta seramik sektöründeki sanayicilerin, ilgili akademisyenler ve Bakanlıkların ilgili birimlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Türkiye'de Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi nedir? Günümüzde çevresel ve ürün standartlarının gelişimi ile tüketici ve kullanıcı farkındalığının artırılmasında, elimizdeki en önemli araçlardan biri olan Eko-etiketlerin gelişiminde, yaygınlaşmasında ve benimsenmesinde en önemli rollerden birini Avrupa Birliği nin AB Eko-etiket Sistemi (EU Ecolabel System) oluşturmakta.

Avrupa Birliği'nin Eko-etiket (çevre etiketi) uygulaması, tüketicilerin daha yeşil ürün ve hizmetleri ayırt edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla başlatılmış bir uygulamadır. AB Çevre etiketi (Eco label), gıda, içecek, ilaç ve tıbbi ürünler dışındaki alanlarda herhangi bir hizmet ya da ürün için verilebilmektedir. Bugün AB Eko-etiketi çok geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini kapsamakta olup, yeni gruplar sürekli olarak ilave edilmektedir.

AB Bakanlar Konseyinin 23 Mart 1992 tarihli 880 sayılı Tüzüğü ile çevre etiket sistemi kurulmuş ve Eko-etiket alan ürün-hizmet sayısı her geçen yıl hızla artmış ve 2010 yılında 1152 adet lisans verilmiştir. 2010 yılında mevzuat gözden geçirilerek düzenlenmiş ve 66/2010/EC sayılı Eko-etiket Tüzüğü olarak yürürlüğe konulmuştur.

Bir çiçek amblemi ile simgelenen bu etiket, üretim ve tüketim araçlarının çevreye saygılı olduğunu göstermektedir.

Türkiye de Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi bu doğrultuda, Ulusal Çevre Etiket Sistemi kapsamında AB Çevre Müktesebatını (EC 66/210 sayılı ve 25 Kasım 2009 tarihli Avrupa Parlementosu ve Konseyi Eko-Etiket Tüzüğü) uygulamak, Türkiye de çevre koşullarını iyileştirmek, Uluslararası Çevre Etiket Sisteminin kurulmasında, Türkiye yi desteklemek ve Kurumsal Kapasitesinin oluşturulmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ve Merkezi Finans ve İhale Birimi nin Sözleşme Makamı olduğu proje, 2017 Haziran ayında başlamış bulunmakta olup, proje faaliyetlerinin ise Ocak 2018 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Türkiye de Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi kapsamında “Ulusal Eko-etiket '' Logo Yarışması düzenleniyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından WYG Türkiye teknik desteği ile yürütülen “Türkiye de Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması '' Projesi, “Ulusal Eko-etiket '' logo yarışması, 22 Kasım 2017 tarihinde başladı.

Projenin hedefleri arasında, Ulusal Çevre Etiket Sistemi kapsamında AB Çevre Müktesebatını (EC 66/210 sayılı ve 25 Kasım 2009 tarihli Avrupa Parlementosu ve Konseyi Eko-etiket Tüzüğü) uygulamak, Türkiye de çevre koşullarını iyileştirmek, Uluslararası Çevre Etiket Sisteminin oluşturulmasında Türkiye yi desteklemek ve Kurumsal Kapasitesinin oluşturulmasını sağlamak yer alıyor.

AB Çevre Etiketi (Eko-etiket) nedir?

Avrupa Birliği'nin Eko-etiket (çevre etiketi) uygulaması, tüketicilerin daha yeşil ürün ve hizmetleri ayırt edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla başlatılmış bir uygulamadır. AB Çevre etiketi (Ecolabel), gıda, içecek, ilaç ve tıbbi ürünler dışındaki alanlarda herhangi bir hizmet ya da ürün için verilebilmektedir. Bugün AB Eko-Etiketi çok geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini kapsamakta olup, yeni gruplar sürekli olarak ilave edilmektedir.

Ürünün ham madde temininden geri kazanımına kadar her safhasını kapsayan sistem, temiz üretim, sürdürülebilir tüketim için bir araç ve çevreye daha duyarlı ürünler arasında seçim yapabilmek için tüketicilere ise aynı zamanda bir seçenek sağlayacak, bu kapsamda düzenlenecek “Ulusal Eko-etiket '' Logo Yarışması ile ilgili detayları ve katılım koşularını aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

Yarışmanın Amacı ve Konusu:

“Ulusal Eko-etiket '' Logo Yarışması, Türkiye de Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi dahilinde, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından düzenlenen Ulusal ve Resmi bir logo yarışmasıdır.

“Türkiye Eko-etiketini Arıyor '' sloganıyla yola çıkan, “Ulusal Eko-etiket '' Logo Yarışması, Türkiye de çevre koşullarının iyileştirilmesi, Eko-etiket sistemi hakkında bilinç artırılması, Eko-etiket sisteminin faydaları ile ilgli hem tüketici hem de üreticilerde bilgi ve farkındalık sağlanması konuları amaçlanmaktadır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında tasarımı amaçlanan logonun, Türkiye de kurulacak Eko-etiket sisteminin inovatif yüzünü yansıtabilecek, ulusal ve uluslararası arenada Türkiye nin Çevre Etiket sisteminin oluşturulmasında görünürlüğünü sağlayabilecek ve çevre dostu ürün ve ürünlerin kullanılması ve tüketilmesi konularına dikkat çekmesini amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi http://ekoetiketturkiye.org/ web adresinden alınabiliyor.


Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
TÜRKİYE'DE ULUSAL ÇEVRE ETİKET SİSTEMİ KURULUYOR
          
Günün Haber Başlıkları
BODRUM'DA AMİRAL TURGUT REİS MÜZESİ KURULACAK Yorumlar

Benzer Haberler :
     ÇİN ULUSAL MÜZESİ'NDE TARİHİ İPEK YOLU SERGİSİ
     TÜRKİYE ŞARAP İHRACATINA ODAKLANMALI
     TOBB: TÜRKİYE'NİN İLK GÜNDEM MADDESİ EKONOMİ OLMALI
     JAPON TURİSTLER ROTASINI TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ
     A7 KİTAP: LONDRA KİTAP FUARI'NDA TÜRKİYE'YE İLGİ YOĞUNDU
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx