ALMANYA'DA ŞIFA TURIZMI

Almanya'da termal turizmin Pazar Verileri Ve Ürün Beklentilerini değerlendiren Şebnem Başdere Orman; Türkiye'deki şifa turizmi tesislerinin nicelik- nitelik açısından yeterli, uluslararası standartlarda ve akredite olması gerektiğini vurguladı

02 Aralık 2017 Cumartesi - Şebnem Başdere Orman -turizmhaberleri.com- Almanya
Araştırmacı- Yazar


Kavramı, Pazar Verileri Ve Ürün Beklentileri: Almanya'da önemli bir şifa turizmi haline gelen termal turizmi üzerine birçok araştırma ve geliştirme projeleri yapılmaktadır. Bu turizm şekli Alman ekonomisine fazlasıyla katkı sağlamaktadır. Ülke genelinde 200'den fazla resmi belgeli termal merkezi bulunmaktadır. Örneğin Baden-Württemberg eyaletinde (Stuttgart) bulunan 'das Leuze' adlı termal tesisini, yılda 900.000 kişi ziyaret etmektedir.

2016 yılında Kempten Üniversitesi Turizm Bölümü tarafından yayınlanan istatiksel bir araştıma, Almanya'da şifa turizmine olan bakış açısını anlamak adına ilginç bir araştırma olmuştur. Şifa turizminden ne beklendiği ve ziyaret etmeye uygun görülen destinasyonun ve tesisin ne gibi özellikleri olması gerektiği soruları, araştırmanın özellikle üstünde durduğu konulardan biri olmuştur. Bu çalışmada, Kempten Üniveristesi Turizim bölümü profesörlerinden Alfred Bauer'in şifa turizmi üzerine yapmış olduğu araştırmanın sonuçları üzerinde durulacaktır. Alınan sonuçların Türkiye'nin sağlık turizmi çabaları için faydalı olacağından yola çıkarak, bu tespitler yazının sonunda bilahare değerlendirilecektir.

Bauer, 2012 ve 2014 yılları arasında yapılan sağlık turizmi verilerini ikinci bir aşamada ad hoc hedef kitleye yöneltilen sorularla üçüncü bir aşamada da GfK Roper Consumer Veri Değerlendirme Modeliyle konu (ürün) gelişimi için değerlendirmiştir.

Araştırmada sağlık turizmi kavramını, öncelikle deneklerin çoğu 'fiziki ve mental rahatlık edinme; dinlenme, şifa bulma olarak algılamaktadır. Ankete katılanların yüzde 57'si bu düşüncededir. Sorgulanan deneklerde yaşın artmasıyla sağlık hizmeti alma amacıyla seyahat etme oranı da artmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre 70 yaş üzeri yaş grubu diğer yaş gruplarına kıyasla sağlık turizmiyle daha ilgilidir. Bu yaş grubunda her iki kişiden biri sağlık turizminden faydalanırken, 18-49 yaşlarındaki kişilerde bu oran sadece yüzde 11'dir.

49 yaşın altındaki genç turist grubu, tatil kavramını stresli iş ve aile ortamından, güncellikten kaçış ve dinlenme olarak algılarken; 49 yaş ve üstü grup ise tatil anlayışını şifa bulma, sağlık durumunun iyileşmesi, fiziksel stabilite, dinamizm ve dinç olmak olarak anlamaktadırlar. Aşağıdaki tabloda Almanya'daki sağlık turizmi kavramı üzerine düşünceler, yüzdelik orana ve önem sırasına göre daha net gösterilmektedir.

Araştırmaya göre Almanya'da sağlık turizminden faydalanma amacıyla seyahat edenlerin oranı şu şekilde dağılmaktadır: yüzde 49'u 70 yaş ve üzeri, yüzde 36'sı 60-69 yaş arası, yüzde 28'i 50-59 yaş arası, yüzde 11'i ise 18-49 yaş arasıdır.

2012-2014 arasında yapılan seyahat miktarının toplamı 595,6 milyon olmuştur, bunun 37,5 milyonu sağlık hizmeti alma düşüncesi ile seyahat etmiştir. Bu miktarın 19,3 milyonu dinlenme, şifa bulma amacıyla; 14,0 milyonu spa ve wellnes ve sağlık turizminden faydalanıp yenilenmek ve tazelenmek amacıyla; 4,2 milyonu ise rehabilitasyon ve kur tedavileri için seyahat etmişlerdir. Spa ve wellness için günübirlik seyahat edenlerin sayısı ise 5,8 milyondur.

2012-2014 yillari arasinda sağlık içerikli tatil yapanlara, bu tür turizme nasıl karar verdiği ve hangi kanallar aracılığıyla bilgilendiği sorulmuştur. yüzde 43'lük bir çoğunluk internetten bilgi edindiğini; yüzde 32,6'lık bölüm deneyimlerinden yola çıktıklarını, yüzde 24'lük bölüm akraba ve eş dost tavsiyesi ile;

yüzde 16,5'lik bölüm seyahat acentalarının katalog ve broşürlerinden faydalandığını belirtirken; yüzde 13'lük bölüm turizm rehberlerinin tavsiyelerinden; yüzde 12,5'lik bölüm internetteki otel değerlendirme sayfalarından; yüzde 7,6'lık bölüm seyahahat broşürlerinden; yüzde 4,6'lık bölüm ise destinasyon noktasında bulunan turist bilgilendirme merkezinden bilgi edinerek sağlık içerikli tatili tercih ettiklerini belirtmişlerdir.

Sağlık turizmini tercih eden kitlenin gelir düzeyi (3.250 Euro ve üzeri) diğer seyahat edenlere göre daha yüksektir. Bu durum özellikle medikal (Wellness, termal ve dinlenme/şifa) tatili tercih eden kesimde daha belirgindir. Yine bu kesimin gelir düzeyi rehabilitasyon ve kür merkezlerinde şifa bulmaya çalışan kişilere göre daha yüksektir.

Sağlık ihtiyacı ile seyahat eden kişilerin yüzde 84'ü konaklanılacak yerin seçiminde sükunetin ve dinlenme imkanı olmasının en önemli belirleyici olduğunu söylemiştir. Civar ve doğanın güzel olması (yüzde 78), bununla birlikte sağlıklı bir iklim ve havanın temiz olması (yine yüzde 78'lik bir oranla) yerin seçiminde önem arz eden parametrelerdendir.
Sağlık ve wellness seyahatçilerinin beklentilerinin ve memnuniyetinin karşılanmasının önemi bu bağlamda 'sükunet' ve 'doğanın' ve ayrıca 'konaklama yerinin' iyi olmasına bağlıdır.

Yine bu araştırmadan çıkan sonuca göre destinasyon noktasında ve konaklama tesisinde sağlık amaçlı yapılan uygulamaların ve kursların çeşitliliği ve çokluğu sağlık turistleri için çok önem arz etmemektedir.
Araştırmada çıkan bu iki tespite çok önem verilmesi gerekir. Sağlık turizmine ilgi duyan kesimin çoğunlukla 49 yaş üstü olduğu görülmektedir. Bu durumda sunulan hizmetin doğanın içinde ve çok sakin yerlerde yapılması gerekmektedir ve sunulan hizmetin özellikle bu yaş kitlesine hitap etmesi gerekmektedir.

Ve en önemlisi ülkemizdeki şifa turizmi tesislerinin nicelik ve nitelik yönünden yeterli, uluslararası standartlarda ve akredite olması gerekmektedir. Bu şekilde Avrupa ülkeleriyle bu sektörde rekabet ortamı sağlanabilir.
-----------------------------
(1) Bkz. http://www.therme-thermalbad.de/thermen-deutschland.html
(2) Bkz, http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-von-oben-das-leuze-die-leute-li
(3) Bkz. Bauer, Alfred: „Gesundheitsurlaub: Marktdaten, Begriffsverständnis und Produkterwartungen; Fakultät Tourismus der Hochschule Kempten, 26.10.2016

ŞEBNEM BAŞDERE ORMAN KİMDİR:
Viyana Üniversitesi Mezunu olup Almanya'da yaşıyor. Türkiye, Avusturya ve Almanya'daki Üniversitelerde ve kuruluşlarda Araştırmacı, İnsan Kaynakları konusunda çalıştı. TYD'nin geçen yıl düzenlediği yarışmaya da “Türkiye'de Şifa Turizmi '' konulu çalışması ile katıldı.

Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
ALMANYA'DA ŞIFA TURIZMI
          
Günün Haber Başlıkları
CASA GARİBALDİ BİNASI KULLANIM HAKKI TÜRSAB'IN Yorumlar

Benzer Haberler :
     DR.SİNAN İBİŞ İLE GÜZEL HAYAT, ALTINKÖY AÇIKHAVA MÜZESİ'NDE
     GİRİŞİMCİLERİMİZE ALMANYA'DAN ÇAĞRI VAR
     'HAVACILIK PSİKOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ' KURULDU
     YÜZLERCE YILLIK GELENEĞİMİZ 'ISLIK DİLİ' ARTIK UNESCO'DA
     ALMANYA'YA SEYAHAT EDECEKLERE EVCİL HAYVAN YASAĞI
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx