Asil S. Tunçer'in anlatımıyla ANITKABİR Dizisi başlıyor

Profesyonel Turist Rehberi/Araştırmacı Tarih ve Turizm Yazarı Asil S. Tuncer; Ulu Önderimiz Atatürk'ün ebedi İstirahatgahı “ANITKABİR“ için başlattığı yazı dizisinde Anıtkabir'i ziyaret edenlere rehberlik yapıyor..

10 Ocak 2018 Çarşamba - turizmhaberleri.com/ EDİTÖRDEN

Uzun yıllardır gazetemizde yayınlanan yazılarıyla yurtiçi ve yurtdışında tanınan, yazıları üniversite tezlerine kaynak olan, akademi dünyası ve turizm sektörünün çok yakından tanıdığı yazarımız Asil S. Tuncer bu kez ANITKABİR'i anlatacak bizlere. Yazı dizisine başlama nedenini ise gönderdiği e mailde şöyle aktarıyor:

ATA'mızın Ebedi İstirahatgahı “ANITKABİR“ yazı dizisine başlıyorum. Sanırım 3-4 yazı olacak. Aslında daha fazla olur da... Anıtkabir'i ne kendi sitesinden ne de internetten insanların öğrenmeleri pek kolay değil zira anlatım hem çok teferruatlı hem de çok uzun. Ben rehberlik yaparken verdiğim bilgileri kısa bir yazı dizisine aktardım. Okuyanlar, en azından tek başlarına bile gitseler, ellerindeki bu yazı dizisi çıktısıyla daha anlaşılır bir Anıtkabir ziyareti yapar, bilinçli dolaşabilirler. Umarım herkes okur ve faydalanır.

İşte Atamızın ebedi İstirahatgahı ANITKABİR'in yapılma süreci ile başlayan ilk bölüm:

ASİL S.TUNÇER-
Profesyonel Turist Rehberi
Araştırmacı Tarih ve Turizm Yazarı

ANITKABİR-1
Ulu Önder'e yakışır bir anıtmezar yapılması düşüncesiyle zamanın hükümeti uygun bir yer aramaya başladı. Kolay bir iş ve çabucak alınacak bir karar olmadığından en iyisi bir komisyon oluşturmak ve işi onlara bırakmaktı. Ata'nın vefatından yaklaşık bir ay sonra komisyon çalışmaya başladı.

Varılan ilk karar anıtmezar konusunda yerli olduğu kadar yabancı bilim adamlarının da fikrinin alınmasıydı. Bunun için toplam dört yabancı mimarın düşüncelerinin tartışıldığı ikinci toplantı on gün sonra yapıldı. Bu toplantıdan çıkan sonuç daha çok tavsiye niteliğindeydi ve yer tespitine çalışılıyordu. Buna göre; Çankaya, Etnografya Müzesi, BMM'nin arkasındaki Kabatepe, Ankara Kalesi, Milli Eğitim Bakanlığı için ayrılan arsa, Eski Ziraat Mektebi, Gençlik Parkı, Altındağ'daki Hıdırlık Tepe ve Gazi Orman Çiftliği uygun yerlerdi.

Neden ilk yer olarak Çankaya'ydı çünkü Ulu Önder Atatürk öldükten sonra Çankaya'ya gömülmek istemişti. Ayrıca uzun yıllar Çankaya'da oturmuş ve burayı çok sevmişti. Zamanının çoğunu orda geçirmiş, çokça mesaide bulunmuştu. İnkılaplar ve programlar ekseri burada hazırlanmış, uygulamaya konulmuştu. Önemli kararları Çankaya'da vermiş ve tartışmıştı. Bu sebepledir ki Çankaya konusunda hemen hemen herkes hemfikirdi. Çankaya'nın yanı sıra Etnografya Müzesi de öneriler arasındaydı çünkü halihazırda Ulu Önder Dolmabahçe'de kılınan cenaze namazından sonra özel bir tahnit ve gömüt usulüyle burada bulunuyordu. Tekrar kımıldatılmadan, ruhu incinmeden aynı yerde defnedilip ebedi istirahatgahı aynı yer olsun, deniliyordu.

Diğer bir yer de Ankara Kalesi'ydi. Anıtkabir'in burada yapılması fikrini savunanlar öncelikle Ankara Kalesi'nin rakım olarak yüksekte olması ve her yerden görünmesi özelliğini öne sürüyorlardı. Kale, hem başkentin sembolü hem de tarihi önemi olan bir mekandı. Böylesi yüce bir kişiliği ve adı tarihe geçmiş bir devlet adamının mezarı ancak buraya yaraşırdı. Öyleyse Ata buraya defnedilmelidir, demekteydiler. Fakat Kale'ye defin fikrinin karşısında olanlar da vardı ve şunu söylenmekteydi: “Kale, geçmişi temsil eden arkeolojik bir alandır. Galatlılar tarafından kurulmuş, Romalılar tarafından alınmış ve Bizans da kullanmış, Türkler tarafından geliştirilip yerleşim yeri yapılmıştır. Fakat Mustafa Kemal Atatürk, tüm bu saydıklarımızın üstüne yeni bir cumhuriyet kurmuştur. Onun kurduğu ülke imajı ve devrim fikri bu küçücük kaleye sığdırılıp, hapsedilemez.

Ayrıca, yeni bir çağ açan liderin mezarı eski, geçmişi andıran bir yerden çok geleceği işaret eden yeni bir yer olmalı. O misyonunu tamamlamış köhne bir yapı yerine yeni misyon başlatan yeni bir mekanda seçilmeli. Ayrıca Ulu Önder'in herhangi arka plana, tarihi mekana, desteğe ihtiyacı yoktur. Kendi başına bağımsız ve kendi içinde anlamlıdır. Dolayısıyla Kale uygun değildir. Özel, farklı ve çağdaş bir anıtmezar en uygunudur, diye konuşuluyordu. Tüm bu seçeneklerin yanında Milli Eğitim Bakanlığı'nın şimdiki yeri o zaman henüz arsaydı ve burası da mezar için konuşulmaya başlanmıştı. Fakat şehrin orta yerinde olması, çok işlek bir cadde ile onun yaratacağı kalabalık, yaşanacağı trafik dolayısıyla bu günlük hayatın en işlek alanı olduğundan sonuçta pek uygun görülmedi.

Eski Ziraat Mektebi seçeneği ise ilk başta uzak olduğundan puan kaybetti. Oysaki Ata'ya birlikte Sivas'tan Ankara'ya gelen Heyet-i Temsiliye ilkin buraya yerleşmiş ve Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde bu binada önemli kararlar almıştı. Dolayısıyla hem anlamlıydı, hem de Ata'nın ikamet ettiği yerlerdendi. Ancak, bu da kabul görmedi. Zira bu uzaklıkta bir yeri kim gidecek ve Ata'yı ziyaret etmek isteyecekti. Son seçeneklerden biri de Gençlik Parkı düşüncesiydi zira Ata, gençleri seviyor, onlara güveniyordu. Yeşillikti, havadardı ama burası Ankara halkının yegane eğlenme ve dinlenme yerlerinden biriydi. Anıtmezar buraya yapılacak olursa parkın çehresi ve işlevi değişecek, halk da böyle bir sosyal alandan mahrum kalacaktı. Öte yandan; yer çukurdu ve Ata'nın yüceliğine pek uymuyordu. Tüm bunlar yan yana gelince komisyonun aklına pek yatmadı ve bundan da vazgeçildi.

Park ve gezi yeri olmaz, oranın eğlence havasını söndürür diyenler haliyle Gazi Orman Çiftliği teklifine de karşı çıkmışlardı. Oysa burası Ata'nın bizzat kendisi tarafından kurulduğu, neredeyse son yıllarını geçirdiği, ürettiği ve yetiştirdiği ürünlerle solu olup onun sosyal-ekonomik yönünü temsil ediyordu. Çokça da anısı vardı. Buraya gömülmesiyle ruhen mutlu olacağı görüşü komisyondaki bazı üyeler üzerinde hakimdi lakin yeterli çoğunluğa erişemedi. Bir diğer öneri olan Altındağ'a itirazlar bu sefer rakımın yüksek olmasındandı. Anıt her yerden görülsün denilirken bu sefer aksi yönde oylar, bu yüksekliğe herkes kolay çıkamaz, Ata'yı ziyarete gidemez, diyenlerden geldi. Ata, hem özel bir yere gömülmeli, bu yer biraz yüksekte olmalı ama kolay çıkılıp inilmeli ve de şehre yakın olmalı ama çok da merkezde olmamalıydı. Peki, neresi olabilirdi?

Bu sefer BMM'de onbeş kişilik bir üst komisyon kuruldu ve 1939'un Ocak'ında ilk toplantı yapıldı. Tüm seçenekler yeniden gözden geçirilip anıtmezar için en uygun yerin Çankaya olduğu, eğer olmazsa Etnografya Müzesi'nin de olabileceği kabul edilmek üzereyken Komisyon Başkanı birden, “tüm teklif edilen yerleri inceleyip gördünüz o halde başka yerler de incelenip, görüşülebilir '' , dedi. Bu söz üzerine sil baştan yapıldı ve artık karar verilmek üzereyken nedense yeni yer aranmaya başlandı.

O dönemde üzerinde pek yapı olmayan Rasat Tepe, yani bugünkü Anıttepe, şehrin ortasında ama boş ve de her yerden kolay görülebilir bir konumda olduğundan uygun olduğu kararına varıldı amma velakin evvelinde Çankaya üzerinde hemfikir olanlar bu sefer buna itiraz ettiler, kararlarından dönmeyeceklerini belirttiler. Fakat Rasat Tepe'yi görmek isteyenlerin sesi daha kuvvetli çıkınca gidip bir kez daha bakılıp öyle karar verilmesi yönünde karar çıktı. Zira Rasat Tepe bugünün ve yarının semti, hem Dikmen'e hem Etlik'e uzanan bir ay misali çevreye hakim ve başkentin göbeğinde adeta bir yıldız gibi duran ve yukarıdan bakıldığında topoğrafik olarak ay-yıldızı hatırlatan coğrafi yapıya sahipti.

Şayet Rasat Tepe seçilir ve anıtmezar buraya inşa edilirse ülkenin başkenti Ata'sına kollarını açmış, kucaklamış ve ay-yıldızın ortasında Ata özel bir yatağa yatırılmış, vatanın bağrına emanet edilmiş olacaktı. Milletvekillerinden biri söz alarak, Ata'yla birlikte yaptıkları bir şehir gezisine ait anısını paylaştı. Ona göre Atatürk, Rasat Tepe'ye geldiklerinde, “bu tepe ne güzel bir anıt yeri olur '' demişti. İşte bundan sonra Rasat Tepe üzerinde çoğunluk sağlandı ve Anıtkabir'in ileride Anıttepe olarak adlandırılacak olan yere yapılmasına karar verildi.

Söz konusu komisyon nihai kararı Hükümet'e iletildi ve Temmuz 1939'da Rasat Tepe'ye bir anıt mezar inşasına karar verildi. Yani Anıtkabir inşa edilip, bugünkü Anıttepe'ye dönüştürülmesi için ilk adım atılmış oldu. Tepenin doruğunda birkaç küçük yapı vardı. Bunlar meteoroloji istasyonu olarak kullanılıyordu. Yalnız eski Ankaralılar buraya, tümülüslerden dolayı “Beştepeler“ diyordu. İleride anlaşılacağı üzere bu tümülüslerin en erkeni M.Ö.8.yy'a tarihlenen Frig dönemi mezarıydı. Aslında onlar da bir nevi önemli kişiler adına yapılmış anıt mezarlardı.

Anıtkabir yapımı için karar kesinleşince buradaki tümülüsler kaldırıldı ve bulunan paha biçilmez eserler müzeye konuldu. Ayrıca Rasattepe üzerinde kadastro işlemleri yapıldı, devlet ve özel mülkiyetlerin kaydı çıkarıldı, krokisi çizildi. Şahıs arazilerinin kamulaştırılmasına başlandı. Ankara Belediyesi tarafından 5 Eylül 1940 tarihli Ulus Gazetesi'nde yayınlanarak halka duyuruldu.

Sürecek…Kaynak: turİzmhaberlerİ.com

                Google+ paylaş               
ASİL S. TUNÇER'İN ANLATIMIYLA ANITKABİR DİZİSİ BAŞLIYOR
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     MEHMET ULUSOY'DAN BALKAN İNCELEMELERİ DİZİSİ
     ULUSLARARASI ENGELSİZMİR 2018 KONGRESİ VE FUARI BAŞLIYOR
     THY ANKARA-ROMA DİREKT UÇUŞLARINI 60 YIL SONRA YENİDEN BAŞLIYOR
     1. ULUSLARARASI TÜRK İSLAM MEZARTAŞLARI KONGRESİ BAŞLIYOR
     MÜZELERİMİZDE SENFONİK EZGİLER DÖNEMİ BAŞLIYOR
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx