Turizmde Verilerin Yorumlanmasında Yeni Yöntemler

TRT Radyo 1'de “Ekonomi Günlüğü” programına katılan Yazarımız Hüsnü GÜMÜŞ; 2017 yılı Turizm İstatistiklerini değerlendirdi. İşte turizm istatistiklerine yeni bakış açıları getiren açıklamalar.. Şimdi yeni şeyler söyleme zamanı...

02 Şubat 2018 Cuma - Hüsnü GÜMÜŞ- turizmhaberleri.com- Ankara
FIJET ve ATURJET Üyesi

TURİZMDE VERİLERİN YORUMLANMASINDA YENİ YÖNTEMLER

Falih Atıcı'nın hazırladığı TRT Radyo 1 'de yayınlanan “Ekonomi Günlüğü '' programının bu ayki konusu açıklanan 2017 yılına ait Turizm İstatistikleriydi.
Türkiye'de TRT tarafından televizyon yayınlarının 50 yıl önce başladığı güne rastlayan bu program için kuruma olan teşekkürlerimizi, kutlamalarımızla ve dinleyicileri ile paylaştığı değerlerin yerine ulaşan mesajlarla dolu olması dileğimizle destekleyerek gönderiyoruz.

Zafer ERGİN'in sunduğu Program sırasında turizmde verilerin paylaşımından daha önemli olanın değerlendirilmiş veriler şeklinde yorumlanması olduğunu, istatistiklerin rakamsal değerlerin ve matematik ifadelerin ötesinde bir değer ifade etmesi gerektiğini vurgulamaya çalıştım.

Durağan ve Devingen Veriler
Durağan istatistiklerin, devingen verilere dönüştüğü günümüzde sıralamadaki yerinizden daha çok bulunduğunuz yerde verimlilik ölçülerine uyumunuz önem kazanıyor. Turizm gibi evrensel bir değeri ölçüyorsanız dünyadaki yerinizi tespit eden de bunlar oluyor.
Önemli olanın, daha doğrusu istatistik verilerle yorumlama yapanların, özellikle yeni dönemde ön plana çıkarmaları gereken hususun olayı randımana katkı açısından ele almalarıdır diye düşünüyorum.

Turizm ürünü iç ve dış piyasada bir bütün olarak borsa anlayışı ile değerleniyor ve satılıyor. Bu husus Yıllar önce bu husus Berlin Turizm Borsası (ITB- İnternationale Tourismus Börse Berlin) kurulurken bu dikkate sunulmuş ve ITB'nin bir fuar olmadığı hep vurgulanmıştı, bugün bir gerçek olarak yaşanıyor.

Ülkelerin turizmden aldıkları payın değerini borsaya sürdükleri ürüne aracılar ya da doğrudan alıcılar olarak yöneltilen talep tayin ediyor. Tıpkı Borsalar gibi, kaç lot işlem hacmi gerçekleştiğine bakıyorsunuz. Bu nedenle 180 gün sonra istatistik veri olarak açıklanan değerleri sadece sayılar olarak görmek gerekiyor.

WORLDOMETERS ve TSA
Bana göre günümüzde veri sunumunda ve değerlendirilmesinde bilinen iki değer “Gerçek Zamanlı Dünya İstatistikleri '' (WORLDOMETERS http://www.worldometers.info/tr/) ile “Turizm Uydu İstatistikleri '' (TSA-Statistics and Tourism Satellite Account-http://statistics.unwto.org/) tekniklerinin birlikte kullanılmalıdır. TSA konusunda ülkemizde de çalışmalar yapıldığını, Dünya Turizm Örgütü'nün her yıl en az bir toplantı düzenlediğini ve gerçek zamanlı bazı verilerin izlenebildiğini biliyorum.

Turizmde verilerin çözülmesi ve ekonomik ölçümlere aktarılması için elde edilen değerlerin bu anlamda oluşturulacak gerçek zamanlı verilerle çalışan birimlerce üretilmesi, önlemlerin anında oluşturulabilmesi için de karar alıcılara aktarılması gerektiğini düşünüyorum.
Söz gelimi turizmin GSMH içinde yüzde  6,2 ye kadara yükselen payının düşüş nedenleri, bunun gıda, ulaşım, diğer hizmetler ve yatırımlar üzerindeki olası olumsuz etkilerinin giderilmesi gibi çalışmalar üzerinde durulurken yeni bir ölçüm metodu olarak GSYİH üzerinde de çalışılması gündeme taşınabilir.

Sonuçta tüm faaliyetler mikro ölçüde karlılık, makro ölçüde Milli Gelir hesaplarındaki girdi-çıktı (input-output) analiz tablolarında ve matrislerindeki yeriniz ve evrensel boyutta dünyadaki rekabetin içinde olabilmek için yapılıyor.

Aşırı Turizm beklentileri ile tanımlanmış bir hedefe ulaşılamadığını turizmden hak ettiğimiz payı alamıyoruz cümleleri ile ifade etmek yerine gerçekçi ifadelerle durumu anlatmak ve paylaşmak mümkün olabilir. www.turizmhaberleri.com/KoseYazisi.asp?ID=3737

Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerinin belirlendiği planda yer alan 63 milyon yabancı ve kişi başına 1350 dolar hedeflerinin ihracat içinde ulaşılan yüzde 30 payın devamı için yeterliliği irdelenirken devamı ve iç piyasa gelirlerinin ve dövizin gölge fiyatı analizlerinin istatistik veriler aracılığı yapılabilmesi 180 günlük süre dolmadan önce mümkün olabilecektir.

Öteden beri savunduğumuz ve son günlerde turizm otoriteleri tarafından de dile getirilmekte olan Gişe Memuru anlayışı ile veri toplanması modasının da geçtiğini düşünüyorum. Gerçek veriler ve değer indirgenebilen ve artırılabilen katsayılarla işlenen turizm istatistikleri yoluyla paylaşıldığında görünüm ve dünya ile paylaşım da farklı olacaktır.

Türkiye'nin Dünya Turizm Borsa'sında elde ettiği değer, pay ve ürünün borsa (piyasa) değeri geleceğe umutla bakmak dışında bir seçenek olmadığını gösteriyor. Bu bir Gözlemci Algılaması olarak abartılmış, artırılmış veriler olarak düşünülmeden not edilmelidir.

Bu yayınla bundan sonraki turizm istatistikleri değerlendirmelerinde sadece dış turizmden ibaret olmayan bir turizm ekonomisinin varlığının ortaya konduğu ve verimliğin ölçüldüğü bir ortam için çağrı fırsatı oluşturulduğu düşüncemi kuruma, RADYO 1'e ve yapım, sunum ve yayın ekibine, turizmhaberleri.com olarak teşekkürlerimle iletmek istiyorum.

31 OCAK 1968
Televizyon yayınlarını başladığı bu özel günü hatırlayabilenlerden biri olarak, özgün mekanında Radyo Sanatçıları Konserini izleyerek kutlayanlar arasında yer almanın mutluluğu ile tamamlamış olduk.

Bu arada televizyon yayınlarının başladığı ilk yıllarda hava durumunu kendi çizdiği haritalarla sunuşu ile hatırladığımız Alaaddin ÖZMERT'i de anmadan geçmek istemiyorum. Almanya'da edindiği bilgilerle hava durumunu uzun yıllar bizlerle paylaşan, arşiv kayıtlarında yer almadığını söylediği yayınları için emekli Çalışma Müşaviri dostuma uzun ve başarılı nice yıllar diliyorum.Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
TURİZMDE VERİLERİN YORUMLANMASINDA YENİ YÖNTEMLER
          
Günün Haber Başlıkları
ÖZEL MÜZE TEMSİLCİLERİ ANKARA'DA TOPLANIYOR!
6 ACE OF MICE EXHİBİTİON BY TURKİSH AİRLİNES BULUŞMASI
TUREB: 21 ŞUBAT DÜNYA REHBERLER GÜNÜ KUTLU OLSUN Yorumlar

Benzer Haberler :
     ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHÎ ALANI'NDA YENİ PROJELER DÖNEMİ
     KEMAL ŞENDİKİCİ: KARS CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK
     YENİ BİR TÜRKİYE TURİZM KONSEPTİ YARATMAK GEREKİYOR
     TÜRSAB: YENİ ROTALAR KÜLTÜR TURLARINI CANLANDIRACAKTIR
     MALTA - TÜRKİYE ARASINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx