KONGRE TURİZMİ BİR TAKIM OYUNUDUR

Kongre turizminin bir takım oyunu olduğunu vurgulayan yazarımız Hüsnü Gümüş; Sektör kuruluşlarını ve yerel yönetimleri kaynaştıracak ve yönetimde söz sahibi yapacak özgün model arayışında çözüm konusuna dikkat çekiyor.

07 Şubat 2018 Çarşamba - Hüsnü GÜMÜŞ-turizmhaberleri.com-Ankara
FIJET ve ATURJET Üyesi

KONGRE TURİZMİ BİR TAKIM OYUNUDUR


Ankara Kongre Ve Ziyaretçi Bürosu nun kongre turizmine katkısının artırılması için harekete geçen Ankara Ticaret Odası nın Kongre Turizmi ile ilgili olarak paydaşları Ankara da toplayarak başlattığı hareketin yeni bir ivmeye neden olduğunu açıklama sonrasında basında yer alan haberlerden de izliyoruz. www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=32829

20 yıldan fazla bir süredir içinde etkin olarak bulunduğum Kongre Turizmi ile ilgili görüşlerimi deneyimlerim, yazılarım ve ATO nun Basın açıklaması ile birlikte değerlendirerek aktarmak istiyorum.

Turizm Şurası kararlarında da sıkça vurgulandığı gibi Üretimde olduğu kadar hizmetlerin planlanmasında da özgün ve yerli modeller oluşturmanın yolunun açıldığı sürecin devam edeceği de Basın Açıklamasından anlaşılıyor. Türkiye de Kongre Turizmi Atatürk ün Dolmabahçe Sarayını 1932 yılında FIA Kongresine tahsis etmesi ile başlayan bir öngörünün sonucudur.

Dünyada 1900 lü yılların başında kurulmalarına rağmen önemleri giderek artan, kentsel yapıların ve kurumların desteklediği kuruluşlar arasında her zaman yer alan Kongre ve Ziyaretçi Bürolarının ülkemizdeki gelişiminde Ankara nın oyun kurucu Bürolar arasında önemli bir yere sahip olacağı görülüyor.

ATO nun Önderliğinde Saç Ayağı İzdüşümü Modeli
KONGRE VE Ziyaretçi Bürolarının geleceğin turizmindeki yerinin belirlenmesini sağlayacak verilere ulaşılacak çalışmanın, hazırlattırılan raporun ANKARA, TÜRKİYE ve Dünyadaki KONGRE Ziyaretçileri için yol gösterici boyutlar ve önlemler içerdiği anlaşılıyor.

Turizmle ilgili tüm faaliyetlerde olduğu gibi kendini tanımlamak ve bireysel kapasiteleri geliştirmek, karşılaştırmalı incelemeler yapmak ve toplumlar ve insanlarla bütünleşmeyi sağlayacak “Saç Ayağı İzdüşümü '' denilen modelde; yöre (firma), Ülke (sektör) ve sonuçta da ürününüzün evrensel değerini oluşturan farkı oraya koyabilmek için yapılan her çalışma Ankara kadar tüm ülke için de önemlidir. (1)

Ürünümüzü oluşturan farkı iyi özetlediğimiz ve kodlarını oluşturduğumuz zaman talep sahipleri de bu ürünün neden almaları gerektiğini, bekledikleri faydayı maksimize edecek ölçütleri yakalayıp satın alıyorlar. Kongre turizminde de yapılması gerekenin bu olduğunu tespit ettiğimizde Kongre ve Ziyaretçi Bürolarının yöre, ülke ve evrensel çağrı bazında, talep sahiplerinin faydayı marjinal fayda olarak görmelerini sağlamaları gerekiyor.

Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ANKZB
2023 Turizm Strateji Planında öngörülen kongre kentlerinden biri olan Ankara da bu gelişimin ön şartı olan Kongre ve Ziyaretçi Bürosu 2014 yılında ATO bünyesinde kurulmuştur. Bu son toplantı sırasında Kongre ve Ziyaretçi Bürolarının görevlerinin sadece kongre kabul etmekle sınırlı olmadığını, özellikle olağanüstü dönemlerde ülkeye olan ilginin yüksek olması tutulması ve talebe dönüşmesi yönünde de çalışmalar yapmaları gerektiğini bir kez daha tespit ediyoruz.

Bu takım oyununda daha iyi bir kongre ortamına ulaşmanın imkanları sunulmaya çalışılıyor. Küresel rekabetin yolunun bu stratejik faaliyetten geçtiği tespit edilmiş oldu. Dünya turizmine katkıları ile unutulmaz izler bırakan ülkelerin arasında yer alabilecek etkinliklerin planlanması için ülkelerdeki başarılı Kongre ve Ziyaretçi Bürosu örnekleri yol gösterici olmalı, ülkemizdeki en genç Büro olmasına rağmen başarı çizgisinde ilerleme ve örnek olma yolu açık olan Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ANKZB) bu çizgide desteklenmelidir.

ATO Basın Açıklaması kapsamında Ongunluğunda Sevgi Çiçeğini kullanarak tüm ülkeyi kapsayan yeni bir hamle başlatan ANKZB, Kongre Turizmi ile ilgili Yasa ihtiyacının önerilmesi ve 2014 yılından sonra da özel destek sağlanan faaliyet alanları arasında yer alması için ilgili Bakanlıklar nezdinde başlatılan çalışmaların içeresinde yer alan bir Büro olarak görülmeli ve desteklenmelidir.
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2876

Evrensel Faydalar
Turizm Yazarı Adil ÇULHAOĞLU nun değindiği Dijitalizmin hazırladığı yalnızlığın ortadan kaldırılacağı bir turizm türü olarak da ivme kazanan Kongre ve Ziyaretçi Bürolarının fonksiyonlarından biri de tanıtımın tutarlı, doğrulayıcı ve destekleyici unsurlarla tamamlanmasını sağlamaktır. Bu tanıtım yapanın muhataplarına karşı etkili bir görevi olarak ele alınmalıdır.

Kongre bürolarının varlığı ülkenin evrensel değerlere uyumunun bir işareti olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Dünya kamuoyu önündeki itibarınızı 10.000 yatakla 25.000 kişilik kongreyi düzenleyebileceğine inandırmak ve bunu başarmaktan geçiyor.

Dünya kamuoyu önündeki deneyiminiz için İç Kongrelerde elde edilen sonuçları da ICCA performansınıza başarı olarak dahil ediyor.

Kongre ve Fuar Organizatörleri
Bu yapılanmaları uluslararası alana taşıyacak olan “Kongre Organizatörleri (PCO) ve “Fuar Organizatörleri (PEO) dir. Bir toplantıyı ya da fuarı düşünüldüğü andan itibaren yakalayan, ilk adımdan beri sonuna kadar götüren kişileri ifade eden her iki mesleğin bu alandaki gelişmelere uyum sağlamak açısından gerekliliği dünyadaki gelişmeler izlendiğinde görülecektir. Kongre ve Fuar Organizatörleri kongreleri dünya çapında izleyen, görüşmeleri yapan ve nihai karar aşması için kurumlara, kuruluşlara taşıyan kişilerdir. Bir fuarda zamana ve yerine göre dağıtılacak tanıtım ürünlerinin şekli dahil olmak üzere kongrelerin tüm detayları ve sıfır hata ile kongre yapılması bu kişilerin beceri ve dünya üzerinde oluşturdukları irtibatlarla bağlantılıdır. www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=29252

Özgün ve Yerli Bir Model
Sektör kuruluşlarını ve yerel yönetimleri kaynaştıracak ve yönetimde söz sahibi yapacak özgün model arayışında çözüm, tarafsız ve kar amacı gütmeyen büroların desteklenmesini, artmasını ve fonksiyonel hale gelmesini tanımlıyor.

(1) Matematiksel açıklaması 3 noktadan 1 düzlem geçer şeklinde olan ve tarihte toplumsal olayların açıklanmasında da kullanılan bu açıklama tarzında 3 noktada sağlam bir temel sağlayan Saç Ayağının yüksekliği dengenin oluşması ve beklenen fayda açısından önemlidir.


Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
KONGRE TURİZMİ BİR TAKIM OYUNUDUR
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     ÜNYE'NİN MANYETİK SİYAH KUMUNA SAĞLIK TURİZMİ PLANLAMASI
     SAĞLIK TURİZMİ YÖNETMELİĞİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR
     BU KONGRE CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNE ALINMALI
     ALAADDİN KÜLLİYESİ'NİN SİNOP TURİZMİ VE GELECEĞİNDEKİ ÖNEMİ
     KOSOVA YENİ HAVALİMANI İLE TURİZMİ CANLANDIRDI
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx