Manavgat'ta Turizm Tesis Alanı Satışta

Milli emlak müdürlüğü tarafından çıkartılan Manavgat çolaklı'daki turizm tesis alanı resmi gazetede yayınlandı.

20 Mart 2018 Salı - Turizmhaberleri.com - Haber merkezi

AÇIKLAMALAR

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın; 05/04/2018 tarihinde karşılarında belirtilen saatinde Manavgat Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin Mal müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde 'Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması' ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmühaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

d) Kapalı teklif usulü ile satılacak taşınmazda ise istenilen belgeleri 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre usulüne uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun,

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

3 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

4 - Taşınmaza ait şartname mesai saatleri içerisinde Manavgat Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

5 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.

6 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - İhale ilanı (www.milliemlak.gov.tr) - (www.antalyadefterdarligi.gov.tr) adreslerinden görülebilir. 0 242 - 742 05 76

İlan olunur.
Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
MANAVGAT'TA TURİZM TESİS ALANI SATIŞTA
          
Günün Haber Başlıkları
İÇİMİZDE YAŞADIĞI İÇİN ATATÜRK'E SARILAMIYORUM
KENDİNİ AŞAN ÇOCUKLARIMIZ GELECEK YÜZYILA KOŞUYOR
VANLI ÇOCUKLARIN ORTAK HAYALİ İSTANBUL'U GÖRMEK
FATMA SENA ÜNLÜ'DEN ÇOCUK SANAT ÇALIŞTAYI İZLENİMLERİ Yorumlar

Benzer Haberler :
     OLAY SALCAN YAZIYOR: ANADOLU'DA TURİZM VE TEOS -  1 yorum var!
     A. NEJAT ŞARDAĞI YAZIYOR: TURİZM VE İNOVASYON
     KOCAELİ'NDE TURİZM HAFTASI RENKLİ VE COŞKULU BAŞLADI
     TURİZM HAFTASI'NDA KÜLTÜR MİRASINA BÜYÜK SAYGISIZLIK
     ULUSLARARASI KONSTANZ GÖLÜ FUARI VE DİJİTAL TURİZM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx