40 MADDE İLE HERKES İÇİN TURİZM

UNWTO ve ENAT eş başkanlığında 2014 yılında Montreal'de 1. Herkes için Dünya zirvesine katılan ENAT Türkiye Temsilcisi A.Nejat Şardağı; 40 maddelik HERKES İÇİN TURİZM bildirisini Türkçeye çevirdi. İşte çok önemli tavsiyeler, yol haritaları..

23 Mart 2018 Cuma - turizmhaberleri.com-haber merkezi-Editörden

'Herkes için Turizm' anlayışı ile ülkemizdeki tüm alt yapıyı ve bu alandaki farkındalıkları yeniden düzenlemek gerekiyor. Bu kavramın içinde engelliler, yaşlılar, çocuklar, gençler özetle herkes yer alıyor. Bu alanda sayısız haber ve araştırmaya yer veren gazetemize yeni katılan European Network for Accessible Tourism ENAT Türkiye Temsilcisi A. Nejat Şardağı'da Herkes için Turizm anlayışı ve uygulamalarının yaygınlaşması için çabalayan öncüler olarak yer alıyor.
(İlgili haber için tıklayın: www.turizmhaberleri.com/Haberayrinti.asp?ID=32923)

A.NEJAT ŞARDAĞI: FARKINDALIK OLUŞTURACAĞINI UMUYORUM
UNWTO ve ENAT eş başkanlığında 2014 Montreal 1. Herkes için Dünya zirvesine katılan ENAT Türkiye Temsilcisi A. Nejat Şardağı; Zirve bildirisini gazetemizde yayınlanmak üzere Türkçeye çevirdi. 'Sadece turizmcileri değil tüm vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendirdiği için tüm uygulayıcıların dikkatini çekeceğini ve gerçekten farkındalık oluşturacağını umut ediyorum' sözlerine yer veren Şardağı; 'Turizmciler, Yerel Yönetimler, STK'lar, Hükümet ve ulusal yetkililer, uluslararası paydaşlara yönelik alt başlıklarda belirlenen 40 maddenin dikkatle okunması ve hayata geçirilmesi gerekiyor.' dedi.

Ayrıca 'Herkes için Turizm' tanımının İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Sürdürülebilir Turizm Kavramı ile uyumlu olması gerektiğini, Dünya Turizm Örgütü'nün 2016 yılı bildirisinin temasının da Herkes için Turizm olarak belirlendiğini hatırlatmak isteriz.

İŞTE 40 MADDE İLE MONTREAL ZİRVESİ BİLDİRİSİ

A.NEJAT ŞARDAĞI
National Contact Point
For ENAT in TURKEY

Herkes için bir Dünya
Herkes için Dünya Zirve Destinasyonlarından Bildiriler
Montreal, 2014

Biz, Montreal Zirvesinin katılımcıları, bu vesile ile ortaklığımızı uluslararası bir seviyede tutma niyetimizi ve ilgili bölgelerimizde ve ülkelerde UNWTO (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü) Ulaşılabilir Turizm Tavsiyelerinin desteklemek ve uygulamalarını gözlemlemek için açıklarız.
Bu düşünce ile, aşağıdaki ölçütleri tavsiye eder ve destekleriz:

Turizm için, seyahat ve ulaşım operatörleri ve aracıları:
1. Tüm ziyaretçiler için her şey dahil deneyimleri sağlayan Ürün ve hizmetleri geliştirerek market tabanını genişletmek için iş fırsatlarını kapın. Bu bağlamda, TÜM ziyaretçiler, engelli insanlar ve özel erişim talepleri gerektiren insanlar yanı sıra yaşla ilgili bozulmalar ve erişim talepleri ve küçük çocuklu aileler anlamına gelir.

2. Evrensel tasarım ilkeleri uygulayın ve ziyaretçi bilgileri ve pazarlama (internet siteleri dahil), ulaşım, tesisler ve hizmetler, tasarım erişilebilirlik yönergelerini takip edin.

3. Erişilebilirlik ve engellilik bilincinde eğitim fırsatları sağlayarak yöneticilerin ve personelin kapasitesini oluşturun.

4. Gönüllü ENAT (ERİŞİLEBİLİR TURİZM AVRUPA AĞI) İyi Davranış Kuralları Tüzüğünün, yüksek kalitede erişilebilir turizm hizmetleri ve TÜM ziyaretçilere uygun bakım ve sorumluluk sağlamak için bir iş geliştirme ve ziyaretçi ilişkileri yönetimi aracı olarak göz önünde bulundurun.

5. Engelliler, yaşlılar, gençler ve küçük çocukları olan aileler de dahil olmak üzere tüketici örgütleri ile turizm hizmetlerinin kapsamındaki boşlukları belirlemek ve turizm ürün ve hizmetlerinin kalitesini artırmak için iç içe olun.

6. Ev sahibi topluluğun sürdürülebilirliğine pozitif bir katkıda bulunurken, uzmanlığı paylaşmak ve erişilebilir, kapsayıcı turizmde performansı artırmak için yerel ve ulusal işlere ve çok paydaşlı ağlara katılın.

Yerel makamlar için:

7. Bir binanın veya kamusal alanın herhangi yeni bir inşaatında, yenilenmesinde veya Evrensel Tasarım ve sürdürülebilir kalkınma prensiplerine göre bir kamu hizmeti geliştirilmesinin tasarlandığından emin olun.
8. Caddelerdeki geçişi ve tüm kamusal alanlarda, perakende satış alanlarında ve parklarda kolaylık sağlamak için engelsiz yaya yolları sağlayın.
9. Vatandaşlara ve engelli ziyaretçilere uygun toplu taşıma araçlarının temin edilmesini sağlayın.
10. Taksi ve limuzin sevk şirketlerinin, engelliler için genel halkın beğenisine eşdeğer ulaşım hizmetleri sunmasını zorunlu kılın.
11. Hareket kabiliyeti kısıtlı olan kişiler için park yerleri ile ilgili uygulama hükümlerini içeren bir politika geliştirin.
12. Engelli bireylere refakatçi, kültürel faaliyetlerinde ve ulaştırma hizmetlerinde ise destekleyici bir politika benimseyin.
13. Farkındalık yaratmaya ve işletme sahiplerinin, yöneticilerin ve personelin erişilebilir tesisler ve hizmetler sunmanın avantajları konusunda eğitilmesi ve farklı engeller ve erişim gereksinimleri olan TÜM ziyaretçilere yönelik olarak personel eğitim programlarının tanıtımını teşvik etme çabalarını destekleyin.
14. HERKES için turizm ürünlerinin ve hizmetlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi için erişilebilir, kapsayıcı turizm ve araçlarla ilgili bilginin geliştirilmesi ve yayılması için iş dünyasına kaynak sağlayın.
15. Turizm ve perakende sektörleri için bir öğrenme ve geliştirme aracı olarak erişilebilirlik parametreleri dahil olmak üzere, ziyaretçi memnuniyetinin destinasyon seviyesinde izlenmesini sağlayın.
16. TÜM ziyaretçilerin, iş, eğitim, tıbbi tedavi, gönüllülük veya boş zaman gibi amaçlarla seyahat etmekten keyif alabilmelerini sağlayan 'HERKES İÇİN DESTİNASYONLAR' seçeneğini oluşturun.
17. Bütçe tahsisi ile yerel belediye / bölgesel otorite bünyesinde bir Destinasyon Yönetimi işlevi kurun ve ilgili bölgelerde sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsayıcı turizmi geliştirmek ve teşvik etmek için çabaları koordine etmek ve desteklemek için bir görev kurun, işletmeler ve kamu sektörü paydaşları ile işbirliği içinde çalışın.

Hükümetler ve ulusal yetkililer için:
18. Erişilebilir, kapsayıcı turizm politikasını ulusal turist kurullarının bir önceliği haline getirin.
19. Eğitim kurumlarını, TÜM ziyaretçilere karşılama ve hizmet konusunda eğitime ve yerleşik çevre ve tesislerin erişilebilirliğine dahil etmeye teşvik edin.
20. Seyahat ve turizm sektörlerinde ön safta yer alan personelin eğitimini TÜM ziyaretçilere kabul ve hizmet sunumunda tanıtın.
21. Engelleri ortadan kaldırmak ve bu müşteri tabanına hizmet sunmayı kolaylaştırmak amacıyla, ulaşım sağlayıcıları da dahil olmak üzere kamu mallarını veya hizmetlerini, erişilebilirliklerinin gözden geçirilmesini ve engelli ziyaretçilere ve belirli erişim gereksinimleri olan diğerlerine hizmet sunmalarını isteyin.
22. Mevcut kurumların ve özel taşımacılık şirketlerinin sahiplerini, tesislerini ve hizmetlerini erişilebilir kılma konusunda gerekli çalışmaları yapmaya teşvik etmek için mali önlemleri kabul edin.
23. ISO Standardı 21542 Bina inşasının benimseyin - Yeni binaların (daha sıkı bir ulusal standardın bulunmadığı) asgari gereklilik olarak inşa edilen çevrenin erişilebilirliği ve kullanılabilirliği - ve mümkün olduğunda bu standardın ötesine geçin.
24. Turist veya kültürel kurum ve binaların erişilebilirliğinin belgelendirilmesi için uluslararası topluluk tarafından belirlenen asgari şartları kabul edin.
25. Turizm hizmetleri için evrensel bilgi tasarımı için yönergeleri teşvik edin.
26. Tüm halka açık web siteleri için uluslararası Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzlarını (WCAG – ideal sürüm 2.0) benimseyin bunun yanı sıra fiziksel ve duyusal engelli olanlar da dahil olmak üzere TÜM ziyaretçiler için çevrimiçi bilgilere erişim sağlamada tüm turizm işletmecileri ve aracıları tarafından kullanımını teşvik edin.
27. Turizm hizmet sağlayıcıları tarafından yerel, ulusal ve uluslararası seviyelere erişilebilirlik gereksinimlerinin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için etkili izleme ve uyum mekanizmaları oluşturun.
28. Erişilebilirlik gereksinmelerinin turizm hizmet sağlayıcılarının yerel, ulusal ve uluslararası seviyede etkili uygulamalarından emin olmak için, etkili gözlem ve uyum mekanizmaları oluşturun.
29. Turizm sektöründeki engelli bireyler için istihdam olanakları ve girişimcilik fırsatlarını teşvik edin.

Uluslararası paydaşlar için:
30. Tüm turizm ürün ve hizmetlerinde, erişilebilirlik standartlarına, standartlara uygun yetkili ve uluslararası kuruluşlara, turizm endüstrisi ve paydaşlarla birlikte çalışanlar, engelli kişilerin örgütleri ve belirli erişim gereklilikleri dahil olmak üzere çağrıda bulunun.
31. Turizm sektöründe asgari erişilebilirliği sağlayarak turizm sektöründe ISO Standardı 21542'nin uygulanmasını teşvik edin.
32. Turizm kuruluşlarının, DPO'ların (Engelli Birey Kuruluşları) ve diğer ilgili kurumların, turizm tesislerinin erişilebilirliğini belgelendirmek için, açık bir belgelendirme yetkisi olan, yetkili bir uluslararası kuruluş tarafından denetlenen uluslararası bir belgelendirme mekanizmasının takip edin.
33. Uluslararası belgelendirme mekanizmasının ölçütleri temelinde turizmle ilgili işletmelerin erişilebilirliğini değerlendirmek ve onaylamak için ulusal veya yerel kuruluşları akredite edin.
34. Uluslararası Standartlar Örgütünün, ISO Standart 21542'yi ve bu standartların engelli bireylerin sosyal hayata dahil olması ve diğerlerinin yaşamın her alanında belirli erişim gereklilikleri açısından önemini göz önüne alarak, seyahat ve turizm de dahil olmak üzere Web üzerinde daha geniş yayılabilmesi ve kolayca kullanılabilmesi için serbestçe kullanıma sunmalarını teşvik edin.
35. Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinden (Chicago Sözleşmesi) Kolaylaştırma Paneli Üye Devletlerinin özellikle hava taşıtlarının kabin tasarımı ve özellikle uçak tuvaletlerinin erişilebilirliği ile ilgili olarak hava taşımacılığındaki engelli kişilerin erişimine ilişkin ICAO tavsiyelerini kabul etmeleri için teşvik edin.
36. Web'de mevcut erişilebilir turizm ile ilgili iyi uygulamalar ve ilgili belgeler hakkında bilgi edinin.
37. UNWTO (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü) mevcut önerileri almaya davet edin ve UNWTO (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü) Genel Kurulu'nun göz önünde bulundurulması ve potansiyel olarak sunulması ve Turizm için Global Etik Kurallarının uygulanmasının izlenmesinden sorumlu bağımsız organ olan Turizm Etiği Dünya Komitesi'ne iletin.

Son olarak, Montreal Zirvesi katılımcıları için:
38. Dernekleri, yerel makamları, ulusal kurumları ve uluslararası dernekleri, değişikliklerin gerçekleşebileceği bir ortam yaratmak için engelli kişilere hizmet sunmalarına ilişkin politikalarını ve stratejilerini yayımlama ve özel erişim gereklilikleri sunmalarını isteyin.
39. Bir Küresel Ağ veya bir Dünya Erişilebilir Turizm Derneği için bir teklifin koordine edilmesi ve hazırlanması için ENAT (ERİŞİLEBİLİR TURİZM AVRUPA AĞI) çağırın, burada tüm ilgili taraflar Bildiride hedeflerin ana hatlarını takip etmek için katılabilir ve parçası olabilir.

Küresel dernek şunları yapmalıdır:
- Ziyaretçilerin erişilebilirliğini, güvenliğini ve rahatlığını sağlamak için yüksek kalite standartlarına ulaşmak amacıyla tüm turizm hizmetleri ve ortamlarında yenilikçiliği teşvik etmek;
- Üyelerinin çıkarlarının kapsamını yansıtmak;
- Olumlu bir iş ve düzenleyici çevrenin amacını gözetmek ve
- Herkes için erişilebilir, Kapsayıcı Turizm ve Destinasyonların tanıtımı için küresel bir odak noktası olarak hareket etmek.
40. Erişilebilirlikte çok fazla ilerlemenin yapıldığını, ancak herkes için bir Dünya yaratmada daha fazla şey yapılması ve birlikte yapılması gerektiğini kabul edin.

Deklarasyonun taslak metni, çalıştaylarda tartışılan, münazara edilen ve genel bir oturumda kabul edilen Dünya Zirvesi Herkes İçin Hedef'in katılımcılarına dağıtıldı.

İşte Herkes İçin Bir Dünya Deklarasyonu'nu imzalamak için link:http://www.destinationsforall2014.com/en/declaration


Not: İngilizce versiyonu, Zirvenin sonuç oturumunda kabul edilen resmi metindir.

1 Bkz: http://www.accessibletourism.org/?i=ENAT (Erişilebilir Turizm Avrupa Ağı).en.ENAT (Erişilebilir Turizm Avrupa Ağı)-code-of-good-conduct

(YASAL UYARI: BU HABER turizmhaberleri.com KAYNAK GÖSTERİLMEDEN YAYINLANAMAZ)

Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
40 MADDE İLE HERKES İÇİN TURİZM
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx