DRAMA KÖPRÜSÜ: Köprü değil Kemer

Türkülere konu olan Drama Köprüsünün aslında bir su kemeri olduğunu belirten araştırmacı Tarih ve Turizm Yazarımız Asil S. Tuncer yazıyor...

18 Mayıs 2018 Cuma - Asil S. TUNÇER-turizmhaberleri.com-Kuşadası

DRAMA KÖPRÜSÜ
Köprü değil Kemer

Drama Köprüsü gerçekten var mıydı yoksa bir benzetmeden dolayı aslında köprü değil de kemer miydi? Hakkında çok şey söylendi, anlatıldı. Hatta köprünün eskiden var olduğu ama sonra da yıkıldığıydı.

İnternette dolaşan görüntülere göre köprü aslında bir su kemeri. Drama-İskeçe yolundan yaklaşık 15-16 km gidilince karşınıza çıkan bir yapı. Nikiforos yerleşiminin orada. Bu yol köy yolu olup bazen dar, çoğunlukla virajlı ve kimi yerde tabelasızdır. Bölgeye yabancı olanlar için geceleyin bu yoldan geçmenin zor olacağını söylemek lazımdır.

Drama kenti pamuk üreticiliği ve tütüncülükte ileri bir kent iken bugün turizm gelirlerini de her geçen günü arttıran bir şirin yerleşimdir. Makedonya Krallığı zamanında kurulmuş olan kentin kanımca kurucusu da Büyük İskender in babası Filip tir. Yakınlarında Kral Filip adına kurulmuş eski bir yerleşim de mevcuttur.

Osmanlı idaresine 1375 lere doğru giren Drama, Balkan Savaşı nda elimizden çıkmıştır. Drama Kalesi ni kılıç sallamadan alan Türkler, kenti yine kurşun sıkmadan neredeyse teslim etmişlerdir. Bölgenin Türkleştirilmek için özellikle Karamanoğullarından getirilen obalar Yıldırım Bayezid döneminden Fatih döneminde kadar kesin iskana tabi tutulmuştur. Hatta 1603 e doğru en son Tekfur Dağı ndan getirilen Yörüklerden Drama nın yüksek tepelerinde hala yaşayanlar olduğu söylenir.

Drama, Serez beyleri devrinde hareketli günler yaşadı. XIX.yy da Dramalı Mahmud Paşa, Yunan ayaklanmasında Drama dan toplanan gönüllülerle Serasker Selim Paşa komutasında Kolokotroni Savaşı na katıldı ve Tırhala yı ayaklanan Yunanlılara karşı savundu. İmparatorluğun iç yönetimini yeniden düzenlediği XIX.yy ın ikinci yarısında Drama, Selanik vilayetine bağlı 131 köylü ve 53 bin 167 nüfuslu bir sancak merkezi oldu.

Balkan Savaşı nda Ali Yaver Paşa komutasındaki ordu, Ferecik te Bulgarların eline düşmüş, çok zulüm gördü. Daha sonra Yunanlıların eline geçti ve Londra Antlaşmasıyla Yunanistan a bırakıldı. I. Dünya Savaşında yeniden Bulgarların eline geçen Drama, bu savaşın sonunda kesin olarak Yunanistan a bırakıldı. II. Dünya Savaşında bir süre yine Bulgarların eline geçen Drama savaş sonunda tekrar Yunanistan da kaldı. Lozan Konferansı ndan sonra Türkiye deki Rumlara karşılık, Yunanistan daki bütün Türklerle birlikte Drama halkı da Türkiye ye getirildi. Bugün Drama da birkaç aileden başka Türk kalmamıştır.

Osmanlı imparatorluğu döneminde buraya çeşitli mimari eserler yapılmıştı ama bugün bunları görmek pek mümkün değildir. Sadece Yıldırım Bayezid devrinde yapılmış 3 cami, birer küçük kütüphane, 1 idadiye, 1 rüşdiye, birkaç sıbyan mektebi yapılan eserlerin çokluğunu bize kolaylıkla anlatır. Ayrıca dokuma tezgahları. Drama, Osmanlı zamanında pamuk dokumlarıyla çok ünlüydü.

Drama da Osmanlı eserleri arasında özellikle Kurşunlu Cami (Ferhad Paşa) ve Nasuh Paşa Hanı Balkan Savaşı nda harap olmuştur. 1847 yılında yapılmış çeltik arazisi nehirleri üzerindeki iki köprü (özellikle Dupniçe), 1875 yılına ait bir hapishane, 1907 yılından kalma Mekteb-i İdadi-i Mülkî içine bir bina ve 1858 tarihli Mahmud Paşa Medresesi Osmanlı-Türklerinin kentte imar-bimar anlamında kazandırdıklarındandı ama maalesef…

Türkülere konu olan Drama Köprüsü ise aslen bir su kemeri olup Drama-İskeçe yolu üzerinde Drama dan 17, İskeçe den ise 67 km mesafede yer almaktadır. Nikiforos (Nusratlı) köyüne gelince dikkatlice dere kenarına bakılması tavsiye olunur; bir de gündüz gözüyle gidilmesi ve hava aydınlıkken oradan geçilmesi... Yoksa bizim gibi karanlığa kalır, hele kışın sağanak yağış altında oldukça zorlanırsınız ve bir şey göremezsiniz.


                Google+ paylaş               
DRAMA KÖPRÜSÜ: KÖPRÜ DEĞİL KEMER
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     ŞEHİRLERİMİZİ PLANLAMA DEĞİL, RANT YÖNETİYOR!
     URLA VE YUNANİSTAN ARASINDA KÜLTÜR, TURİZM VE DOSTLUK KÖPRÜSÜ
     YUSUF YAVUZ YAZIYOR: ÇEVREYİ BAKANLIK DEĞİL, HALK KORUDU
     AKDENİZ YILDIZLARI FESTİVALİ'NDE MALTA'DAN BODRUM'A TURİZM KÖPRÜSÜ
     PFİZER RAPORU 2: YAŞLILIK DEĞİL, İKİNCİ ERGENLİK
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx