İyi Partinin Turizmcilere Seçim Vaadleri Neler ?

24 haziran 2018 erken seçimine yaklaşırken siyasi partiler turizm sektörüne yönelik seçim vaadleri ile yarışıyorlar. İşte İyi Partinin seçim beyannamesinden turizm başlıkları...

06 Haziran 2018 Çarşamba - Turizmhaberleri.com - Haber Merkezi

Turizmhaberleri.com olarak seçim yarışındaki partilerin turizmcilere yönelik vaadlerini sizler ile paylaşmıştık. .

www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=33399
www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=33398
www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=33397

İyi Parti'in turizmcilere seçim vaadleri ve turizm yol haritası şöyle:

- Türkiye'yi turist sayısı ve turizm gelirleri bakımından dünyada ilk 5 ülke arasına sokacağız. 5 yıl sonunda yıllık 45 milyar $ turizm geliri elde edeceğiz. Turist ve gelir açısından uluslararası turizm pazarında Türkiye'yi ilk 5 ülke grubuna gireceğiz. 5 yıl sonunda, yıllık 45 milyar $ turizm geliri elde edeceğiz.Tarihi, kültürel ve arkeolojik değerlerimizi bilinebilir, görülebilir ve tanıtabilir hale germek için özel sektör imkanları ve işletme modellerini yaratacağız.

- Turizm sektörü için kamu ve özel sektör işbirliğinde Milli Turizm Strateji belgesi hazırlayacağız. Turizm sektöründe kamu strateji belirleyen, koordine eden, destekleyen ve denetleyen; özel sektör ise bu stratejilere uygun olarak yarımlarını planlayan, gerçekleştiren ve kendi iç denetim mekanizmalarını kurmuş bir sektör olarak yeniden yapılandıracağız. Mevcut destinasyonların geliştirilmesi ve yeni destinasyonların belirlenmesinde turizm yaşam döngüsü ve taşıma kapasitesi hususlarını dikkate alacağız, buna ilişkin gerekli mevzuat çalışmaları yapacağız. Turizm yaşam döngüsü ve taşıma kapasiteleri dikkate alacak şekilde destinasyon bazında hedefler belirleyeceğiz. Ülke tanımı yerine, destinasyonların tanımına ağırlık vereceğiz

- Turizm Yüksek Kurulu ve Turizmi Gelişrme Fonu kuracağız. Kültür ve Turizm bakanlığının ve özel sektör birlik temsilcilerinin yer aldığı, “Turizm Yüksek Kurulu '' oluşturarak; Milli Turizm Stratejisi'nin oluşturulması yanında, siyasi, yapısal, mali sorunların yasal ve ekonomik olarak üst seviyede çözümlerin sağlayacağız, bu Kurula bağlı olarak oluşturulacak “Turizm Gelişrme Fonu '' nu uluslararası tanım ve pazarlama ile lobi faaliyetleri ve yarım bütçelerinde desnasyonların desteklenmesi için kullanacağız.

- Bölgesel Turizm Master Planları Uygulayacağız. DAP ve GAP Turizm Master Planlarını uygulamaya koyacağız. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadoludaki doğal, kültürel ve inanç turizm kaynaklarını turizme açmak üzere uygulama planlarını hayata geçireceğiz. Doğu Akdeniz Turizm Master Planı“nı uygulamaya koyacağız. Gazipaşadan-Samandağına kadar olan kıyı bandını kapsayan “Doğu Akdeniz Turizm Master Planı '' yaparak 100.000 turizm yatağını öngören kıyı, kış, termal, inanç, yayla, doğa ve yat turizminin olduğu yeni bir “turizm desnasyonu '' oluşturacağız. 201- Ege desnasyonunu canlandıracağız. Ege desnasyonu İzmir, Aydın, Muğla odaklı olmak üzere yeniden ele alacak, İzmir kentnin kentsel planlamasında yer alan İnciral, Balçova turizm kaynaklarının termal-sağlık-eğlence kapsamlı planlamalarını bilerek teşviklerle planlandırılmasını sağlayacağız. İnanç turizmi kaynaklarını, al kalan Pamucak turizm desnasyonlarını, Bozcaada-Gökçeada turizm potansiyellerini hayata geçireceğiz.

- Kongre ve Fuar Turizmini teşvik edeceğiz. Barış ve huzur polikamız ile uygulayacağımız özel teşviklerle azalan kongre ve fuar turizmini canlandıracağız, turizmin 12 aya yayılmasını sağlayacağız.

- Gençlik ve Bilim Turizmi Stratejisi hazırlayacağız, yıllık 5 miyar TL gelir elde edilecek. Türkiye'yi Gençlik ve Bilim Turizmi Merkezi yapacağız. Bu hedefi gerçekleşrmek için, Türk Üniversitelerine 5 yıl içinde 200 bin yabancı öğrenci çekeceğiz. Türkiye'yi dünyada bölgesel eğim üssüne dönüştüreceğiz. E- Öğrenim platormları ile çok dilli, diploması akredite edilmiş Uzaktan Üniversite seçeneklerini uluslararası eğim pazarına sunacağız. Uzun vadede 1 milyon öğrenci hedefimize erişeceğiz. Gençliği hedefleyen turizm programları oluşturacağız. Türkiye'nin tanımı, turizm gelirlerinin arrılması ve yumuşak güç stratejimize uygun şekilde bu programlarda TİKA fonlarını kullanacağız.

- Yat ve kurvaziyer turizmini gelişreceğiz. Yat turizminin gelişrilmesine yönelik eylem planı uygulamaya geçireceğiz. Kurvaziyer turizmlerini yeniden canlandıracağız. Deniz turizmini gelişrmek için yat limanlarının yapımında devlet olarak özel sektöre gerekli kolaylıklar sağlayarak ülkemizin yat bağlama kapasitesini arracağız. Denizyolu ile yolcu taşımacılığında gerekli altyapı çalışmaları yaparak gelişmesini sağlayacağız, kıyılarımızda deniz ve kültür turizmi açısından kurvaziyer gemilerin yanaşabileceği uygun alanlara kurvaziyer limanları yapacağız.

- Sağlık Turizmini teşvik edeceğiz. Yıllık 20 milyar $ Sağık Turizmi geliri sağlayacağız. Sağlık turizmi alanında Türkiye'nin potansiyelini değerlendireceğiz, termal turizm, tedavi hizmetleri, geriatri hizmetleri (hasta ve yaşlı bakımı) turizmi alanlarında kapasite gelişreceğiz, turizm gelirlerini arracağız. Sağlık turizminde Türkiye'nin yıllık 20 milyar dolar olan hedefine ulaşabilmesi için ulusal ve uluslararası düzeydeki sağlık turizmi girişimlerine yasal, mali, idari ve siyasi destek vereceğiz.

- Turkiye'yi Gastronomi turizminde önemli destinasyon yapacağız. Dünyada oluşan yeni trend gastronomi turizminde yer almak ve kendi markamızı yaratmak için gerekli planlama yapılarak eğtimli personel, kalite ve kante ilkeleri belirlenerek kendimize özgü bir yıldızlama modeli oluşturarak gastronomi turizminde yer almamızı sağlayacağız.

- İç turizmi canlandırmak üzere, turizm bölgelerindeki vatandaşlarımıza ait al durumdaki ikinci konutları turizme kazandıracağız. Ülke ekonomisinde al durumda olan ikinci konut kaynaklarının turizm amaçlı kullanılabilmesi için, gerekli hukuki ve idari düzenlemeler yapacağız, kentsel dönüşüm modeli örneği kullanarak paylaşım modeli ile değerlendirilmesi projesini uygulayacağız.

Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
İYİ PARTİNİN TURİZMCİLERE SEÇİM VAADLERİ NELER ?
          
Günün Haber Başlıkları
81 İLİMİZ VE 19 ÜLKEDE EŞ ZAMANLI ATABARI OYNANACAK
BAĞIMSIZLIK ATEŞİ 100 YAŞINDA
TÜRK MİLLETİ BAĞIMSIZLIK YOLUNDA HİÇBİR ENGEL TANIMAZ
TÜM TÜRKİYE BUGÜN SAMSUN'A AYAK BASTI Yorumlar

Benzer Haberler :
     EĞER BELEDİYE BAŞKANI OLSAYDIN NELER YAPARDIN
     HÜSNÜ GÜMÜŞ YAZIYOR: ESKİ UYGULAMALARI YENİLEDİNİZ Mİ? -  1 yorum var!
     SEÇİM BİTTİ, ŞİMDİ ÇALIŞMA ZAMANI!
     SEÇİM ÖNCESİ KIYI YAĞMASI DURDURULAMIYOR
     MEDİKAL TURİZMDE BÜYÜMEYİ NELER TETİKLİYOR
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx