TÜRSAB uyardı: Aidat haciz ihbarnamelerine itiraz edin

Seyahat acentalarının aidat ödeme yükümlülüğünün 1618 sayılı kanun kapsamında olduğunu belirten TÜRSAB; “söz konusu aidat alacaklarının haczedilmesi mümkün değildir.“ açıklamasında bulundu.

06 Haziran 2018 Çarşamba - TÜRSAB duyurusunda şu bilgilere yer verdi:

Değerli Üyelerimiz;
İstanbul 11. İcra Müdürlüğünün İcra dosyasından Birliğimiz Üyeleri olan Seyahat Acentalarına Ziraat Bankası A.Ş. vekilinin talebi ile haksız olarak 89/1 Haciz İhbarnamesi gönderilmeye devam edilmektedir.

İcra Müdürlüğü'nün iş bu kararının kaldırılması haczedilmezlik iddiamız ile birlikte Birliğimizce talep edilmiştir. Aynı zamanda Birliğimize üye seyahat acentalarının kendilerine ulaşan 89/1 haciz ihbarnamesine itiraz etmeleri önem arz etmektedir.

Keza Birliğimiz üyesi seyahat Acentalarının, Birliğimize olan aidat ödeme yükümlülüğü 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'ndan kaynaklanmaktadır.

Anılı Kanun'un 25. Maddesi “Birliğin Gelirleri '' başlığında olup

“ Seyahat Acentaları Birliğinin gelirleri aşağıda yazılı kaynaklardan meydana gelir.

a) Üyelerin Birliğe kayıt ücreti ve aidat,

b) Seyahat acentaları personelinin yetiştirilmesi için düzenlenecek kurs ve seminerlerden temin edilecek gelirler,

c) Bağış ve yardımlar,

ç) Birlikçe onaylanacak belgeler ve verilecek hizmetlerin gelirleri,

d) Yayınlardan, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

e) Fuar, sergi ve benzeri organizasyonlardan elde edilecek gelirler,

f) Birliğin menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, iştirak ve şirket karlarından elde edilecek gelirler,

g) Diğer gelirler.

Birliğe kayıt ücreti yirmibin Yeni Türk Lirası olup, nakden ve bir defada tahsil edilir. Yıllık aidat, üye kayıt ücretinin yüzde beşidir. Üye kayıt ücreti ve yıllık aidat her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Yıl içinde tahsil edilmeyen yıllık aidatlara genel kurul kararı ile yönetim kuruluna verilecek yetkilendirme ile gecikme zammı uygulanır. '' hükmüne amir olup, Müvekkil Birliğe üye seyahat acentalarının Birliğe kayıt ve aidat ödeme yükümlülüğü yukarıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Bu kapsamda söz konusu aidat ödeme yükümlülüğü Kanundan kaynaklı olup, söz konusu aidat alacaklarının da haczedilmesi mümkün değildir.

Saygılarımızla
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
(TÜRSAB)Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
TÜRSAB UYARDI: AİDAT HACİZ İHBARNAMELERİNE İTİRAZ EDİN
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     TÜRSAB, KITSAB, KITOB'DAN TURİZMDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
     TÜRSAB: YENİ ROTALAR KÜLTÜR TURLARINI CANLANDIRACAKTIR
     CASA GARİBALDİ BİNASI KULLANIM HAKKI TÜRSAB'IN -  1 yorum var!
     DR. SİNAN İBİŞ YAZIYOR: HAFIZANIZA YARDIM EDİN
     TOF TÜM OTOBÜSÇÜLER FEDERASYONU TÜRSAB'I UYARDI
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx