Şehirden köylere geri dönüşün yol haritası

Dünya Kentleşme Olasılıkları raporunu değerlendiren Medikal Turizm Derneği Başkanı Dr. Sinan İbiş; şehirlerde sıkışan insanların sorunlarına dikkat çekerek köylerde yaşamın pozitif etkilerini gündeme getiriyor. İşte köylere geri dönüşün yol haritası..

24 Ekim 2018 Çarşamba - Uzm. Dr. SİNAN İBİŞ- turizmhaberleri.com- Ankara
Medikal Turizm Derneği Başkanı


Türkiye nüfusu hızla artan ülkeler arasında ilk 10 ülke içerisinde yer alıyor. 2018 TÜİK verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu. 1927 yılında köylerde yaşayan nüfus oranı ülke nüfusunun yüzde 75 'i idi. Bugün TÜİK'e göre il ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar nüfusun yüzde 92,5 'ini oluştururken belde ve köy nüfusu yüzde 7,5 olmuştur..

Birleşmiş Milletler'in yeni yayınladığı Dünya Kentleşme Olasılıkları raporunda yer alan veriler, insanların artık yaşamak için kırsal kesimleri pek tercih etmediği ve şehirlere yerleştiklerini gösteriyor. Üstelik şehir merkezlerindeki nüfusta sürekli bir artış var ve şehirler giderek kalabalıklaşmaya devam edecek. 1950 yılındaki verilere baktığımızda, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 30 'luk dilimi kentsel alanlarda yaşıyordu. 2014 itibarıyla bu rakam yüzde 54 'ü gördü ve beklentiler, 2050 yılında şehirlerde yaşayan toplam nüfus oranının yüzde 66 'ya ulaşacağı yönünde.

Şehirlere göçün insanlara kazandırdıklarından çok kaybettirdikleri var…
Yaşam koşullarındaki avantajlar ve yaşamsal alanlardaki cazibe ile eğitim ve sağlığa erişimdeki kolaylıklar, işsizlere sağlanan mali destekler şehirlere göçün en bilinen nedenleri olmakla birlikte; bu göç birçok yaşamsal riski de beraberinde getirmektedir.

Gerek beslenme, gerek hareketsizlik, gerekse hava kalitesinin düşüklüğü nedeniyle şehirlerde yaşayanlar köylerde yaşayanlara göre daha stresli bir yaşam sürmesine neden olmaktadır. İnsanların hareket alanlarını kısıtlayan şehir hayatının oluşturduğu stres ve obezite yükü altında insanlar her geçen gün daha fazla ezilmektedir.

Köylerde yaşama geri dönülmelidir…
Köylerde yaşam insanlar için daha sağlıklıdır, daha doğaldır ve daha çok kazanımlıdır. Köylerde insanlar şehirlerde yaşamın doğurduğu fabrika atıklarına, egzoz gazlarına, çevre kirliliğine, trafik riskine, taze olmayan paketlenmiş gıdalara, sağlıksız besinlere, hareketsiz yaşama, şehrin doğurduğu sağlık sorunlarına maruz kalmamaktadır.

Köylerdeki yaşam koşulları insanları aktif, dinamik, sportif ve üretken kılmaktadır. Şehirlerdeki hayat insanların yürümesini, koşmasını, bisiklete binmesini engellemektedir. Oysaki köylerde insanlar hareketlilik anlamında her açıdan sınırsız imkanlara sahiptirler. Köylerdeki aktif yaşam insanların zihinsel ve bedensel olarak daha aktif, daha dinamik olmalarını sağlamaktadır.

Şehirlerdeki fanus hayatı…
Şehirlerde hareket kısıtlılıkları insanların bedensel ve zihinsel olarak hantallaşmalarına, bedende istenmeyen yağların birikmesine ve obezite sorununun gelişmesine neden olmaktadır. Şehirlerdeki kısıtlayıcı yaşam obezitenin yanı sıra, obezitenin doğurduğu hastalıkları da beraberinde getirmektedir.

Şehirlerde obeziteye bağlı gelişen kanser vakaları da az değildir. Şehirlerdeki yaşamın köylerdeki yaşama göre daha sağlıksız ve daha mutsuz olduğunu söylemek yanlış değildir. Şehirlerdeki sentetik gıdalar, paketlenmiş gıdalar, koruyucu içeren gıdalar, sağlıksız yağlar, yüksek kalorili ve posasız besin ögeleri özellikle kalın bağırsak kanserinin oluşmasından da sorumlu tutulmaktadır. Tek kelime ile şehirdeki yaşam içerikleri kanser hastalığının oluşmasına zemin hazırlamaktadır.

Köylere geri dönüş için iyileştirilmesi gerekenler
Köylerden şehre göçün önemli nedenlerinin başında köylerdeki eğitim kurumlarının yetersizliği veya olmayışıdır. Köylerdeki mevcut eğitim kurumlarının şehirlere göre eğitim içeriğinin yetersizliği nedeniyle köydeki çocuklar kilometrelerce uzaktaki okullara gitmek zorunda kalmaktadırlar. Bu durum aileleri hem ekonomik, hem psikolojik, hem de entellektüel açılardan mutsuz etmektedir. Bu sorun özellikle ülkemizin doğu ve güney kısımlarında daha ciddi bir sorundur.

Köylerde yaşamın pozitif yönleri…
Tertemiz bir doğada, trafik gürültüsü ve hava kirliliği olmadan yaşamak, çocukların güvenle oynayacakları ortamların olması, istediğiniz meyve ve sebzeyi yetiştirebilmeniz, tüketebilmeniz, istediğiniz hayvanı besleyebilmeniz ve onların nimetlerinden yararlanabilmeniz, güvenli bir şekilde insanlarla dayanışma ve hoşgörü içerisinde yaşama imkanını bulabilmeniz mümkündür.

Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
ŞEHİRDEN KÖYLERE GERİ DÖNÜŞÜN YOL HARİTASI
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     TURİZMDE DİJİTAL YOL HARİTASI RAPORU AÇIKLANDI
     23. ULUSLARARASI ANKARA CAZ FESTİVALİ'NDE GERİ SAYIM BAŞLADI
     SURİYE'YE TONU 80 DOLARA PATATES SATIP 240 DOLARDAN GERİ ALDIK
     TARIMDAN KOPAN KÖYLERE 5 BİN MİLLET KONAĞI GELİYOR
     DIŞ HAT YOLCULARINA YÖNELİK GÜVENLİK VERGİSİNDE GERİ ADIM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx