ATATÜRK CUMHURİYETİ 95 YAŞINDA

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen; 'Cumhuriyetimizin 95. yılına eriştiğimiz bu kutlu günde, yaşamın her alanında kazandığımız hakların değerini çok iyi bilmeli ve korumalıyız.' mesajını verdi.

29 Ekim 2018 Pazartesi - Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 95.yılı ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, 'Cumhuriyet, ülke olarak bugün sahip olduğumuz temel değerlerin en önemli dayanağıdır. Kurucu gücüdür. O nun zayıflaması ya da yitirilmesi, her şeyimizi yitirmemiz anlamına gelir.' dedi.

Cumhuriyet Bayramı mesajında şu açıklamalara yer verdi:

Cumhuriyet, bir ülkede insanların kendilerini yönetecek olanları hür iradeleriyle seçtikleri rejimdir. Ancak isminde “Cumhuriyet '' ibaresi bulunan farklı ülkelerde birbirlerinden çok farklı uygulamalar vardır. O nedenle 95. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizi Atatürk ilke ve devrimleri ile ülkemizin bugün içinde bulunduğu koşullar üzerinden tanımlamak mecburiyetindeyiz.

Atatürk, tarihte büyük devletler, büyük imparatorluklar kurmuş Türk Milletine “Cumhuriyet '' rejimini hediye ederken, dünyanın sahip olduğu evrensel değerleri Türk tarihi ile Türk devlet geleneğiyle birleştirmiştir. Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan herkesi Türk vatandaşı olarak kabul ederken, başka devletlere tanınan her türlü ayrıcalığı kaldırmış, insanlar arasında eşitlik, özgürlük ve demokrasi temelinde yeni bir hukuk inşa etmiştir. Bir taraftan devlet eliyle ekonomiyi ve sanayiyi geliştirirken, diğer taraftan özel sektörün temellerini atmış, ticarete ve rekabete önem vermiştir. O nun kurduğu Cumhuriyet in en büyük hedeflerinden biri de çağdaş eğitim olmuştur.

Atatürk, kurduğu Cumhuriyet ile başta eğitim olmak üzere, sanayi, ticaret, sağlık, gelir dağılımı gibi konularda Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının değiştirilemez haklarını vermiştir. Diğer taraftan evrensel insan hak ve özgürlükleri konusunda dünya standartlarına çıkan, hatta onları aşan ve öncülük eden çalışmalar ortaya koymuştur.

O nedenle,

Cumhuriyetimizin 95. yılına eriştiğimiz bu kutlu günde, yaşamın her alanında kazandığımız hakların değerini çok iyi bilmeli ve korumalıyız. Atatürk ün armağanı ve emaneti olan yalnızca bir düşünce ve anlayış meselesi olmadığını, hayatımızın her alanını ve vatandaşlarımızın kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen kurallara sahip olduğunu unutmamalıyız. Bu gerçek bize, yarının bugünden daha iyi, daha güzel ve daha aydınlık olması gerektiğini her zaman hatırlatmalıdır.

Cumhuriyet, ülke olarak bugün sahip olduğumuz temel değerlerin en önemli dayanağıdır. Kurucu gücüdür. O nun zayıflaması ya da yitirilmesi, her şeyimizi yitirmemiz anlamına gelir.

Bu vesileyle,
Cumhuriyetimizin 95. yılını tüm yüreğimle kutlarken, hepinize aydınlık ve refah içinde bir ülke ve gelecek diliyorum.'
Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
ATATÜRK CUMHURİYETİ 95 YAŞINDA
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx