TUREB Sürekli Eylemsiz Rehberler için uyarıda bulundu

TUREB Yönetim Kurulu, 2012 yılından itibaren sürekli eylemsiz konumda bulunan rehberlerle ilgili olarak ruhsatname iptal ve hak kaybına uğramamaları için üyelerine uyarı yapılması konusunda Oda'lara duyuru gönderdi. NİLGÜN ATAR

22 Nisan 2019 Pazartesi - Nilgün ATAR- Turizmhaberleri.com-haber merkezi
15.4.2019 tarih-884 sayılı TUREB Başkanı Suat Tural imzalı duyuruda; TUREB Yönetim Kurulunun 8 Nisan 2019 tarihli toplantısında, 2012 yılından itibaren sürekli eylemsiz konumda bulunan rehberlerle ilgili olarak ruhsatname iptal ve hak kaybına uğramamaları için odaların etkin şekilde üyelerine uyarı yapılması hususunda ısrarcı olunması için karar alındığı belirtiliyor.

YÖNETMELİĞİN 20 MADDESİ NE DİYOR:
Turist Rehberleri Yönetmeliği'nin 20 maddesine göre;

MADDE 20 – (1) Aralıksız sekiz yıl eylemsiz turist rehberi olarak kalan turist rehberlerinin durumları ilgili meslek kuruluşu tarafından en geç onbeş gün içinde Bakanlığa bildirilir. Bu kişilerin ruhsatnamesi Bakanlık onayı ile iptal edilir ve durum gereği için ilgili odaya ve birliğe bildirilir. Ruhsatnamesi iptal edilen turist rehberi, kararın tebliğinden itibaren en geç on beş gün içinde ruhsatnamesini kayıtlı olduğu odaya teslim etmek zorundadır. Oda ruhsatnameyi Bakanlığa iletmekle yükümlüdür.

(2) Aralıksız sekiz yıl eylemsiz turist rehberi olarak kalanların eylemli turist rehberi olabilmeleri için, Bakanlık tarafından yapılacak yeniden mesleğe kabul sınavına katılarak başarılı olmaları gerekir. Sınav ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir, sınavın açılabilmesi için sınava katılmak isteyen en az onbeş kişinin yazılı başvuru şartı aranır.

(3) Sınavlara katılarak başarılı olan turist rehberlerine, mesleğe kabul koşullarını taşımaları ve 22 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeler ile birlikte sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç doksan gün içinde başvurmaları halinde Bakanlıkça ruhsatname düzenlenir.


ODALARA ETKİN UYARI DUYURUSU
Yönetmeliğin 20.maddesinin hükümlerine göre, 2012 yılından itibaren sürekli eylemsiz durumda bulunan Oda Üyesi rehberlerin haklarında mağduriyetler yaşanmaması için RBS üzerinden çalışmaların başlatıldığını belirten TUREB Başkanı Suat Tural; konu ile ilgili üyelerin etkin şekilde bilgilendirilmesi için gereğinin yapılmasını tüm Turist Rehberleri Meslek Odalarına duyurdu.

SÜREKLİ EYLEMSİZ REHBERLER MERCEK ALTINDA...
Profesyonel Turist Rehberlerinin meslek yasasına kavuşması için yıllarca sektörle birlikte çalışan, yüzlerce yayın yapan turizmhaberleri.com olarak; bu duyurunun rehberler tarafından nasıl karşılanacağını merak ediyoruz.

Türkiye'de sürekli eylemsiz rehberlerin sayısı ve durumu nedir?

Eylemsiz rehberler bu karar ve uyarıya nasıl yanıt verecek?

TUREB bu karar ile nasıl bir tablo çiziyor ?

Konu ile ilgili yapılacak açıklamalar, görüş ve değerlendirmeleri yayınlamaya, Yönetmeliğin 20 maddesini masaya yatırmaya ve konuyu takip etmeye devam edeceğiz.


Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
TUREB SÜREKLİ EYLEMSİZ REHBERLER İÇİN UYARIDA BULUNDU
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     TARİHİ SAVUNMA: ALACAMİ'Yİ KORUMAK İÇİN BÖYLE YAPILMIŞ!
     TROYA MÜZESİ AVRUPA YILIN MÜZESİ ÖDÜLÜ İÇİN FİNALDE
     TUREB YÖNETİMİ: REHBERLER HAKLI TEPKİ GÖSTERDİ
     ENGELSİZ İZMİR İÇİN 61 NOKTADA KIRMIZI BAYRAK UYGULAMASI
     ORTAK AKILLA ÇÖZÜM İÇİN ANTALYA TURİZM BİRLİĞİ KURULUYOR
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx