Güncel

TURİZM KÜLTÜR EKONOMİSİ ENVANTERİ PROJESİ

TURİZM KÜLTÜR EKONOMİSİ ENVANTERİ PROJESİ

İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi ilgili çalışmaları Yılmaz Parlar yazıyor.

TURİZME ALTIN PROJE:
TURİZM KÜLTÜR EKONOMİSİ ENVANTERİ
Yılmaz Parlar

İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ortaklığında hazırlanarak, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’na sunuldu.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına yürütülen projede, Tek çatı altında toplanan envanter turizm sektörü için bilgi kaynağın anahtarı olacak, Veri tabanı, internet ortamında kamuoyunun kullanımına açık olacak

Kültür mirası ve kültür ekonomisi olarak iki boyutda yürütülen projede, Arkeoloji, kentsel mimari, halk kültürü, kültür ekonomisi ve veri-tabanı gibi çalışma gruplarında 50 den fazla Uzman ve akademisyen yer aldı..

İstanbul’un kültür mirası ve ekonomisine dair veriler, standartlara uygun “Ulusal Kültür Mirası” sistemi içine dahil edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen, Avrupa Konseyi Kültür Direktörlüğü çalışmalarından Compendium – Kültür Politikaları Bilgi ve İzleme veri sisteminde, Türkiye’nin kültür politikalarında önemli bir altyapıyı teşkil edecek.
Proje kapsamında 8 seminer düzenlenecek. İlk seminer “Kültür için Planlama ya da Kültürel Planlama: Kültürü ve Yaratıcı Endüstrileri Haritalamak” konusu işlendi..

Londra Metropolitan Üniversitesi, Kentler Enstitüsü Direktörü Profesör Graeme Evans, ve Şehirler Enstitüsü Baş araştırmacısı Doktor Joanne Foord, Londra şehrini baz alarak örneklediler.

Profesör Graeme Evans Anahtar elementler, Kültürel planlama,Yaratıcı şehir vizyonu, Kültürel harita, Kültürel planlama vasıta kitleri, durum araştırmaları, yaratıcı kümeleri, kültürel envanterler, kültür planlaması, Yaratıcı endüstri.
Kültürel kaynaklar; Kültürel miras, Kültürel yetenekler, kazanç gütmeyen kültürel organizasyonlar, Festivaller, olaylar, yaratıcı endüstri, doğal kültürel miraslar,
Kültürel spektrum, medya, film, tv,görsel sanatlar, müzeler, tiyatro, galeri, dijital sanatlar, kütüphane, arşiv, müzisyen sanatı icra eden sanatcılar (tiyatroioyuncu,müzisyen) turizm,yaratıcı endüstri,olaylar,festivaller,kültürel gelenekler ve izleme uğraş spor ve boş zaman oyun parklar açık alanlar, inşaat alanı, mimarlık ve dizayn, halk alanları
Kültür ve tecrübe ekonomisi sanatlar ve kültür, ortak sektör moda-turizm, oyuncaklar eğlenceler, yazılı medya, kültürel enstituler, görsel sanatlar, tiyatro, dizayn, film ve tiyatro, müzik, tiyatro,radyo tv, spor endüstrisi, reklamlar, olaylar, başlıklarında kıymetli bilgileri paylaştı.

T.C. Kültür Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Mahmut Evkuran Somut Olmayan Kültürel Miras Sözlü Gelenekler ve Anlatımlar Deyim Mitler Destan Bilmece Efsane Halk Hikâyeleri Halk şiiri Ninniler Ağıtlar Masal Aşıklık Geleneği vb.Gösteri SanatlarıGeleneksel Tiyatro Gölge Oyunu Kukla Meddah Köy Seyirlik Oyunları Halk Oyunları Halk Müziği Çocuk Oyunları Halk Sporları Sıra Gecesi Yaran Sohbetleri Barana Sohbetler Düğün eğlenceleri Halk çalgı yapımı ve çalımı
Doğum adetleri Ölüm adetleri Nişan,düğün adetleri Sünnet adetleri Kutlamalar, bayramlar,panayır,festival Yıl dönümü, anma günleri
Mevsimlik Bayramlar Hıdrellez, Nevruz, Mayıs Yedisi, Mesir Macunu Şenliği, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivaller, Dinsel İçerikli Ritüeller Sema semah Halk hekimliği Halk meteorolojisi Halk matematiği Halk mimarisi Halk ekonomisi Halk mutfağı Kutsal ve Törensel yemekle Aşure Keşkek
El Sanatları Geleneği Dokumalar Bakırcılık Demircilik Ahşap oymacılığı Çömlekçilik Telkari Yorgancılık Semercilik Ebru Hat Nakkaş gibi konularda araştırmalarını yaparak ayrıca ilgili sanatcılarıda keşfederek önemli bir araştırmaya vesile olmakta.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje koordinatörü Hakan Tanrıöver’in proje hakkında görüşleri ise “En geniş anlamıyla “kültür, modern “teknokratik” kentsel planlama ile çok uygun düşmese de, yaratıcı ve sürdürülebilir kentler için temel bir ön şarttır.

Geçmişte, kültüre yaklaşım çoğunlukla kültür ve sanat tesislerinin sağlanması ve kent içinde konumlandırılması, turistik bölgelerin belirlenmesi ve tarihi miras kapsamındaki alanların korunması ile sınırlı iken yaratıcı endüstrilerin mekânsal planlama ve ekonomik gelişme açısından önemi ise henüz pek anlaşılmamıştır. Öte yandan, kültürel planlama toplumun geniş kesimlerini kapsayan, katılımcı bir danışma ve karar-alma sürecidir. Bu katılımcı süreç, yerel yönetimlere kültürel kaynakların tanımlanmasında ve bu kaynakların kentsel hedeflere erişmek için nasıl kullanılabileceğine dair stratejiler geliştirilmesinde yardımcı olur. Kültürel planlama aynı zamanda toplumun kültürel kaynaklarını yerel yönetimlerin şehir planlamaya ilişkin çeşitli eylemleriyle bütünleştiren stratejik bir yaklaşım olarak da değerlendirilebilir. Kültürel altyapı ve yaratıcı ekonominin kapsamlı bir biçimde haritalanması, planlama ve toplum açısından yorumlanması, kentin çeşitli paydaşlarının ve gelecekteki gelişiminin göz önüne alınmasının yanı sıra kaynak ve şehir planlama açısından da sağlam bir başlangıç noktası sağlar.” şeklinde.

Projenin ana kilit isimleri, arkeoloji bölümü Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, kentsel mimari bölümü Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, halk kültürü bölümü Doç. Dr. Abdulkadir Emeksiz, kültür ekonomisi bölümü Doç. Dr. Zeynep Merey Enlil ve Yrd. Doç. Dr. Asu Aksoy, envanter veri – tabanı bölümü ise Prof. Dr. Namık Yalçın başkanlığındaki gruplar tarafından hazırlanmaktadır.

Ayrıca Proje kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İstanbul Metropolitan Planlama, Istanbul Arkeoloji Müzesi, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, ilçe belediyeleri, Koruma Kurullari, Fransiz Anadolu Arastirmalari Enstitüsü, Pera Müzesi ile yakın bir işbirliği ve eşgüdüm oluşturulmaktadır.

Yılmaz Parlar
yilmazparlar@yahoo.com

 

2010-03-03
Haber Arşivi
Turizm Haberleri

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL