Güncel

Akademik Turizm Bülteni Eylül sayısı yayında

Akademik Turizm Bülteni Eylül sayısı yayında

Doç.Dr Nazmi Kozak tarafından hazırlanan Akademik Turizm Bülteni;Üniversitelerin Turizm Bölümleri ile ilgili lisansüstü programları hakkında bilgilendiriyor.

AKADEMİK TURİZM BÜLTENİ EYLÜL SAYISINDAN HABERLER:

1997 yılından bu yana uluslararası alanda yayınlanan Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 2011 yılından itibaren Dünya’nın önde gelen yayınevlerinden, İngiltere’de faaliyet gösteren Routledge, Taylor & Francis Group firması tarafından yayınlanacağı bildirildi. Yapılan anlaşma uyarınca derginin editörlüğü Prof. Dr. Metin KOZAK ve Doç. Dr. Nazmi KOZAK tarafından yerine getirilmeye devam edileceği, yayın kurulu ve bölüm editörlüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı ve halen yılda iki sayı yayınlanan derginin 2011 yılından itibaren yılda üç sayı olarak yayınlanmaya başlanacağı bildirildi.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde görev değişimi..

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin “Seçme Çeviri Makaleler Bölümü”nün editörlüğü, Ağustos 2010 tarihinden itibaren ‘The Hong Kong Polytechnic University’ öğretim üyelerinden Dr. Deniz KÜÇÜKUSTA tarafından yerine getirilecek. Türkçe dışındaki dillerde yayımlanmış turizm araştırmaları ile ilgili makaleleri Türkçe’ye kazandırıp yayımlamak isteyenlerin Dr. Deniz KÜÇÜKUSTA ile irtiba geçmeleri gerekiyor. E-posta: deniz.kucukusta@gmail.com

Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı..

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı’na 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrenci alınıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Anadolu Üniversitesi turizm ile ilgili lisansüstü programlara öğrenci alıyor..

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü turizm programlarına 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrenci alıyor. Söz konusu programlardan Turizm ve Otel İşletmeciliği Doktora Programı’na 5, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek lisans Programı’na 10 ve internet ortamında uzaktan öğretim yöntemiyle eğitim-öğretim yapılan Konaklama İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı’na ise 30 öğrenci alınıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik dalında lisansüstü programlara öğrenci alıyor..

Balikesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2010-2011 Egitim Ögretim Yılı Güz Yarıyılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik dalında yüksek lisans ve doktora ögrencisi alınıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği dalında yüksek lisans programına öğrenci alıyor..

Dokuz Eylül Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Turizm İşletmeciliği alanındaki tezli ve tezsiz Yüksek Lisans programlarına 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrenciler alınıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik dalında lisansüstü programlara öğrenci alıyor..

Balikesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2010-2011 Egitim Ögretim Yılı Güz Yarıyılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik dalında yüksek lisans ve doktora ögrencisi alınıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.

İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği dalında yüksek lisans programına öğrenci alıyor..

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2010-2011 Egitim Ögretim Yılı Güz Yarıyılında Turizm İşletmeciliği dalında yüksek lisans ögrencileri alınıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Mugla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği dalında yüksek lisans öğrencisi alıyor..

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği dalında 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için 10 öğrenci alıyor. Başvuruların 31 Ağustos’ta başlayacağı programa başvuru koşulları önümüzdeki günlerde üniversitenin web sayfasında ilan edilecek.

Nevşehir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği dalında yüksek lisans öğrencileri alıyor..

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2010-2011 Egitim Ögretim Yılı Güz Yarıyılında Turizm İşletmeciliği dalında yüksek lisans ögrencileri alınıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği dalında yüksek lisans öğrencileri alıyor..

Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği dalında 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için yüksek lisans öğrencileri alıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yönetimi ile ilgili lisansüstü programlara öğrenci alıyor..

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Sivil Havacılık Yönetimi ile ilgili lisansüstü programlarına 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrenci alıyor. Söz konusu programlardan Sivil Havacılık Sivil Havacılık Yönetimi Doktora Programı’na 5 ve yüksek lisans programına ise 10 öğrenci alınıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.

İstanbul Üniversitesi Müzecilik Programları..

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak Müzecilik Bölümü 2010-2010 Eğitim – Öğretim Yılı’ndan itibaren öğrenci almaya başlıyor. Öte yandan aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde açılan Müze Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’na da bu öğretim yılında öğrenci alınacağı bildirildi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu kuruldu..

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığı’nın 1/6/2010 tarihli ve 9179 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/6/2010 tarihinde kararlaştırıldı.

Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Uzaktan Eğitim Önlisans Programı..

Atılım Üniversitesi bünyesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği Uzaktan Öğretim Programı 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrenci alınıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Balıkesir Kent Sempozyumu..

27-28 Kasım 2010 tarihlerinde düzenlenecek Balıkesir Kent Sempozyumu‘nda; kent planlaması, kentsel koruma, kentsel dönüşüm, kent kültürü, çevre, sanat, tarım ve hayvancılık, turizm ve doğal afetler konuları ele alınıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Meslek yüksekokullarında çift diploma şansı; Yükseköğretim Kurulu 1+1 çift diploma projesini başlatıyor.

Mesleki ve teknik eğitimde bir ilk gerçekleşiyor, Yükseköğretim Kurulu’nun başlattığı 1+1 çift diploma projesi uygulamaya konuyor. Proje kapsamında, “Uluslararası Ortak Önlisans Programı (UOÖLP)”na katılan meslek yüksekokulu öğrencileri bir yıl Türkiye’de bir yıl yurt dışında eğitim görerek her iki kurumun da diplomasını elde etme şansına sahip olacaklar. Bu proje sonunda meslek yüksekokulu öğrencilerinin İngilizceyi meslek dili olarak kullanmaları hedeflenirken, bir süre sonra iş dünyası için gerekli olan nitelikli eleman ihtiyacının da bu şekilde karşılanması öngörülüyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.

TAMAMLANAN TEZ CALISMALARI (Bolum sorumlusu: Hatice GUCLU)
Aciklama: “Tamamlanan Tez Calismalari” ve “Devam Eden Tez Calismalari” bolumleri, Kasim 2005 tarihinden itibaren Hatice GUCLU NERGIZ tarafindan hazirlanmaktadir. Tez calismalari ile ilgili duyurularinizi “hguclu@anadolu.edu.tr” adresine gondermenizi bekliyoruz. Tamamlanan tez calismalarinin ozleri Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi’nin izleyen sayisinda yayimlanmaktadir.

Naci POLAT
Wellness Turizminde Sürdürülebilirlik Uygulamalarının Tespitine Yönelik Nitel Bir Araştırma ve Bir Model Önerisi: Afyon İli Örneği
Doktora Tezi
Danışman: Prof. Dr. Necdet TİMUR
Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kabul Tarihi: Mayıs 2010

İsmail KERVANKIRAN
Afyonkarahisar İlinin doğal, kültürel ve tarihi kaynaklarının sürdürülebilir turizm açısından değerlendirilmesi
Doktora Tezi
Danışman: Prof Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR
Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kabul Tarihi: Mart 2010

İsmail BİLGİÇLİ
Turizm İşletmelerinin Personel Tedarikinde Türkiye İş Kurumu’nun Etkinlik Düzeyinin Belirlenmesi: İstanbul’da Bir Alan Araştırması
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN
Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kabul Tarihi: Temmuz 2010

Manolya AKSATAN
Küçük Ölçekli Konaklama İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi: Alaçatı Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gürhan AKTAŞ
İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kabul Tarihi: Haziran 2010

Duygu YETGİN
Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinin Pazarlanmasında Satış Geliştirme Yöntemlerinin Etkisi: Bodrum Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Prof. Dr. İge PIRNAR
İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kabul Tarihi: Ağustos 2009

Burcu GÖK
İç Müşteri Tatmininin Dış Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Antalya’da Bir Yiyecek İçecek İşletmesi Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Yrd. Doç. Dr. V. Rüya EHTİYAR
Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kabul Tarihi: Haziran 2010

Zeynep ASLAN
Personel Güçlendirmenin Tükenmişlik Sendromu Üzerine Etkileri: Seyahat Acentalarında Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Doç. Dr. Orhan BATMAN
Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kabul Tarihi: Mayıs 2010

Çiğdem ÖZKAN
Ege Bölgesi’ndeki 4-5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Örgüt Kültürünün İş Değerlerinin Dönüşümüne Etkileri
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Doç. Dr. Murat GÜMÜŞ
Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kabul Tarihi: Nisan 2010

Tolga ÇETİNKAYA
Sağlık Turizmi Açısından Bursa İli’nin Pazarlanabilirliği Konusunda Sağlık Çalışanlarının Görüşlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN
Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kabul Tarihi: Haziran 2010

HAZIRLANMAKTA OLAN TEZ CALISMALARI (Bolum sorumlusu: Hatice GUCLU)
Aslı ALBAYRAK
Tüketicilerin Alternatif Turizm Türlerini Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörler
Doktora Tezi
Danışman: Prof. Dr. Hamil NAZİK
Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Devam Eden Tez Çalışması

GOREVE ATANMA

Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini 12 yıldır sürdüren Öğr. Gör. Gülsen KAHRAMAN, 31 Ağustos 2010 tarihi itibariyle görevini bırakıyor. Gülsen KAHRAMAN, aynı yüksekokulda öğretim görevlisi olarak görev yapmaya devam edecek. Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine 01 Eylül 2010 tarihinden itibaren Doç. Dr. Bülent BALİ atandı.

Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğretim elemanlarından Dr. Hılmi Rafet YÜNCÜ, aynı yüksekokulda Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atandı.

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Dr. Dilek ACAR GÜREL, aynı yüksekokulda Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atandı.

Dr. Erkan AKGÖZ, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda Yrd. Doç. Dr. olarak atandı.

Dr. Ramazan GÖRAL, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda Yrd. Doç. Dr. olarak atandı.

Aysel YILMAZ, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı.

Barış SEYHAN, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

YENI YAYINLAR

Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma (Fethiye Örneği)
Birinci Baskı
Bil. Uzm. Metin Uçar, Dr. Hüseyin Çeken, Dr. Şevket Ökten
Ankara: Detay Yayıncılık
16×24 cm., 176 sayfa
ISBN: 978-605-5681-78-4

Ayvalık’ta Su Altı Turizm Araştırması
Birinci Baskı
Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖKDENİZ, Yrd. Doç. Dr. Yakup DİNÇ, Yrd. Doç. Dr. Nuran AKŞİT AŞIK, Öğr.Grv. Levent MÜNGER
16×24 cm., 192 sayfa
Ankara: Detay Yayıncılık
ISBN: 978-605-5681-77-7

 

2010-08-13
Haber Arşivi
Turizm Haberleri

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL