Güncel

AKADEMİK TURİZM HABER BÜLTENİ YAYINDA…

AKADEMİK TURİZM HABER BÜLTENİ YAYINDA…

Prof.Dr Nazmi Kozak tarafından hazırlanan Akademik Turizm Haber Bülteni Eylül sayısı yayımlandı..

AYLIK ULUSAL AKADEMİK TURİZM HABER BÜLTENİ
Yıl: 14, Sayı: 9, Eylül 2013
Hazırlayan: Nazmi KOZAK
Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Yunusemre Kampusu, 26470 Eskişehir
E-posta: nkozak@anadolu.edu.tr

HABERLER

Türk turizm akademisyen ve araştırmacılarının tanıtım yazıları..

Ülkemizde turizm eğitimi ve araştırmalarına katkıda bulunmuş, vefat etmiş, emekli veya halen görev yürütmekte olan ve ülkemizde görev yapan akademisyen ve araştırmaları genç kuşak akademisyen ve lisansüstü öğrencilere tanıtmak amacıyla bir yazı dizisi hazırlanıyor. Yaklaşık olarak 5-10 dolayında olması öngörülen tanıtım yazılar, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin Güz 2013 sayısında yer alacak. Hazırlanacak tanıtım yazılarının 24 turizm akademisyeni ve araştırmacısını kapsaması planlanıyor. Prof. Dr. Metin KOZAK, tanıtım yazılarının benzerini uluslararası alanda turizm alanına katkıda bulunmuş turizm akademisyenleri için de hazırlıyor ve söz konusu yazılar Anatolia: An International Journal Tourism and Hospitality Research’de yayımlanıyor.

Uluslarası İstanbul turizm kongrelerinin bildiri sistemi devreye girdi..
Francis and Taylor yayıncılık firması tarafından yayımlanan Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research tarafından 3- 7 Haziran 2014 tarihlerinden İstanbul’da düzenlenecek “7th World Conference for Graduate Research in Tourism Hospitality and Leisure” ve “3rd Interdisciplinary Tourism Research Conference” bilimsel kongrelerine online bildiri gönderme sistemi çalışmaya başladı. Ayrıntılı bilgi için bkz. 7th World Conference for Graduate Research in Tourism Hospitality and Leisure için; 3rd Interdisciplinary Tourism Research Conference için.

Ulusal Kuşadası turizm konglerinin bildiri sistemi devreye girdi..
3 – 6 Nisan 2014 tarihlerinde Kuşadası’nda düzenlenecek “VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi” ve “III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi”ne online ortamda bildiri göndermeyi sağlayan programlar devreye sokuldu. Ayrıntılı bilgi için bkz. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi için; III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi için.

‘Tourism Research: An Interdisciplinary Perspective’ başlıklı kitap..
Prof. Dr. Metin Kozak ve Prof. Dr. Nazmi Kozak’ın editörlüğünü yaptığı “Tourism Research: An Interdisciplinary Perspective” başlıklı kitap, Cambridge Scholars Publishing yayınları arasında yayımlandı. Ayrıntılı bilgi için bkz.

ÖSYS Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre turizm programları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Elde edilen sonuçlara göre puan alanlarına göre en yüksek puan ile yerleştirilen turizmle ilgili programları şu şekilde ortaya çıktı: YGS-6 puan türüne göre en yüksek yerleştirme puanı Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Programı’na (eğitim-öğretim dili İngilizce, 479 puan ile) yapılan yerleştirmelerde ortaya çıktı. DİL-1 puan türüne göre en yüksek yerleştirme, Ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Turizm Rehberliği Programı (457 puan ile) sahip oldu. TS-1 puan türüne göre en yüksek puan türüne göre yerleştirme ise Gaziantep Üniversitesi Güzey Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’ne (437 puan ile) gerçekleşti. Bazı bölümlere gerçekleşen yerleştirilme sonuçları aşağıda yer almaktadır.

TM-1 puan türüne göre “Turizm İşletmeciliği” bölümleri yerleşme puanları
TM-1 puan türüne göre “Turizm İşletmeciliği” bölümlerine en yüksek puan türüne göre gerçekleşen ilk beş yerleştirme puanları sırasıyla şu şekilde ortaya çıktı: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü (eğitim-öğretim dili İngilizce, 351 puan); Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü (eğitim-öğretim dili İngilizce, 350 puan); Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü (346 puan); İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü (342 puan); Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü (334 puan).

TS-1 puan türüne göre “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” bölümleri yerleşme puanları
TM-1 puan türüne göre “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” bölümlerine en yüksek puan türüne göre gerçekleşen ilk beş yerleştirme puanları sırasıyla şu şekilde ortaya çıktı: Gaziantap Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (437 puan); Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (424 puan); Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (421 puan); Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (418 puan); Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (414 puan).

DİL-1 puan türüne göre “Turist Rehberliği” bölümleri yerleşme puanları
TM-1 puan türüne göre “Turist Rehberliği” bölümlerine en yüksek puan türüne göre gerçekleşen ilk beş yerleştirme puanları sırasıyla şu şekilde ortaya çıktı: Ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Turist Rehberliği Programı (457 puan); Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Turist Rehberliği Bölümü (395 puan); Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turist Rehberliği Bölümü (389 puan); Nevşehir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turist Rehberliği Bölümü (377 puan); Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turist Rehberliği Bölümü (374 puan).

Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research’in yeni sayısı..
Francis and Taylor tarafından yayımlanan Anatolia: An International Tourism and Hospitality Research’in yeni sayısı (cilt 24, sayı 1, 2013) geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Derginin yeni sayısında 8 makale ve 2 araştırma notunun yanı sıra konferans yazıları ve turizmle ilgili akademik toplantı takvimi yer alıyor. Derginin bu sayısında ayrıca Jafar Jafari ve Geoff Wall’un tanıtım yazıları da yer alıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Mersin Turizm Mezunları Derneği’nin Mezunlar Toplantısı
Kısa adı METİOD olan Mersin Turizm Mezinları Derneği’nin 2013 yılı olağan toplatısı 22-24 Kasım 2013 tarihlerinde Gaziantep’te düzenleniyor. Ayrıntılı bilgi için; followme@followmeturizm.com.tr

Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı..
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun kapatılması; Milli Eğitim Bakanlığının 6/5/2013 tarihli ve 848003 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. Aynı üniversite bünyesinde Turizm Fakültesi kurulması dolayısıyla Yüksekokulun kapatıldığı bildirildi.

“Örneklerle Kongre ve Fuar Turizmi” kitabı yayımlandı..
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim elemanları Prof. Dr. Akın Aksu, Arş. Gör. Gökhan Yılmaz ve Arş. Gör. Filiz Gümüş tarafından hazırlanan “Örneklerle Kongre ve Fuar Turizmi” başlıklı bir kitap Detay Yayıncılık yayınları arasından çıktı.

“Eskişehir Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterinin Çıkarılması ve Turizme Kazandırılması” adlı proje..
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Halk Bilimi Araştırmaları Merkezi’nin işbirliğinde hazırlanan “Eskişehir Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterinin Çıkarılması ve Turizme Kazandırılması” adlı proje, Bursa, Bilecik, Eskişehir Kalkınma Ajansı’ndan (BEBKA) 2012 yılı Turizm Tanıtım Mali Destek Programı çerçevesinde mali destek almaya hak kazandı.

TAMAMLANAN TEZ CALIŞMALARI (Bölüm Sorumlusu: Hatice GÜCLÜ NERGİZ)
Açıklama: “Tamamlanan Tez Calişmalari” ve “Devam Eden Tez Calişmaları” bölümleri, Kasım 2005 tarihinden itibaren Hatice GÜCLÜ NERGıZ tarafindan hazırlanmaktadır. Tez calışmaları ile ilgili duyurularınızı “hguclu@anadolu.edu.tr” adresine göndermenizi bekliyoruz. Tamamlanan tez calışmalarının özleri Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin izleyen sayısında yayımlanmaktadır.

Gülçin ÖZBAY
Sanal Ortamda Paylaşılan Tüketici Yorumlarının Algılanması ve Satın Almada Bilgi Kullanımına Etkisi – Otel İşletmelerinde Bir İnceleme
Doktora Tezi
Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Mehmet SARIIŞIK
Kabul Tarihi: Haziran 2013

S.Banu YILDIZ
Konaklama İşletmelerinde3 Markalaşma ve Turistlerin Satın Alma Tercihleri Üzerindeki Etkileri: Antalya’daki Zincir Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama
Doktora Tezi
Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU
Kabul Tarihi: Nisan 2013

Göksel Kemal GİRGİN
Kalite Yönetim Sistemleri ve Tüketicinin Korunması Duyarlılığı: İstanbul’daki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
Doktora Tezi
Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU
Kabul Tarihi: Haziran 2013

Fahrettin Hakan TOKAY
Konaklama İşletmeleri Koşulları ve WEB Sayfası Dizayn Kriterleri İlişkisi Analizi ve Alanya Uygulaması
Yüksek Lisans Tezi
Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Kemal KANTARCI
Kabul Tarihi: Haziran 2013

İsmail KAYA
Otel İşletmelerinde Çalışma Yaşamının Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki: Marmaris Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Barış ERDEM
Kabul Tarihi: Ocak 2013

Ayşe YAĞCIOĞLU
İtibar Yönetimi Kavramının İşlevselliği ve İtibar Unsurlarının Birbiriyle İlişkisi: Otel İşletmeleri Açısından Bir Uygulama
Yüksek Lisans Tezi
Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Ali Kemal GÜRBÜZ
Kabul Tarihi: Ocak 2013

Samet Can CURKAN
Sosyal Medya ve Turizm: Türkiye’deki Turistik Destinasyonların Değerlendirilmesi
Yüksek Lisans Tezi
Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÖROĞLU
Kabul Tarihi: Mart 2013

Arife MAYUK
Çalışma Yaşamında Kadın ve Konaklama İşletmelerinde Kadın Yöneticilerde Cam Tavan Sendromunu Önlemeye Yönelik Örgütsel Stratejiler: İstanbul Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Düriye BOZOK
Kabul Tarihi: Haziran 2013

Mehmet Fatih KAYRAN
Otel İşletmelerinde İnovasyon Odaklı İnsan Kaynakları Uygulamaları
Yüksek Lisans Tezi
Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÖROĞLU
Kabul Tarihi: Haziran 2013

Süleyman AKKAŞOĞLU
Krizlere Karşı Finansal Stratejiler: Antalya’da Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Önder MET
Kabul Tarihi: Haziran 2013

Halil KORKMAZ
Müşteri Memnuniyetinde Kano Modeli: Türkiye’deki Havayolu Yolcuları Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT
Kabul Tarihi: Temmuz 2013

Gamze ÇOBAN
Midilli Adası’ndan Gelen Ziyaretçilerin Alışveriş Davranışı ve Alışverişten Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT
Kabul Tarihi: Temmuz 2013

Uğur CEYLAN
Devre Tatil Sisteminde Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörler: Kütahya ve Afyonkarahisar İllerinde Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sebahattin KARAMAN
Kabul Tarihi: Temmuz 2013

Beril ÇAYLI
Kontrol Odağı-İş Tatmini ilişkisi ve Örgütsel Adalet Algısının Aracı Etkisi
Yüksek Lisans Tezi
Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Oya A. SEYMEN
Kabul Tarihi: Temmuz 2013

Ezgi TÜRKMEN
Otel İşletmelerinde Değere Dayalı Pazarlama Uygulamalarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuzhan İLBAN
Kabul Tarihi: Temmuz 2013

Hasan Bilgehan KURNAZ
İnanç Turizmi Kapsamında Hac ve Umre Organizasyonu Yapan Seyahat Acentalarının Pazarlama Faaliyetlerinin A Grubu Acentalara Yönelik Bir Uygulama
Yüksek Lisans Tezi
Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Burhan AYDEMİR
Kabul Tarihi: Temmuz 2013

Salim İBİŞ
Sürdürülebilir Turizm Açısından Acarlar Longozunun Yerel Paydaşlar Tarafından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Orhan BATMAN
Kabul Tarihi: Mayıs 2013

Çağrı ERDOĞAN
Yüksek Lisans Tezi
Sosyal Mübadele Teorisi Kapsamında Otel İşletmeleri Çalışanlarınca Algılanan Toplam Turizm Etkisi ile Turizme Verilen Destek Arasındaki İlişki
Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN
Kabul Tarihi: Temmuz 2013

GÖREVE VE KADROYA ATANMA / GÖREVLENDİRİLME
Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR atandı.

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT atandı.

Nevşehir Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Zeynep ARSLAN atandı.

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Mehmet Akif ÇUKURÇAYIR atandı.

 

2013-08-20
Haber Arşivi
Turizm Haberleri

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL