Güncel

Ülkemizin Film Kütüphanesi eksikliğinin tanıtıma olumsuz etkileri…

Ülkemizin Film Kütüphanesi eksikliğinin tanıtıma olumsuz etkileri…

Türkiye Film Komisyonu Derneği Başkan Yardımcısı ve turizmhaberleri.com yazarı Erdal Aktan;ülkemizin tanıtım filmlerinin arşivlendirilmesi ve Bakanlık bünyesinde film kütüphanesi kurulmasını gündeme getiriyor.

Erdal AKTAN
Türkiye Film Komisyonu Derneği
Başkan Yardımcısı

ÜLKEMİZİN FİLM KÜTÜPHANESİ EKSİKLİGİ ve BUNUN REKLAM KAMPANYALARINDA VE ÜLKE TANITIMINDAKI OLUMSUZ ETKİLERİ

Türk turizmininin gelişimini 3 döneme ayıracak olursak 1980 yılına kadar altyapı /planlama ve kurumsallaşma çalışmalarını tamamlayan ülkemizin, Turizmi Teşvik Kanunu ile beraber 1980’den 1990 yılına kadar üstyapı yatırımlarına hız verdiğini ve turizm için gerekli arz kapasitesini yarattığını, 1990 yılından sonra da akıllı bir politika değişimi ile Türkiye’ye talep yaratabilmek üzere kaynaklarını ve enerjisini tanıtma ve pazarlama faaliyetlerine kanalize ettiğini görmekteyiz.

Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü eliyle 1990 lı yılların başlarından itibaren tüm dünyada belirlenen pazar ülkelerde her yıl 50 milyon doların üzerinde bir bütçeyle reklam kampanyaları yürütmektedir. Şu an itibariyle ülkemiz dünyada turizm tanıtımına en çok kaynak ayıran ülkelerden birisi durumundadır ve ülkemizin bugün dünyanın sayılı turizm destinasyonlarından birisi olmasında, yürütülen bu kampanyaların etkisi olduğu şüphesizdir.

Mevzuat gereği her yıl yenilenen ihalelerle belirlenen profesyonel reklam firmaları pazar ülkelerdeki reklam kampanyalarını kendilerine verilen bütçeye göre oluşturdukları medya planlarına göre yürütmekte, bu kampanyalarda TV ve sinema reklamları da önemli bir yer oynamaktadır.

Peki bu reklam spotları nasıl hazırlanmaktadır¿ İhaleyi kazanan firmalar kendilerine tahsis edilen bütçenin belirli bir kısmını production (üretim) gideri olarak kullanabilme hakkına sahip olup, reklam film üretiminde ya Bakanlık film arşivinden faydalanmakta ya da kendisi Türkiye’ye ekip göndererek özel çekim yaptırmaktadır. Sonuç itibariyle her yıl çeşitli Pazar ülkeler için çok büyük meblağlar üretim gideri olarak harcanmakta, üstelik ya yetersiz çekimler ve Bakanlığın artık ekonomik ömrünü tamamlamış eski film arşivi kullanılmak zorunda kalınmakta, etkisiz, sıradan reklam spotları ile bu kampanyalar yürütülmektedir.

Hatırlatmakta fayda var, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın elinde bulunan (aslında devletin elinde demek lazım), tanıtım amacıyla yaptırılmış bulunan ilk ve tek film arşivi 1991-1992 yıllarından kalmadır. İlk körfez müdahalesinin dünya, özellikle Avrupa turizmine vurduğu büyük darbenin etkisini bertaraf etmek ve artık ağırlıkla uygulanacak reklam kampanyaları ve tanıtım faaliyetlerinde kullanabilmek üzere ihaleyle yurtdışındaki (Mc Cann Ericson, Young & Rubicam, Gray) tanınmış reklam PR firmalarına büyük meblağlar ödenerek 36 saat uzunluğunda, Türkiyenin altyapı, üstyapı, tarih, kültür, insan vb çeşitli değerlerini kapsayan ham film çekimleri yaptırılmıştır. Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliğince korunmakta olan bu ham filmler kullanılarak o yıllarda çeşitli lisanlarda Türkiye tanıtım filmleri (A land unique, Irresistanbul vb), videowall filmi, çeşitli lisanlarda çeşitli uzunlukta reklam spotları üretilmiş ve bu filmler o tarihten itibaren uzun yıllar kullanılmış, hatta halen de kullanılmaya devam etmektedir. Şu anda Bakanlığımız merkezinde ve yurtdışı bürolarımızın elinde bulunan ve ihtiyaç sahiplerine ödünç verilen profesyonel düzeydeki (Betacam SP) uzun metrajlı tek film A Land Unique dir.

Bir diğer önemli konu da her ne kadar bahse konu ham film arşivi 36 saat ise de, gerçek anlamda bu filmden istifade edilebilecek görüntülerin uzunluğu 60-70 dakikayı geçmemektedir. Bunun nedeni aynı sahnenin uzun süre çekilmiş olması, ışık ve çekim açısı, kameranın titremesi, ilgisiz sahnelerin çokluğu, görüntü kalitesi olarak ifade edilebilir. O nedenledir ki yıllar itibariyle yenilenen Türkiye reklam spotlarına bakıldığında hep aynı karelerin kullanıldığına, örneğin aynı İstanbul, aynı Dalyan’da seyireden gulet görüntülerinin bulunduğuna şahit olunur.

Bu bakımdan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bir an önce yeni bir film arşivi oluşturması zorunluluğu vardır. Türkiye’nin havadan, karadan, denizden, su altından altyapı ve üstyapı zenginliklerini, tabiatını, coğrafyasını, tarihini, şehirlerini, kongre merkezlerini, kültürel değerlerini, festivallerini, kısacası turizm pazarlamasında kullanılacak her türlü ürününü içine alan profesyonel ham film arşivinin oluşturulması ve eskisinin yenilenmesi gerekir.

Bu arşivin gerçekleştirilmesi, her yıl çeşitli Pazar ülkelerde ayrı ayrı reklam film üretimi için yapılan harcamaları minimize edilebilecek, ayrıca güncel, farklı ve kaliteli footage kullanılmak suretiyle reklamlardaki etkinlik artırılabilecektir. Böyle bir arşive sahip olmak için harcanacak meblağ, tek bir yıl için katlanılan ilave reklam filmi üretim giderlerinden daha düşük bir maliyet teşkil edecektir. Bu reklam filmlerinin çekimi ile eş zamanlı olarak yaptırılacak dia/fotoğraf çekimleri de Bakanlığın dia arşivinin zenginleşmesini ve güncellenmesini sağlayacak, tanıtım faaliyetlerinde büyük bir kaynak ve avantaj teşkil edecektir.

Dikkate alınması gereken bir başka husus; bu film arşivi ve dia kütüphanesi sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli film üretim ihtiyacının karşılanmasında değil, THY gibi diğer kurumlarımızın ihtiyaçlarında, ayrıca yabancı film yapımcılarının ya da seyahat endüstrisinin ülkemiz ile ilgili yapacakları programlar veya hazırlayacakları kataloglar için ihtiyaç duydukları görüntülerin karşılanmasında da kullanılabilecek, ülke tanımında sağladığı fayda katlanarak büyüyecektir.

Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bir önerimiz daha olacaktır: Bu arşiv oluşturulduktan sonra doğal olarak Bakanlıkça çeşitli tanıtıcı belgesel ve filmler üretilecek, tanıtım DVD leri, basın kitleri vb yapılacaktır. Bunlar arasında Türkiye’nin yurtdışı tanıtım aktivitelerinde kullanılmak üzere
3 –10 – 30 dakikalık sunum amaçlı genel bir (presentation) tanıtım filmine de yer verilebilirse bu konudaki ihtiyaç karşılanmış olur. Bugüne kadar hazırlanmış olanlar hem süre olarak ihtiyaca cevap vermemekte, hem de sözlü bir anlatıma sahip bulunmamaktadırlar. Hızlı bir müzik eşliğinde görüntülerin iç içe girerek verildiği anlatımlar her ortama uygun değildir.
Geçtiğimiz yıllarda pek çok kez niyetlenildiği halde nedense bir türlü sonuçlandırılamayan yeni bir ham film arşivi konusundaki bu eksikliğin bir an önce giderilmesini ümit ediyoruz.

 

2013-12-03
Haber Arşivi
Turizm Haberleri

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL