Güncel

ANTALYA KENT KONSEYİ: PHASELİS’E TURİZM TESİSİ PROJESİNİ DURDURUN..

ANTALYA KENT KONSEYİ: PHASELİS’E TURİZM TESİSİ PROJESİNİ DURDURUN..

Phaselis Antik Kenti sınırları içinde yapılması planlanan turizm tesisinin kabul edilemez olduğunu belirten Antalya Kent Konseyi, yetkililerden tahsisin iptal edilmesi yönünde açıklamada bulundu.

Doğaya ve tarihe saygılı turizmden yana olduklarını vurgulayan Antalya Kent Konseyi Çalışma grubu yetkilileri; Antalya Sivil İnsiyatifi Kamu vicdanını yaralayan bu suça ortak olmayacaktır.” dedi. Etik ve bilimsel yönden vicdanlara sığmayan bu teşebbüsün takipçisi olacaklarını belirten Antalya Kent Konseyi, tahsisin iptal edilmesi için ilgili kurumları göreve çağırdı.

Antalya Kent Konseyi’nin Phaselis’e Turistik Tesis Projesine verdikleri tepki ile ilgili basın açıklamasının tamamı şöyle:

PHASELIS’E TURİZM TESİSİ YAPILMASINA YÖNELİK TAHSİSE DUR DİYORUZ!

Phaselis Antik Kenti’nde bulunan 180.009m²’lik parsel alanının sit alanı dışında kalan 161.383 m²’lik kısmında yapılması planlanan turizm konaklama tesisi, sürdürülebilir turizm politikalarına ve tarihi, doğal değerleri koruma yaklaşımına uygun değildir.

Phaselis Antik Kenti, Çıralı, Olimpos ve Yanartaş gibi diğer doğal ve tarihi değerleriyle birlikte, 1972 yılında milli park ilan edilen Olimpos Beydağları Sahil Milli Parkı’nın en önemli değerlerinden biridir.

Söz konusu alanda Beydağları Sahil Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı (UDGP) kararları geçerlidir. Milli Park içinde kalan söz konusu parselin, 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilgili firmaya tahsis işlemi gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında ise otel projesi ile ilgili plan değişiklikleri Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmış ve inşa sürecinin önü açılmıştır.

Söz konusu tahsisten 7 yıl sonra, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Phaselis arkeolojik sit alanı genişletilmiş; 2005 yılında turizme tahsis edilen alanın bir kısmı sit alanı içinde kalmıştır.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, söz konusu alanda otel yapımı için 2013 yılında “ÇED gerekli değildir” kararı vermiştir.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, “arkeolojik sit alanına giren kısma müdahale edilmemesi koşulu ile projenin uygulanmasında sakınca yoktur” açıklamasında bulunmuştur. Aynı zamanda, konunun doğrudan Milli Parklar mevzuatı açısından değerlendirilmesi gerektiğini bildirmiştir.

Bundan sonraki süreçte Milli Parklar projeyi kendi mevzuatları açısından değerlendirecektir. Her kurumun kendi mevzuatı açısından değerlendirdiği söz konusu alanda bir kez daha ortaya çıkmıştır ki, ülkemizdeki turizm planlama politikaları ve bu gibi özel alanların planlanması konularında yetersizlikler bulunmaktadır.

Bu noktada, Kent Konseyi Çevre, İmar Planlama , Kültür Sanat ve Turizm Grupları olarak cevaplanması üst düzeyde önem teşkil eden soruları kamuoyunun karşısında yetkililere soruyoruz.

SORU 1:Tesis sayısı 2000’i; yatak kapasitesi 500.000’i geçen Antalya’nın Milli Park sınırları içerisinde yer alan Phaselis gibi tarihsel, doğal ve ekolojik anlamda önem taşıyan böyle bir alanda yeni bir tesise ihtiyaç var mıdır¿ Yer seçimi uygun mudur¿

SORU 2: 24.12.2012 tarihinde Antalya Koruma Bölge Kurulu kararıyla genişleyen sit alanı sınırlarına ilişkin daha önce onaylı planların yeni sit sınırları plana işlenerek revize edilmesi gerekmez miydi¿

SORU 3: Otel proje alanı, doğrudan arkeolojik sit alanına müdahale etmese bile, söz konusu tesisin, çevresindeki arkeolojik ve doğal peyzaj değerlerine etkisi yok mudur¿

SORU 4:ÇED mevzuatının, ÇED’i yalnızca 500 oda ve üzeri turizm tesisleri için gerekli görmesine, daha altındaki yatak kapasitesine sahip tesisler için gerekli görmemesine dayanarak verilen bu karar, otel yatırımının çevresindeki arkeolojk değerlere ve içinde bulunduğu doğal değerlere etkisinin hiçbir koşulda dikkate alınmayacağı anlamına mı gelmektedir¿

Biz, Kent Konseyi, Çevre, İmar ve Planlama, Kültür Sanat ve Turizm Grupları olarak, projenin arkeolojik sit sınırları içinde kalmasa dahi, Phaselis Antik Kenti’nin ihtiva ettiği doğal ve arkeolojik değerlerin, çevresi ile bütüncül bir şekilde korunması gerektiğine inandığımızı;

Gazipaşa’dan Batı Akdeniz’e kadar yerli ve yabancı turistlerin yaz ayları boyunca gözbebeği konumunda olan bir alanın otel inşaatına kurban edilmesini onaylamadığımızı; her daim “doğaya saygılı turizm” den yana olduğumuzu;

Etik ve bilimsel yönden vicdanlara sığmayan bu teşebbüsün takipçisi olacağımızı; ilgili kurumları tahsisin iptal edilmesi için göreve çağırdığımızı kamuoyu ile paylaşırız.

ANTALYA SİVİL İNSİYATİFİ, KAMU VİCDANINI YARALAYAN BU SUÇA ORTAK OLMAYACAKTIR!

Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu

Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu

Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu

 

2014-02-19
Haber Arşivi
Turizm Haberleri

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL