Güncel

Sağlık turizmine yeni bir bakış

Sağlık turizmine yeni bir bakış

Sağlık turizminde insanı ön plana çıkaran yaklaşımlara ihtiyacımız olduğuna dikkat çeken yazarımız Hüsnü Gümüş; konuyu çarpıcı başlıklar ve yeni bir bakış açısıyla gündeme getiriyor. Mutlaka okunmalı…

HÜSNÜ GÜMÜŞ- turizmhaberleri.com/ Ankara
FIJET ve ATURJET Üyesi
SİNOP Alan Yönetimi Başkanı

ŞİFA …
Sağlıkta elde edilecek sonucun adı, kâğıt üzerinde olmayan hissedilen, hekimlere ve kurumlara minnet duygularıyla bağlayıcı etkileri olan “kalıcı şifadır”.

Uluslararası medyada da sağlığını kendi ülkesi dışında arayanlara tedavi sürecinden daha çok sonuç odaklı tercihler yapmaları tavsiye edilmektedir.

Bu nedenle sağlık konusunun ekonomik yönünden daha çok evrensel bir değer olarak paylaşılması ve sunulması görüşündeyim.

Şifa Arayanlar ve Bulanlar
Anlamı, “Bedeni ve ruhi bir hastalığın son bulması, bir hastalıktan kurtulma, hastalığa neden olan etkenlerin ortadan kalkması” olan şifa kavramı insanlığın ortaya çıkışından beri mitlerde ve kutsal kitaplarda da yer almıştır.

Şifa, gücünü “Ya Şafi” sıfatı insanlığa armağan edilen ilahi kavramdan almaktadır. Hekimlik mesleği de bu ilke üzerine kurulmuştur. Geleneklerimizde karşılıksız hizmetin abidesi olarak adlandırılan din, dil, ırk ayrımı gözetilmeden hizmet verilen Şifahaneler bu anlamda da bir değer kazanmışlardır.(1)

Tedavi ise güven, sadakat ve huzur ortamında yaşanılan, şifaya ulaşımı sağladığına inanılan, teslim olduğunuz çevre koşullarıyla, teknolojiyle ve sevgi ile birlikte yükselen süreçtir. Günümüzde sağlıkta başarının ölçüsü ise şifaya kavuşan, bunu her ortamda mutlulukla ifade eden bireylerdir.

Sağlıkta Dönüşüm
İyi yaşama hakkının evrensel ölçütlerle kullanılmasını anlatmak üzere türetilen Sağlık Turizmi kavramının ülkemizdeki Sağlık Hizmetleri Sektörüne olabilecek yansımalarının kendimize emanet edilen, hep birlikte saygı duymak ve korumak zorunda olduğumuz insanlık değerleri bazında ele alınmasının büyük önem taşıdığı bir süreç yaşamaktayız.

Tüm ülkeler bu anlamda kendi vatandaşları için en iyi imkânları oluşturmak, bunları her koşulda dünya vatandaşları ile paylaşmak durumundadır. Türkiye’nin “Sağlıkta Dönüşüm” olarak ifade edilen ileri teknolojili fiziki mekânları, tıbbi donanımları, yeterli hekim ve yetişmiş işgücü kadrosuyla başlattığı çalışmalar; kendi vatandaşları kadar dünya vatandaşlarına da hizmet sunmayı hedefleyen evrensel bir anlam taşımaktadır.

Yabancıların da yararlanabileceği “Sağlıkta Dönüşüm”ün daha çok kurum, kuruluş, dernek platform gibi yapılanmalar yerine kişiye, evrensel değerlere dönük olması gerektiğini; bu anlamdaki öncü ve örnek çalışmaları da konukseverliğin dünyayla paylaşabilecek bir yeni yönü olarak değerlendiriyorum.

Kamu, özel, üniversite gibi ayrımların toplam kalite ve algıyı etkilemeyeceği bir sürecin hedeflendiği ülkesel güvenin ve bireysel değerlerin oluşumu açısından Sağlık Bakanlığı’nın etkinliğini ortaya koyan bir kurum olarak yer alacağını düşünüyorum. (2)

Doğru Tercih Kişinin Kendi Kararıdır
Dünyada, “Sadece Düşük Fiyat ve Kısa Bekleme Süresi Yeterli mi¿” gibi başlıklarla ülkesi dışında sağlık arayanların sorularının ve sorunlarının yer aldığı çok geniş bir tartışma ortamı yaşanıyor.

Toplantılarda, etkinliklerde sonuca ulaşabilmek için uzmanların Sağlıkla ilgili yurtdışı seyahatlerde dikkat edilmesi gereken yönleri ele aldığı, uluslararası medyanın, yayınların, tavsiyelerin ve Ülkelerin değerlendirildiği sitelerin (Patients Beyond Borders in the News benzeri) yakından izlenmesi ve kararlara yansıtılması gerekiyor.

Durum tespitinin ötesine geçmeyen, ulusal, evrensel ve tarihten gelen değerlerin işlenmediği, günümüze uygun algı, tavır ve toplam kalite anlamındaki gelişmelerin yansıtılıp paylaşılmadığı çalışmaları Üretkenlik Yorgunluğu olarak tanımlıyorum.

Ucuz ya da uygun, tercih edilebilir fiyat kavramları ve buna dayanılarak yapılan sunumların kamuoyundaki algılanmaları farklıdır. Eşdeğer ürün ve hizmetlerin dünya çapındaki temel ederleri aynıdır. Ülkeler bazında büyük farklar göstermesi ürün ya da hizmet sunumundaki bir noksanlık olarak değerlendiriliyor.

Saygılı, Erişilebilir, Eşit
Sağlık evrensel ilkeleri olan kişilerin sunulanların doğru olduğuna inandığı, Ülke açısından güçlü, rekabet edebilir, yerel, ülkesel ve evrensel beklentileri karşılayabilen sürdürülebilir, kişiselleştirilmiş her yerde herkesin yararlanması gereken bir hizmettir. Bedeli sevgi, hoşgörü ve minnetle ödenen bir evrensel değerdir.

Evrensel insan hakları arasında yer alan sağlık, Dünya sağlık Örgütü’nün ilkelerine ve Deontoloji Bilimine yansıyan temelleri ile Uluslararası anlamda değeri olan insanlığa sunulmuş bir ayrıcalıktır.

Her hastanın ve her tedavinin özel olduğu bu ortamda Hasta, hekim, tedavi, şifa sürecinde en önemli husus sadece hekimle paylaşılabilen sırlardır. Tedavi ve şifa sürecinde yer alanlar bu anlamda her ülkede ve her ortamda değer verilen kişilerdir.

“Hekim Seçme” ve “ Tedavide Eşitlik” hakları sağlık konusunun vazgeçilmezleri arasındadır. Bu anlamda herkes aracı, yardımcı, etkileyici yol göstericiler olmadan da kendi görüş ve temasları ile hekimin, tedavi şeklini ve maliyetini seçebilmelidir. Ürün temininde kullanılan aracılar, ihaleler gibi yöntemlerin kişisel bir tercih olan sağlık ve şifa tercihlerinde özenli ve sürdürülebilir olarak ele alınması gerekmektedir.

Deontoloji biliminin de konusu olan haklar, imkânlar, sigortalar ve gerekli diğer alt yapılar hukuk başta olmak üzere bu anlamda yeniden yapılanmaktadır. Tıbbi hatalar konusunda güvenilir ortamın oluşması, toplam kalitenin belirlenmesi, tüm paydaşların ortak bir paydada toplanması ve tercih gücünün artırılması Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelerin birlikte oluşturacağı kurallardan geçiyor. www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp¿ID=2068

Hastanelerimizde örnek ve kaliteli hizmetin göstergesi Sağlık Bakanlığı’nın ruhsat ve belgeleri olmalıdır. Yabancı kuruluşların sertifika ve tavsiyelerine daha az ihtiyaç duyacağımız bir ortama olan özlemimi ifade etmek istiyorum.

Kongreler, Toplantılar,
Uluslararası ortamda ilklere giren ve tıp dünyasındaki sunumları ile ilgi, takdir toplayan hekimlerimizin yönetimindeki hastanelerin dünyaya evrensel değerlerle hizmet sunabilecek yeterlikte oldukları kanıtlanmaktadır.

Bunun ortaya konulacağı süreç ise tıbbın, teknolojinin, evrensel değerlerin, sevginin ve kalitenin ön plana çıkarılacağı ortamın yeterliliğinin bizzat uzmanları tarafından görüldüğü kongreler ve bunların paylaşıldığı ortamlardır.

Başarılı her bilimsel toplantının ve özellikle tıp kongrelerinin tanıtım ve bilinirlik açısından saygınlığı ve katma değeri çok yüksektir. Bilgilerin uzmanlarla paylaşılmasının ardından kurulacak ağlarla da kalıcı ve dünya çapında etkiler oluşmasının yolu açılmaktadır.

Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Sanayi Odası (ASO) üyelerinin ve ilgili kurum kuruluşların bir araya geldiği Çalıştay’ı ve Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun desteği ile Sonbahar’da Ankara’da gerçekleşecek olan Üroloji Kongresini bu anlamda örnek gelişmeler olarak sunmak istiyorum.
www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp¿ID=29188

Meslek Okulları
Sağlık sektörünün dijital çağın gereklerine uygun olarak gelişen yapısı ara personel ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bu amaçla açılan Meslek Okulları sistemin tümünün toplam kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacaklardır. Destek hizmetlerinin yetişmiş, konusunu bilen kişilerin elinde öncelikle kendimize yönelik olarak kalitesi yükselteceğini, tıbbi yönden itibarımızın artacağını aşırı teşhis ve tedavi ödemelerinin azalacağını düşünüyorum.

Temelleri 25 yıl önce atılan Turist Sağlığı kavramının temel ilkesi de kendin için doğru ve güzel olanı yaptığında elinde tüm insanlıkla paylaşabileceğin evrensel değerler olacağı idi.

Kendi vatandaşları için hazırladığı çağdaş imkânları evrensel faydaya dönüştürmeyi, şifa ile buluşturmayı amaçlayan bir ülkenin dünyada minnet dolu ne kadar çok dostu olabileceğini düşünmek dahi bir itibar ölçüsüdür.
————————————————–

(1) ’’Karşılıksız Hizmetin Muhteşem Abideleri: İstanbul Şifahaneleri’’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları

(2)Tüm hastanelerdeki hasta odalarının içerisinde banyosu ve tuvaleti bulunan en fazla ikişer kişilik odalara dönüştürülmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılımını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmeye katkıda bulunmak sağlık politikasının temel amacıdır. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bu amaçlar için kurulmuştur. Koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi, altyapı ve sağlık personeli ihtiyacının karşılanması ve sağlık hizmetlerinin eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle, hasta haklarına saygılı, erişilebilir, etkin ve kaliteli bir yapıya kavuşturulması, akılcı ilaç kullanım mekanizmalarının oluşturulması hedeflenmektedir.

 

2015-06-09
Haber Arşivi
Turizm Haberleri

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL