Güncel

F. Sema Kutlu: Akdeniz Turizm Forumu izlenimleri

F. Sema Kutlu: Akdeniz Turizm Forumu izlenimleri

Aturjet YK Üyesi- Fijet Akademi ve Fijet Etik Komite Üyesi F. Sema KUTLU’nun Malta’da düzenlenen Akdeniz Turizm Forumu izlenimlerini İngilizce ve Türkçe olarak yayınlıyoruz.

SEMA KUTLU
Aturjet Yönetim Kurulu Üyesi
Fijet Akademi Komitesi ve Fijet Etik Komite Üyesi

AKDENİZ TURİZM FORUMU
Valletta-Malta

Üçüncü Akdeniz Turizm Forumu 4 Aralık 2015 günü Valletta İntercontinental Konferans Merkezinde Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Colerio Preca’nın açılış konuşmasıyla başladı. Pek çok farklı ülkeden 400’den fazla konuğun katıldığı forumun ev sahipliğini ve organizasyonunu Malta Otel ve Restoranlar Birliği, MHRA üslendi. Akdeniz ülkelerinin ekonomisine önemli katkısı olan turizmin potansiyelini vurgulamak ve bölgedeki uluslararası ilişkileri geliştirmek amacıyla forumun ana teması “Yarını güçlendirmek” olarak belirlenmişti.


Forum kapsamında düzenlenen iki panelin de tartışma konuları foruma paralellik gösteriyordu ve ilki “Akdeniz turizminin geleceği” olarak belirlenmişti. Bu ilk panelde önceleri dünya genelinin üçte biri kadar olan Akdeniz destinasyonlarının turizm payını kaybetmeye başladığına işaret edildi. Konuyla ilgili olarak yaptığı konuşmada Malta Turizm Bakanı Edward Zammit Lewis Akdeniz için yeni bir bakış açısı ve sinerji yaratılması gereğinin önemini özellikle vurguladı. Sürdürülebilir gelişme stratejisi açısından yeterlilik ve rekabetin artırılması için Akdeniz ülkelerinin turizm endüstrilerinin yeniden değerlendirme ve yapılanmalarının düşünülmesi gerekliliğinin her zamankinden daha fazla önem kazandığını sözlerine ekledi.

Hiç şüphesiz ki güçlü bir sürdürülebilir turizm için politik istkrar kilit unsurdur. Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğuda terörist saldırıların sebep olduğu politik ve sosyal problemler komşu ülkeler arasında daha güçlü ilişkiler kurulması gerekliliğini göstermektedir. Şu anda turizmin iyileştirilmesi açısından işbirliği yapmanın önemi artmış durumdadır. Turizmin paydaşları ortak problemlerini hafifletmek adına ellerinden gelenin en iyisini yapmalıdırlar. Bu nedenle, Akdeniz Turizm Forumu turizm endüstrisinden olan herkese büyük bir şans olmuştur. Tur operatörlerinden otel yöneticilerine, üniversite hocalarından elçilere, sektörün öncü kuruluşlarının yöneticilerine kadar tüm katılımcılar bilgi alışverişi, deneyimleri ile ilgili konuşma, yeni akımları öğrenme, ve teknolojinin turizm ürünlerinin geliştirilmesine katkısını görebilme fırsatlarını yakaladı.

Slovenya turizminin önde gelen isimlerinden Eva Stravs Podlogar konuşmasında yeni niş pazarların yaratılması konusuna değindi. Ürün geliştirme ve çeşitlendirme açısından mevsimsellik sorununun üstesinden gelebilme açısından Niş Pazarlamanın önemine değindi.

Düzenlenen ikinci panel “Turizm Ürünlerinde Yeni Eğilimler” konusunun işlendiği ve konuyla ilgili rakamsal değerlere hızlı bir göz atma niteliğindeydi. Bu bölümde genel olarak endüstrinin gelişmesine yönelik iki önemli faktör üzerinde tartışıldı. Bunlardan ilki turizmin dijitalleşmesiydi. Konuşması ilgiyle dinlediğimiz Trip Advisor Destinasyon Pazarlama Direktörü Tim Schofield, ziyaretçilerin destinasyonlarıyla ilgili yaptıkları yorumların ve sanal gerçekliğin turizm sektörünü ne kadar değiştirdiğini açıkladı.

Konula ilgili konuşulan ikinci önemli faktör ise teknolojik yeniliklerin neden olduğu büyüme ve değişikliklerdi. Konuşmacılardan 360 Brandvision,CEO, Nick Vilardeli holografik teknolojinin turizm ürün geliştirmesine katkıları konusunda bir konuşma ve sunum yaptı. Holografik bir sunumla Burger King Şirketlerinin kurucusu, 1996 yılında vefat etmiş olan Jim Whitman’ın gençlerin ders alacağı deneyimlerini anlatması unutulmaz ve son derece ilgi çekiciydi.

Forumun son dikkat çeken bölümü ülkelerarası toplantıydı. Daha çok beyin fırtınası şeklinde gelişen bu bölümde düşündürücü konu başlıkları üzerinde konuşuldu. Sürdürülebilir Akdeniz Turizminin geliştirilmesi konusunda görüşlerin ve aksiyon önerilerinin konuşulup görüşüldüğü bir bölüm oldu. Konu başlıkları turizm ürün eğilimlerinden dağıtım kanallarına kadar değişiyordu. Bu bölümde ben de kişisel olarak tarihi kalıntıların, dogal değerlerin ve forumun ana konusu olan Akdenizin ekosisteminin bilimsel olarak uygun bir şekilde korunmasının önemine değinmeye çalıştım.

Ülkelerarası toplantının sonucunda katılımcıların önceden bilgilendirilmiş olduğu üzere önerilen tüm aksiyonlar bir manifestoda toplanarak Malta’nın Avrupa Birliği Konseyinde Başkanlık yapacağı 2017 yılında uygulanmak üzere Başbakan’a verilmesi planlanmıştı. Bu aksiyon önerilerinin olduğu manifestoyu derleyip rapor haline getirme işleminden ise başta Malta Oteller ve Restoranlar Birliği MHRA, Malta Ticaret Bürosu, HVS, Malta Üniversitesi, Deloitte, Nexia, EY ve Grant Thornton sorumlu olacaklar. Foruma katılan ülkeler arasında Fransa, İspanya, İtalya, Slovenya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Yunanistan, Montenegro, Turkiye, İsrail, Filistin, Lübnan, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas vardı. Temsilcileri veya konuşmacıları olan ülkeler ise İrlanda, Birleşik Kırallık, Litvanya, Almanya, Sırbistan, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, Etiyopya, Macaristan, Çin, Singapur ve Endonezya oldu.

AKDENİZ TURİZM VAKFI
Küçük bir fikirden gerçekliğe doğru

Dünya Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu’nun Antalya Kongresindeki bir dost sohbetinde “Yarını Güçlendirmek” konu başlığının ardındaki düşünce “Turizm yoluyla insanları güçlendirmek” diyor MHRA, Malta Oteller ve Restoranlar Birliğinin heyecanlı ve coşkulu Başkanı Andrew Agius Muscat. Turizmin yeni istihdam alanları açarak iş imkanları yarattığı ve refaha katkıda bulunduğunu vurguladı.
Kazandırdığı bu zenginliğin sadece maddi anlamda değil bunun çok ötesinde olduğunu ve rakamlarla ölçülemeyeceğini de ilave etti. Turizmin özgürlük getirdiğini ve insanların kendi geleceklerini yönetebilmek konusunda onlara görüş kazandırdığına inandığını belirtti.

Aslında bu inanç sadece Akdenizde değil dünyanın her yerinde sürdürülebilir turizmin temellerinden birini oluşturmaktadır. Ancak ne yazık ki bölgedeki pek çok ülke politik ve sosyal nedenlere bağlı olarak turizm endüstrisinde bazı sorunlar yaşamaktadır. Oysa ki Akdeniz turizminin olumsuz yönde etkilenmesine neden olan terör saldırıları ile değil sahip olduğu en üst kalite turizm ile anılması ve özdeşleşmesi gerekmektedir. Hiç şüphe yok ki turizmin tek başına bölgenin yaralarını iyileştirmesi mümkün değildir. Ancak yine de uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi bölgeye barış getirecektir.

MHRA, iyi kurulmuş organizasyonların bölgede istikrar ve barışı sağlamada iyi bir araç olacağı inancıyla bölgede turizm sektöründeki tüm öncüleri biraraya getirecek olan bir vakfı tasarlayıp kuruluşuna öncülük etti: Akdeniz Turizm Vakfı. İlk bakışta gerçekleşmesi zor bir rüya gibi olan bu fikir arkasındaki insanların görüşleri, gayretleri ve çok çalışmaları sayesinde gerçeğe dönüştü. Akdeniz Turizm Vakfının resmi açılışı 2015 Akdeniz Turizm Forumunda yapılmıştır.

Akdeniz Turizm Vakfı daha şimdiden bölgenin turizminde öne çıkan isimlerini bir araya getirmiştir. Vakıf Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preco yönetim ve gözetiminde kuruldu. Onursal üyelerinden biri Cambridge Üniversitesi Akdeniz Tarihi Profesörü David Abulafia ve diğeri de Corinthia Grup Genel Başkanı Alfred Pisani olmuştur.

Vakfın Başkanı Tony Zahra aynı zamanda MHRA başkanıdır. Tunus eski turizm bakanı Tijani Haddad vakfın Başkan Yardımcılığını üstlenmiştir. Kendisi aynı zamada Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreterinin Özel Danışmanı ve 20 yıldan fazla bir süredir Dünya Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu Başkanıdır. Vakıf Genel Sekreteri Andrew Agius Muscat aynı zamanda MHRA Genel Sekreteri olup bundan sonraki ilk aşamanın vakfın amaçlarının yaygınlaştırılması için forumu bir başka Akdeniz ülkesinde toplamak olmalıdır diyerek düşüncesini ifade etti.

Vakfın temel amacı bölgede turizm ürünlerinin ve deneyimlerinin artırılması için ülkeler arasında diyaloğun geliştirilmesidir. Vakfın tüm milletlerin karakteristik farklılıklarına değer verme mantığının geliştirilip güçlendirilmesine katkısı olması beklenmektedir. Kabul edilmelidir ki farklı değerlere ve kültürlere sahip olmak emsalsiz olmaları nedeniyle hoş ve eğlenceli olabilir ve hatta Akdeniz bölge bütünlüğüne pek çok katkıda bulunabilir.

Akdeniz Turizm Vakfı Başkanı Tony Zahra gelecekte bir gün MHRA ve Akdeniz Turizm Vakfının istikrarlı ekonomik büyüme ve bunun bölge barışına katkıda bulunması için aracı olacağını içtenlikle dilediğini ifade etmektedir.
Vakfın Başkan Yardımcısı Tijani Haddad, Akdeniz’in deniz olarak bölgenin ortak zenginliği olduğunu vurgulamaktadır. Akdeniz’de hemen her turizm destinasyonda deniz tek başına turizmin temel direğini oluşturmaktadır. Haddad, Akdeniz Turizm Vakfının en önemli yönlerinden birinin de denizin bu özelliğini ve ayrıca kıyılarını, hayvan yaşamını ve bitki örtüsünü tehdit eden faktörlerle mücadele yolları bulmak ve denizin korunmasıyla ilgili olacağını belirtmektedir.

Akdeniz Turizm Vakfının farklı kültür, din ve geleneklerin birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bir organizasyon olması beklenmektedir. Bu girişimleri nedeniyle Yönetim Kurulunun idealist, enerjik ve başarılı üyeleri kesinlikle büyük bir alkışı hak etmektedirler. Sadece Akdeniz Turizm Vakfı için değil tüm dünya insanlarına en iyi dileklerimizi iletelim.

————————————————————————————————————————————————————————————
The Mediterranean Tourism Forum
Valletta – MALTA

By Sema Kutlu
Fijet, Turkey- Aturjet

The third Mediterranean Tourism Forum was held on 04 December 2015 at the Intercontinental Conference Center in Valletta, Malta. It started with the opening speech of HE Marie Louise Colerio Preca, the President of Malta. Over 400 guests from many different countries attended the Mediterranean Tourism Forum organized which was hosted by the MHRA, Malta Hotels and Restaurants Association. The main theme of the forum was chosen as “Empowering Tomorrow” in order to emphasize the potential of tourism as an important contributor to the economies of the Mediterranean countries and also to improve the international relations in the region.

The topics of the panel discussions were in parallel with the forum. The first one was “The Future of the Mediterranean Tourism”. The speakers of this panel pointed out that the Mediterranean destinations have already begun to lose their share of international travel market which was formerly totaling up to one third of the whole. In his speach, Edward Zammit Lewis, The Minister of Tourism, Malta, especially emphasized the importance of synergy in developing a new vision and strategy for the Mediterranean. He also added that regarding sustainable development strategies, the need for re-evaluating and considering to re-structure the tourism industries of the Mediterranean countries have become more important than ever before in order to increase efficiency and competitiveness.

It is no doubt that political stability is a key factor in building a strong sustainable tourism. The political and social problems caused by terrorist attacks across the European, the North African and the Middle Eastern countries indicate the need for stronger regional relations with the neighbouring countries. It is now more urgent to work cooperatively for the recovery of the tourism industry of the region. Tourism stakeholders should do whatever they can to alleviate their shared problems. In this regard, The Mediterranean Tourism Forum gave a great opportunity to the people in tourism industry. All participants, from the tour operators to the hoteliers, university lecturers, ambassadors, CEOs of the sector’s leading companies, and many others had a chance to exchange information, talk about experiences, learn current trends and see how technology can help to improve tourism products.

One of the speakers of the panel, Eva Stravs Podlogar, the first lady of the Slovenian Tourism, talked about the need to create new nische markets. She emphasized the importance of “Nische Marketing” in terms of product development and diversification to overcome seasonality.

The second panel discussion was on “Tourism Product Trends” which was a quick look at the key figures of the industry. The two key factors in the industry’s growth were discussed in this session. The digitalization of tourism was the first one. It was so interesting to listen to Tim Schofield; Director Destination Marketing, Trip Advisor as he explained how the visitors’ sharing their own experiences on destinations and the on-line reality changed the tourism sector business.

The growth and changes caused by technological innovations were the second key factor discussed. One of the speakers Nick Vilardeli, CEO, 360 Brandvision, made a very interesting speech on the potential of holographic technology in tourism product promotion. It was really amazing to watch the hologram of Jim Whitman, the founder of Burger King Corporation, who died in 1996. Jim Whitman, in his holographic presentation, talked about his experiences especially for the young to learn from. It was one of the best presentations which I was personally impressed a lot.

The last remarkable session of the Forum was the Assembly of Countries which was rather like a brain-storming session on some thought provoking topics for the participants. They discussed and tried to identify actions related to the growth of sustainable Mediterranean Tourism. The topics of this session varied from the tourism product trends to the distribution channels. The speakers highlighted some specific issues of the Mediterranean and suggested action plans at the Assembly of Countries session, during which I personally tried to emphasize the necessity of proper, scientific preservation of historical ruins, natural values and the ecosystems of the Mediterranean Sea which was the centre of all discussions.

The participants were formerly informed that the suggested action plans were to be compiled in a manifesto to be presented to the Prime Minister of Malta for consideration and adoption in the plan of action for 2017, the year when Malta will be the President of the European Union Council. The report on the suggestions will be compiled by the MHRA Malta Hotels and Restaurants Association, Malta Business Bureau, HVS, University of Malta, Deloitte, Nexia, EY and Grant Thornton. The participating countries to the Forum were: France, Spain, Italy, Slovenia, Bosnia Herzogovina, Croatia, Montenegro, Greece, Turkey, Israel, Palestine, Lebanon, Egypty, Libya, Tunisia, Algeria and Morocco. Other countries which also had representatives or speakers were: Ireland, UK, Latvia, Germany, Serbia, India, USA, Bulgaria, Ethiopia, Hungary, China, Singapore, and Indonesia.

THE MEDITERRANEAN TOURISM FOUNDATION
From a small idea to a reality

By Sema Kutlu
Fijet,Turkey

“Empowering tomorrow” The idea behind it is “Empowering people through tourism” says Andrew Agius Muscat, the enthusiastic CEO of MHRA, Malta Hotels and Restaurants Association. During our friendly chat at the Fijet Congress, World Federation of Travel Journalists and Writers, in Antalya, he pointed out that tourism creates work and wealth by generating employment. “The wealth it brings is not only in material terms but it is way beyond that. It cannot be measured in numbers” he added. He believes that tourism also brings independence and vision to manage the future of peoples own lives. Actually, Andrew A. Muscat’s belief is one of the essentials of sustainable tourism not only in the Mediterranean region but also in other regions of the world. Unfortunately most of the countries in the region are facing some difficulties in tourism industry due to political and social problems. Mediterranean should always be identified with the top quality tourism, not with the terrorist attacks and the number of the innocent victims which tourism is being negatively affected. There is no doubt that tourism alone cannot be the only healing power of the regions’ wounds, but it can help to build better international relations which can also bring peace.

Believing that well-established organizations could be a good medium for peace and stability in the region, the MHRA envisioned and spearheaded for a foundation which would group the leaders of all tourism related sectors in the region: The Mediterranean Tourism Foundation. It was a dream which looked rather hard to achieve in the beginning but turned into a reality with the visions, hard work and the efforts of the people behind the idea. The official launch of the Mediterranean Tourism Foundation was held during the 2015 Forum.

The Mediterranean Tourism Foundation has already managed to bring together some prominent names of the tourism industry. It has been founded under the distinguished patronage of the HE Marie Louise Colerio Preca, the President of Malta. Honorary members are David Abulafia, Professor of the Mediterranean History at the University of Cambridge and Alfred Pisani, Chairman of the Corinthia Group.
The President of the foundation is Tony Zahra, the President of MHRA. Tijani Haddad, former Minister of Tourism in Tunisia is the Deputy President of Mediterranean Tourism Foundation. He is the Special Advisor of Secretary General of UNWTO and the President of FIJET, World Federation of Travel Journalists and Writers for more than 20 years. Andrew Agius Muscat is the Secretary General to the foundation as he is to the MHRA, according to whom the next big step of the forum should be to hold it in another country in order to spread its objectives more.

The main objective of the foundation is to form a better dialogue between the countries across the region which will naturally help promote and enhance the regional tourism products and experience. Therefore, it is expected that this foundation will help empower and spread the concept that all nations’ characteristic differences should be valued. It must be accepted that having different values and cultures could also be enjoyable with their uniqueness and add a lot to the unity of the Mediterranean region.

Tony Zahra, the President of the Meditarranean Tourism Foundation expresses his sincere hopes that one day MHRA and Mediterranean Tourism Foundation will be instrumental in creating an environment of steady economic growth in the hospitality industry and leveraging this to bring some peace into the Mediterranean region.

Tijani Haddad, the Deputy President of the Mediterranean Tourism Foundation, emphasizes that the Mediterranean Sea represents the region’s common richness. The sea itself is the main pillar of the tourism sector in every Mediterranean tourist destination. Haddad also points out that the most important aspects of the Mediterranean Tourism Foundation will be to find ways of preservation of the sea itself from the challenges threatening its role and its image, mainly the challenge of pollution that is a real threat for all beaches, fauna and flora.
The launch of Mediterranean Tourism Foudation is expected to help establish a better understanding of each others’ cultures, religions and traditions. The idealistic, energetic and successful members of the Executive Committee surely deserve a big applause for this initiative. Let’s hope the best not only to the Mediterranean Tourism Foundation but also to the peoples of the world.

 

2015-12-15
Haber Arşivi
Turizm Haberleri

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL