Güncel

Akademik Turizm Bülteni Mart Sayısı yayında

Akademik Turizm Bülteni Mart Sayısı yayında

Prof. Dr. Nazmi Kozak tarafından hazırlanan Akademik Turizm Bülteni’nin Mart Sayısı yayınlandı…

AYLIK ULUSAL AKADEMİK TURİZM HABER BÜLTENİ
HABERLER

8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi başvuruları sona eriyor..

Nevşehir hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Anadolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin işbirliğinde düzenlenen 8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’ne araştırma bildirisi gönderme süresi 29 Şubat 2016 tarihinde sona eriyor. Kongreye lisansüstü tez çalışması için başvuru süresi ise 25 Mart 2016.

”Anatolia Tourism Conference Series” 24-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Bodrum’da düzenleniyor

Merkezi İngiltere’de bulunan Routledge Yayınevi tarafından yayımlanan Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitilatiy Research tarafından düzenlenen 8th World Conference for Graduate Research in Tourism Hospitality and Leisure ve 4th Interdisciplinary Tourism Research Conference bilimsel etkinlikleri 24-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Bodrum’da, Amara Island Bodrum Elite Hotel’de düzenleniyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.:
http://www.gradtourismconference.org
http://www.interdisciplinaryconference.org

1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi

Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi’nin birlikte Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan Türkistan Kampusünde 27-28 Eylül 2016 tarihleri arasında 1.Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi düzenleniyor.

I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu tarafından 21-23 Nisan 2016 tarihlerinde ”I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi düzenleniyor. İki gün süresin zirve süresinde çeşitli etkinlikler yapıldı. “Küresel Ekonomik ve Politik Görünümün Turizme ve Kuşadası’nın Pazarlanmasına Etkileri” oturumuna konuşmacı olarak Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, KODER Yönetim Kurulu Başkanı Taceddin Özden, Kuşadası TÜRSAB BYK Başkanı Fahrettin Çiçek ile Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nuri Özdoğan konuşmacı olarak katıldı. “Türkiye ve Ege Mutfağının Turizme Katkısı ve Dünyaya Tanıtımı” boşlıklı oturumu ise Nejdet Polat yönetti.

Geçmişten Günümüze Türkiye’de Turizm Kitabı

Turizm Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nazmi Kozak’ın editörlüğünü yaptığı “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Turizm” kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlarından çıktı. Ülkemizde turizmin 150 yıllık gelişim öyküsünü içeren kitap, 24×32 cm. ebatlarında hazırlanmış 320 sayfadan oluşuyor. Kitapta Türk turizminin 1863’te açılan Sergi-i Umumi-i Osmani’den itibaren günümüze kadar olan geçirdiği evler anlatılıyor. Kitabın ekinde ayrıca Türk turizmine ilişkin kapsamlı istatistikler de yer alıyor.

Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce “Bir Gezginin Rüyası” adlı konferans’ta deneyimlerini aktardı.

Dünyayı gezen Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce; Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesinin düzenlediği konferansa konuşmacı olarak katıldı. Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri için 16 Şubat 2016 Salı günü düzenlenen konferansta Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, dünyanın çeşitli ülkelerine yaptığı gezileri ve buralarda edindiği izlenimleri öğrencilerle paylaştı

Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu
Bursa Kent Konseyi’nin koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğiyle 26 – 27 Mayıs 2016 tarihlerinde Bursa’da “Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu” düzenleniyor.

Uluslararası Erzincan Sempozyumu

“Uluslararası Erzincan Sempozyumu” Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi’nin katkılarıyla Erzincan Üniversitesi koordinasyonunda 28 Eylül – 1 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

I. Uluslararası İslam Tarihinde ve Medeniyetinde Şanlıurda Sempozyumu
İslam medeniyet tarihinin köklü şehirlerinden olan Şanlıurfa üzerine düzenlenmesi düşünülen I. Uluslararası İslam Tarih ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu başlıklı bilimsel toplantılar dizisinin birincisi “Halil İbrahim Buluşmaları” çerçevesinde Ekim 2015 başında Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılıyor. .

ITB Berlin Fuarı
Uluslararası Berlin Turizm Borsası bu yıl 9-13 Mart 2016 tarihlerinde 50’inci kez düzenleniyor. Maldiv Adaları’nın partner ülke olduğu ITB Berlin fuarının önemli gündem maddelerinden biri de sığınmacılar sorunu ve terör tehdidi olacak. ITB Berlin fuarı kapsamında bu yıl düzenlenecek çok sayıda panel ve çalıştayda “sığınmacılar ve sığınmacı dalgası ile terörün turizme etkileri” masaya yatırılacak. ITB Berlin’de “Detinasyon Günleri” üst başlığı ile düzenlenecek toplantıların üçü, yine “CSR Günleri” üst başlığı altındaki toplantıların biri olmak üzere toplam 4 oturum terör ve sığınmacı konusuna ayrıldı.

GÖREVE / UNVANA ATANMA
Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Dekanlığı’na Prof. Dr. Levent AYTEMİZ atandı.

Dr. Senem YAZICI, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı..

TAMAMLANAN TEZ CALIŞMALARI (Bölüm Sorumlusu: Hatice GÜCLÜ)
Açıklama: ”Tamamlanan Tez Calişmalari” ve ”Devam Eden Tez Calişmaları” bölümleri, Kasım 2005 tarihinden itibaren Hatice GÜCLÜ NERGıZ tarafindan hazırlanmaktadır. Tez calışmaları ile ilgili duyurularınızı ”hguclu@anadolu.edu.tr” adresine göndermenizi bekliyoruz. Tamamlanan tez calışmalarının özleri Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin izleyen sayısında yayımlanmaktadır.

Uzm. Caner ÇALIŞKAN
Turizm Potansiyeli Olan Bölgelerin Kalkınma Sürecinde Toplumsal Kapasiteyi Güçlendirme Stratejileri: Adıyaman Örneği
Doktora Tezi
Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. İbrahim YILMAZ
Kabul Tarihi: 2015

Taner DALGIN
Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi ve Örgütsel Adalet Algısının Düzenleyici Rolü: Muğla Konaklama Sektörü Örneği
Doktora Tezi
Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Soner TASLAK
Kabul Tarihi: Mayıs 2015

Mehmet ŞİMŞEK
Genişletilmiş Ürün Algısı İle Güven İlişkisinin Yükleme Kuramı Açısından İncelenmesi: Restoran Müşterileri Üzerine Bir Araştırma
Doktora Tezi
Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Göknil Nur SEVER
Kabul Tarihi: Haziran 2015

Demet BAĞIRAN
Destinasyon Yenilik Sürecinin Oluşturulmasında Ağ Yapısı ve Bilgi Yönetiminin Rolü
Doktora Tezi
İzmir: DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Alp TİMUR
Kabul Tarihi: Ocak 2015

Metin SÜRME
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Eğitimi Sürecinde Yönetici ve İşgören Davranışlarının Etik Boyutunu Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Atınç OLCAY
Kabul Tarihi: 2015

Sezer KARASAKAL
Konaklama İşletmelerinde Web Tabanlı Pazarlama: Kapadokya Bölgesinde Bulunan Konaklama İşletmelerinde E-Posta Yönetimi Üzerine Bir Uygulama
Yüksek Lisans Tezi
Nevşehir: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Danışman: Doç. Dr. Kenan GÜLLÜ
Kabul Tarihi: 2015

Sesin YAKAR
Turizm İşletmelerinde Duygusal Emek ve Tükenmişlik İlişkisi: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
İzmir: DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Işıl ÖZGEN
Kabul Tarihi: Temmuz 2015

Nagihan ÇAKMAKOĞLU
Turistlerin Konak Otellerini Tercihlerine Etki Eden Faktörler: Kastamonu Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Evren GÜÇER
Kabul Tarihi: Haziran 2015
Kaynak: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Zeynep KARSAVURAN
Turizm Lisans Eğitiminde Yüksekokulların Fakülteye Dönüşme Süreci Üzerine Nitel Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Bahattin ÖZDEMİR
Kabul Tarihi: Ocak 201

 

2016-02-24
Haber Arşivi
Turizm Haberleri

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL