Güncel

Yaşlı Bakımı Teknisyenliğinde Yeni Bakış Açıları

Yaşlı Bakımı Teknisyenliğinde Yeni Bakış Açıları

Ülkemize göç edenler ve geçici sığınmacıların eğitimle Yaşlı Bakımı Teknisyenleri olarak yetiştirilebileceği önerisinde bulunan Dilek H. Sipahi Aybar; yazısında konu ile ilgili çeşitli projelerden örnekler aktarıyor.

Dilek H. Sipahi Aybar- turizmhaberleri.com- Antalya
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi-Uzman

YAŞLI BAKIMI TEKNİSYENLİĞİNDE GÖÇMEN VE SIĞINMACI FAKTÖRÜ
Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında proje karşılığında hibe verdiği, 2014-2021 yıllarını kapsayan Erasmus+ Programı kapsamında 7’den 77’ye her yaştaki kişinin bilgi ve becerilerini geliştirmeye ve öğrendiklerini diğer kişilere aktarabilmesine yönelik alt programlar bulunmaktadır. AB eğitim ve gençlik programlarının 2007-2014 yılları arasını kapsayan Hayat boyu Öğrenme Programı (HBÖ) adı altındaki programlar dahilinde, ülkeleri yaşlı bakımı üzerine birçok proje uygulanmıştır. Hayat Boyu Öğrenme “kişisel, sosyal ve istihdam perspektifi içinde bilgi, beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla hayat boyunca dahil olunan tüm öğrenme faaliyetleri” olarak tanımlanmaktadır. Farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin sosyo-kültürel gelişimlerinin sağlanması, hayat boyu öğrenmeye katılımların artırılması ve istihdam edilebilir olanaklarının sağlanması temel olarak amaçlanmıştır.

HBÖ strateji belgesi ve faaliyet planında 16 öncelik içinde 3. yaşa yönelik “Yaşlı vatandaşların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını artırmaya yönelik için Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerini desteklemek” önceliği belirlenmiştir. Bu bağlamda kabul alan projelerin bir kısmı hemşirelerin bir kısmı yaşlı bakım teknikerlerinin bir kısmı öğrencilerin bir kısmı da yetişkinlerin dahil oldukları projelerdir. Örneğin;
– Yozgat – Sorgun’da gerçekleştirilen “Evde Yaşlı ve Hasta Bakım Elemanı Yetiştirme Projesi” ile Sorgunda yaşayan 18-45 yaş arası ilk ve orta öğretim mezunu 121 kadına hasta ve yaşlı bakımı elamanı niteliği kazandırılmıştır.
– Tokat’ta gerçekleştirilen “Tokat Meslek Edindirme Kurumları Projesi” ile oluşturulan mesleki kurslar ile ilgili modüller kapsamında bilgisayar uygulamalı muhasebe, mutfak hizmetleri ve kafeterya işletmeciliği, hasta ve yaşlı bakıcılığı konularında programlar ve ders notları hazırlanmıştır.
– Eskişehir’de gerçekleştirilen “Kaybolan meslekler ve nesiller arası dayanışma Projesi” ile gençlerle yaşlılar arasındaki bağlantıyı güçlendirmek amaçlanmıştır.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi “Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Yetişkin Eğitimi Projesi yürütmeye hak kazandı.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak yürütmeye hak kazandığımız“Open Hearts and Welcoming Communities for Immigrants and Refugees – WelCommunities” başlıklı proje ile başta Suriyeli göçmenler olmak üzere tüm göçmen ve mültecilere, bulundukları ülkede yaşadıkları zorlukları kolaylaştıracak el kitapları ve e-bilgilendirmeler hazırlanması planlanmaktadır. Projemizin yürütülmesi adına bizimle çalışacak ortaklarımız ; Antalya Konyaaltı Belediyesi, Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü, Büyük Düşün Proje Geliştirme ve Uygulama Derneği, Bilişim Uzmanları Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, BedCon GmbH (Almanya) ile Sevilla Universidad (İspanya).

Open Hearts and Welcoming Communities for Immigrants and Refugees – WelCommunities özellikle Suriye’den göç eden insanların ve göç ettikleri ülkelerdeki diğer paydaşların ihtiyaçlarından yola çıkılarak, tüm mülteci ve göçmenler için sağlık, yasal ve sosyal haklar, kültürel farklılıklar, pratik dil kılavuzu gibi yaratıcı çıktılarla proje ortağı ülkelere diğer ülkelerden gelen insanların adaptasyonunu ve hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan bir ortaklıktır.

Bu proje ortaklar tarafından geliştirilecek sanal dijital bir platform tarafından desteklenecektir. Bu platform, göçmenlerin ve mültecilerin gittikleri ülkelere vardıklarında karşılaşabilecekleri işsizlik, barınma, yemek, konuşma dili gibi konularda yol haritası çıkartılarak, bulundukları ülkenin vatandaşları ile olan iletişimlerini ve iş birliğini kolaylaştıracaktır.

Proje sürecinde 2 adet eğitim, 2 adet koordinasyon toplantısı ve aktivitelerin daha ileriye taşınması amacıyla 2 adet çoğaltıcı etkinlik düzenlenecektir. Projenin ilk koordinasyon toplantısı Şubat ayında Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Yeni projeler ile en çok göç alan ülkelerde yaşlı bakım uzmanları ve teknisyenleri yetiştirilebilir..

Bahsi geçen projelere benzer projeler ile özellikle ülkemize gelen göçmen ve sığınmacıların profili incelenerek, onların ülkeye artı değer kazanımı için projeler geliştirilebilir. Bu vesileyle hem kendi içlerinde bulunan 65 ve üzeri yaşlıların hayatlarını daha kaliteli hale getirmek, hem de genç göçmenlerin turizm sektöründe istihdam edilerek maddi açıdan desteklenmeleri ve artı değer katmaları için sağlanabilir.

 

2017-02-13
Haber Arşivi
Turizm Haberleri

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL