Covid 19  kısıtlamaları nedeniyle hayatın askıya alınamayacağına dikkat çeken ENAT Türkiye Temsilcisi A.Nejat Şardağı; evlere kapandığımız bu süreçte üniversiteler, kütüphaneler, UNESCO, ENAT gibi kurumların düzenlediği Herkes için Askıda Bilgi kampanyası’na (ücretsiz online eğitim seminerleri) katılım için herkese çağrıda bulunuyor. Ayrıca turizm askıya alınamaz uyarısında bulunuyor.

A.NEJAT ŞARDAĞI- turizmhaberleri.com-İzmir

ENAT  (European Network for Accessible Tourism) Türkiye Temsilcisi

ASKIDA EKMEKTEN ASKIDA BİLGİYE

İçinde bulunduğumuz bugünlerde şu veya bu nedenle gündeme gelen askıda ekmek deyimi bana, “ekmek aslanın ağzında” ve “hayatı askıya almak” deyimlerini hatırlattı.

Askıda ekmek; alanın ve verenin birbirini görmeden yapılan yardımlaşma. Ekmek aslanın ağzında; yaşam koşullarının güçlüğünü belirten deyim. Peki, hayatı askıya almak?

Bu soruyu yanıtlamak için önce askıya almanın ne anlama geldiğini TDK sözlüğünde aradım; “ertelemek, geciktirmek, koşulların oluşmasını beklemek”; bir binayı askıya almak ise “binayı yıkılmaktan kurtarmak” diye tanımlanıyor.

Hayatı askıya almak ise, “inzivaya çekilmek veya bir süreliğine olumlu koşullar oluşuncaya kadar beklemek” olarak açıklanıyor.

Bence hayat bir gömlek gibi değildir, tekrar kullanıncaya kadar askıya alınmaz, çünkü her koşulda yaşam devam etmektedir.

Günümüzde pek yaygın kullanılan çok yoğunum, zaman ayıramadım (!!) diyenlere işte size zaman, kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırın.

Turizm de askıya alınamaz. Bence çökme tehlikesi yaşanmadan desteklenmesi gerekir. Mali destek kadar, alt yapı ve eğitim desteği verilerek yeni ürünler sunma araştırması yapmak, beklentileri karşılamak, kaliteyi yükseltmek, markalaşmaya gitmek kurumlar kadar çalışanlarının da görevidir.

ASKIDA BİLGİ

Dünyanın en tanınmış üniversiteleri ile kütüphanelerinin ve de UNESCO, ENAT gibi kurumların Herkes için Askıda Bilgi kampanyası (ücretsiz online eğitim seminerleri) başlattıklarını hatırlatırım.

Bir süre eskisi gibi yoğun olmadığınızı düşünerek, küçük bir çaba ile bu kaynaklara ulaşmak için zaman ayıracağınıza inanıyorum.

Bu süreç atlatıldığında daha donanımlı, bilgili ve özgüven sahibi olarak ortaya çıkmak için en basitinden askıda bilgi diyebileceğimiz günümüz fırsatlarını değerlendirip kendimize yatırım yapmalıyız.