Güncel

Kişisel Verilerin Korunmasına dair merak edilenler-2

Kişisel verilerin Korunması konusunda bilgilendirici yazı dizisine devam eden Av. Ali Fuat Özbakır; ikinci bölümde kişisel verilerin sahibi, veri sorumlusu ve veri işleyen kimdir sorularını yanıtlıyor. AV. ALİ FUAT ÖZBAKIR-..

Kişisel Verilerin Korunmasına dair merak edilenler-2

Kişisel verilerin Korunması konusunda bilgilendirici yazı dizisine devam eden Av. Ali Fuat Özbakır; ikinci bölümde kişisel verilerin sahibi, veri sorumlusu ve veri işleyen kimdir sorularını yanıtlıyor.

AV. ALİ FUAT ÖZBAKIR- turizmhaberleri.com- Antalya

Geçtiğimiz sohbetlerde hatırlarsanız “kişisel veri” kişisel verilerin nitelikleri ve özelliklerine değinmiştik.

Bu günkü konumuz:

1-Kişisel verilerin sahibi kimdir ?

2-Bu verileri işlemesi nedeni ile sorumlu olan veri sorumlusu ve veri işleyen kişiler kimlerdir ?

Kişisel verilerin sahibi aslında, 6698 sayılı (KVKK) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3/1-ç maddesinde tanımlanmıştır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişi veri sahibidir ve ilgili kişi olarak adlandırılır.  Kanun tanımından da anlaşılacağı üzere kişisel verisi işlenen veri sahibi mutlak surette gerçek kişidir. Yani veri sahibi tüzel kişi ise ilgili kişi olarak kabul edilmez.

Ancak tüzel kişiye ait bir verinin herhangi bir gerçek kişiyi belirlemesi ya da belirlenebilir kılması halinde bu veriler Kanun kapsamında koruma altındadır. Hemen belirtelim ki , burada korunan menfaat tüzel kişiye değil, düzenlemenin temellendirdiği öncelik gereği belirlenen ya da belirlenebilecek gerçek kişiye ait olan menfaattir.

Sevgili Dostlar,

Veri Sorumlusu ve Veri işleyen kavramlarını inceleyecek olursak,

KVKK 3/1-ı maddesine göre  veri sorumlusu;  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluklar tüzel kişinin şahsında doğar. Buradan da anlaşıldığı üzere veri sorumlusu gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişiler de veri sorumlusu olabilir.

Veri işleyen ise KVKK 3/1-ğ maddesine göre şu şekilde tanımlanmıştır:   Veri işleyen,  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Başka bir anlatımla veri sorumlusunun verdiği yetkiyi kullanır ve onun adına kişisel verileri işler. Veri işleyenler, veri sorumlusunun organizasyonu dışındaki gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler, kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen, veri sorumlusunun kişisel veri işleme sözleşmesi yapmak suretiyle yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişidir.

Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aynı zamanda hem veri sorumlusu, hem de veri işleyen olabilir. Örneğin, bir avukatlık bürosu kendi personeliyle ilgili tuttuğu verilere ilişkin olarak veri sorumlusu sayılırken, müvekkili  olan şirketlere ilişkin tuttuğu veriler bakımından ise veri işleyen olarak kabul edilir.

Gelecek sohbetimizde buluşmak üzere.

Hoşça kalın.

Sevgiyle kalın.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL