Turizm sektörünün pandemi nedeniyle kesintiye uğramış olsa bile yarın güçlenerek devam edeceğini belirten yazarımız A Nejat Şardağı; European Strategy and Policy Analysis System ( ESPAS ) raporunu değerlendiriyor ve Türkiye’nin Çin, Hindistan, Uzak Doğu ülkelerine yönelik turizm tanıtım stratejilerinin  belirlenmesi için çarpıcı önerilerde bulunuyor.