Güncel

Buyrun Turizmde Stratejik Güç Birliğine…!

Buyrun Turizmde Stratejik Güç Birliğine…!

Pandemi sürecinde kriz yönetiminde sınıfta kalan, üyelerini çözümsüz bırakan  turizm meslek örgütleri ve turizm STK’ları  çareyi Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi çatısında buluşmakta buldu.

Nilgün ATAR

Turizm meslek örgütleri ve turizm STK’larının görev ve sorumlulukları, başarı ve başarısızlıkları, kriz yönetim karneleri, sektöre nasıl sahip çıktıkları, sorunları nasıl çözdükleri,  siyasi otoritelerle ilişkileri ve iletişim biçimleri, gösterdikleri performanslar pandemi gibi zor zamanlarda net bir şekilde belli olur. Kim neler yapmış, neleri yapmamış anında ortaya çıkar.

Pandemi sürecinde ülkemizin önde gelen Turizm meslek örgütü ve turizm STK Başkanlarının yetersizliği ve turizm camiasının çektiği sıkıntılar, çözümsüz kalan sorunlarla ile ilgili çok yazı yazdım. Son 20 yıldır turizm cephesinde değişen hiçbir şey yok. ( pandemi de dahi üreten, projelerine devam eden turizm stk’larını-ki sayıları çok çok az-bu yazının dışında tutuyorum.)

TÜRSAB VE TUREB’İN KRİZ YÖNETİM  KARNESİ SIFIR

TÜRSAB yaklaşık 12 bin üyesi, 1618 sayılı yasası ile TUREB ise  11 bin 500 üyeli, 13 meslek Odası, 6326 sayılı kanunu ile  Türkiye’nin en önemli turizm  meslek örgütlerinden.   Ancak dünyanın gelmiş geçmiş en büyük krizinde TÜRSAB, üyelerine sırtını döndü,  bakanlık toplantılarına katılmadı . Üyeleri kan ağlarken çözümle ilgili gücünü ortaya koyamadı, televizyon ekranlarında bu sezon kaç bin turist geleceği yönünde öngörülerde bulunmasına üyelerinden tepki yağdı. TÜRSAB’ın kriz karnesi sıfır.

Rehberlerin meslek örgütü TUREB, pandemi sürecinde neler yaptı?. Bu sorunun yanıtını en iyi 2020 yılından beri evde oturan rehberler verir. Bu noktadan bakıldığında TUREB Başkanı ve yönetiminin de kriz karnesi sıfır.

TURİZM SEKTÖRÜNÜN PANDEMİ GERÇEĞİ

Diğer turizm meslek örgütleri ve STK’lar da bu süreçte basına birbirine benzer açıklamalar yapmaktan öteye gidemediler. Tecrübe ve deneyimleriyle Bakanlıklara, hükümet politikalarına yön verecek bir ortak akıl, diplomatik bir dil  üretemediler. Süreci sektör lehine kolaylaştıracak bir açıklama, farklı bir yol haritası sunamadılar, söylediklerinin arkasında duramadılar. Kimi zaman seyirci kaldılar, kimi zaman yetersiz açıklamalarda bulundular. O nedenle de turizmciler  kimseye sesini duyuramadı, hiçbir destekten yararlanamadılar. Sanki yok sayıldılar.  Türk turizm tarihine geçecek Pandemi Gerçeğidir  bu.

STRATEJİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  TURİZM SEKTÖRÜNE HAYIRLI OLSUN…

Gelelim bugüne. Sektörün önde gelenleri  bu yetersiz tabloyu  kabullenmiş olacak ki; sonunda turizm meslek örgütleri ve turizm STK’ları “güç birliği yaparsak daha güçlü oluruz” anlayışıyla Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi TURSAM’ı kurmaya karar veriyorlar. Bakanlık da destekliyor zira Türkiye hiçbir krizde bu kadar stratejiden yoksun kalmamıştı. Türkiye Tanıtım Geliştirme Ajansı TGA ve Bakanlığın Sarı maskeli tanıtım skandalı tepkilerinin ( Keyfini çıkar, ben aşılıyım)  hala gündemde olduğu, Rusların turizmi başlatmak için turizm merkezlerine inceleme heyeti göndereceklerini açıkladıkları şu günlerde  Turizm Strateji Araştırma Merkezi kurulması çok doğru ve çok anlamlı. BUYRUN STRATEJİK GÜÇ BİRLİĞİNE.

Ama şu gerçeği de unutmamak gerekiyor:  Her bir meslek örgütünün, turizm stk’sının görev ve sorumluluğunun en önemli başlıkları turizm stratejileri  üretmek ve araştırmalar yapmaktır…. Yapılmamışsa o koltuklarda oturanlar ve o yönetimler bunun hesabını vermeliler. Siyası otoriteye övgüler yağdırmak, rol çalmakla bir yere varılamıyor ne yazık ki. Geldiğimiz nokta da bunu gösteriyor. Meslek örgütü ve STK Başkanlarının aşağıdaki açıklamaları  da son 20 yıllık ezber tablonun bir yansıması adeta.

TURSAM’ın kuruluşu ile ilgili basın açıklamasını da noktası virgülüne yayınlıyorum, ki sektörel tablo daha net görünsün.

TURİZM STRATEJİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ OLUŞTURULDU

Seyahat ve turizm endüstrisinin önde gelen kuruluşları bir araya gelerek Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi oluşturmak için iş birliği protokolü imzaladı. “Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi” kısa adıyla TURSAM, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) ve Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER)’in iş birliği ile oluşturuldu.

TURSAM’ın amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere düzenlenen basın toplantısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, TTYD Oya Narin, TUREB Başkanı Suat Tural, TÖSHİD Başkanı Mehmet Nane, TURYİD Başkanı Kaya Demirer ve TUADER Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna katıldı.

AKADEMİSYENLER İLE TURİZM KURULUŞLARI TURSAM ÇATISI ALTINDA BİR ARAYA GELDİ

Toplantının açılışında Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, TURSAM’ın kuruluş amacını hakkında bilgi verdi. Tuna, TURSAM’ın ülkemizde turizm sektörüne yönelik yapılacak politika, plan, girişimlere destek olmak amacıyla kurulduğunu belirtti ve merkezin faaliyet göstereceği başlıkları ise sektörün ihtiyaç duyduğu rakip ülke analizleri, istatistiki bilgiler, strateji çalışmaları, akademi iş birliği ile derlenerek analizlerinin yapılması, veriler ışığında turizmin tüm bileşenlerine yönelik stratejilerin geliştirilmesi, tüm çalışmaların düzenli aralıklarla kamuoyu ve paydaşlarla paylaşılması olarak özetledi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN TURSAM’A DESTEK

Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, TURSAM’ın sektör için atılan önemli bir adım olduğunu belirtti.  Alpaslan “Bildiğiniz gibi bilgi en önemli güç, bilginin organize şekilde ve tüm tarafların katılımıyla kullanılması çok önemli. Turizm stratejik araştırma merkezi her türlü bilgiye daha doğru yöntemle ulaşmasını sağlayacaktır. Türkiye olarak turizmde iddialı bir ülkeyiz. Dünyada daha da ön plana çıkmak adına biz de Bakanlık olarak sizlerle iş birliği içinde olacağız.” sözleriyle merkezin önemine dikkat çekti.

TÜRSAB BAŞKANI FİRUZ BAĞLIKAYA “TURSAM SEKTÖRÜMÜZE YÖN GÖSTERECEK”

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya konuşmasında turizmin ülkemiz açısından stratejik önemine dikkat çekti. Bağlıkaya, “Ekonominin çarklarını harekete geçiren, 50’den fazla sektöre iş olanağı sağlayan, istihdam yaratan, ülkeler için döviz girdisi oluşturan özellikleriyle çok stratejik bir sektör. Geldiğimiz noktada, dünya turizminde taşların yerinden oynadığına, rekabetin yepyeni bir seviyeye taşındığına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Aşılanmanın, vaka sayılarının, devletlerin uyguladıkları seyahat kısıtlamalarının belirleyici olduğu, uluslararası rekabetin hiç olmadığı kadar keskin bir hal aldığı, turizmdeki küresel yarışın yeniden başlayacağı bir döneme giriyoruz. Birlikten güç doğar atasözümüzün anlamındaki güç kendini hep hatırlatıyor. Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi’ni, bu gerçeklerden hareketle ülkemizde turizm sektörüne yönelik uygulanacak politika, plan ve girişimlere sektörün ihtiyaçları doğrultusunda destek olmak amacıyla hayata geçiriyoruz. TURSAM’ın; kısa, orta ve uzun vadeli turizm hedeflerinin belirlenmesi noktasında devlet politikalarına katkı sunmanın yanında turizm sektör bileşenleri ile akademik camia arasında, köprü niteliğinde bir yapı oluşturarak sektörün ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara kapı aralayacağına da inanıyoruz. Bu çerçevede TURSAM’ın dünya genelinde değişen tüketici davranışlarına mercek tutarak yeni turizm ürünleri geliştirilmesi konusunda sektörümüze yön göstermesini de bekliyoruz.” dedi.

TÜROFED BAŞKANI SURURİ ÇORABATIR “TURSAM TURİZMİN ÇEŞİTLENMESİNDE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Türk turizmi açısından bir ilke tanıklık ediyoruz diyen TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır “Turizmimizin her alanında çalışanların ihtiyaçları olan ve bugüne kadar çeşitli sivil toplum örgülerinin kendi anlayışlarına ve taleplerine göre gerçekleştirmeye çalıştıkları araştırmaları, raporları tek bir çatı altına almayı başardık. Güçlerimizi birleştirip sektörün bu alandaki eksikliğini gidermek amacıyla tüm gücümüzle çalışacağız. Sektör olarak hep envanter bilgisi eksikliği çekmişizdir. Yeni yatırımlarda, pazarlamalarımızda, çalışmalarımızda ihtiyaç duyduğumuz ve duyacağımız tüm bilgilere bu merkezden ulaşmak ve geliştirmek hedefimiz olmalıdır. Stratejik olarak bilmek istediğimiz bilgilere TURSAM aracılığı ile ulaşacağız. Ayrıca ülkemizin bilinmeyen turizm değerlerinin il il çıkarılarak sektörün hizmetine sunulmasının ülkemiz turizminin çeşitlendirilmesine büyük katkıda bulunacağına inanıyorum.” sözleriyle oluşumun önemini özetledi.

TTYD BAŞKANI OYA NARİN “TURSAM’IN ULUSLARARASI REFERANS NOKTASI OLMASINI UMUYORUZ”

TTYD Başkanı Oya Narin ise, “Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi’nin ülkemizde turizm sektörüne yönelik yapılacak politika, plan ve girişimlere sektörün ihtiyaçları doğrultusunda doğru, şeffaf veri ve değerlendirmelerin sağlanacağı bir merkez olmasını amaçlıyoruz. Bu yönüyle merkezimizin sadece Türkiye’de değil uluslararası arenada bir referans noktası olmasını umuyoruz. Sektörümüz için bu kadar önemli paydaşın bir araya gelmesi ve Bakanlığımızın desteği ile bu amacımıza ulaşmamamız mümkün değil. Türkiye turizminin bundan sonraki gelişiminde doğru ve düzenli veriler ışığında rakip ülkeler ile karşılaştırmalı stratejiler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. TURSAM ile yeni normlara uyum sağlayabilecek, uzun dönemli turizme artacak talebi karşılayacak şekilde sektörümüzün orta ve uzun vadeli sürekliliği ve rekabetçiliği sağlanacaktır.” ifadesiyle merkezin sektöre yapacağı katkı hakkındaki görüşünü aktardı.

TUREB BAŞKANI SUAT TURAL “TURSAM SAYESİNDE DÜNYADA TREND YARATAN TURİZM ÜLKESİ OLABİLİRİZ”

7 kuruluşun katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında konuşan TUREB Başkanı Suat Tural ise, ‘‘Turizm sektöründe eksikliği hissedilen bir merkez için ilk adımı atmış oluyoruz. Turizm strateji ve araştırma merkezi bütün sektör temsilcilerinin bir araya gelmesiyle kuruldu. Bundan sonra önemli ve hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Sektörel olarak eksikliklerini hissettiğimiz noktalarda ülke turizmimiz için belli strateji ve envanterleri yaratmamız gerekiyordu. Türkiye dünya trendlerine çok iyi uygulamalarla öncülük eden, takip eden bir ülke oldu. TURSAM’da yapacağımız çalışmalarla dünya turizminde o trendleri yaratan bir ülke olacağımızı ümit ediyorum.” dedi.

TÖSHİD BAŞKANI MEHMET NANE “DATAYA SAHİP OLMAK SEKTÖRÜMÜZE 2-3 KAT DEĞER KATACAK”

TÖSHİD Başkanı Mehmet Nane ise toplantıda yaptığı konuşmasında tüm dünyada datanın giderek önem kazandığına dikkat çekti. “Turizm sektörü cari açığa katkı sağlayan bir sektör. Bu açıdan baktığımızda ülkemizdeki bir numaralı sektör olarak turizm karşımıza çıkıyor. Bu sektörde hali hazırda gidecek çok yol var. Gidilecek yolu belirlemek için en büyük destek ve dayanağımız oluşturulan datalar olacak. Farklılık yaratacak, değer katacak unsur dataya sahip olmak ve onları işlemek. Aksiyon çıkarma, alınan kararları uygulama noktasında ise TURSAM devreye girecek.  Sektörümüzün hak ettiği noktaya gelmesi en az 2-3 kat değer yaratması açısından bu oluşum çok önemli.” sözleriyle bilgi çağının önemini vurguladı.

TURYİD BAŞKANI KAYA DEMİRER “TURİZMDE GASTRONOMİ VE KÜLTÜR ÖNE ÇIKARILMALI”

Pandemi sürecinde sektörün yaşadığı sıkıntıları dile getiren TURYİD Başkanı Kaya Demirer ise “Büyük veriyi daha iyi analiz etmek için akademisyenlerin katkısı çok önemli. Bu iş birliği ile akademisyenlerle özel sektörün bir araya gelmesini, özellikle rakip ülkelerle rekabet ettiğimiz bir ortamda şeffaf veriyi toplamak ve analiz etmek açısından çok önemli buluyorum.” sözleri ile TURSAM’ın öncü bir proje olduğunun altını çizen Demirer, yapılan çalışmalarda kültür ve gastronominin altının çizilmesi gerektiğini belirtti.

Turizm paydaşları, TURSAM adına kurulacak web sitesinden yapılan araştırma sonuçlara ve yayınlara ulaşabilecek.

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL