Sürdürülebilir Turizm

Engin Koban: Sürdürülebilir Turizmi Anlamak

Engin Koban: Sürdürülebilir Turizmi Anlamak

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİ ANLAMAK

 

Sürdürülebilirlik, turizmin değişim sürecinde ön plana çıkan önemli bir kavramdır.

Turizm endüstrisinin paydaşları, turizmin dinamizmini ve gelişimini devam ettirebilmek için sürdürülebilirliğe odaklanmalıdır.

Sürdürülebilir turizm, ayrı veya özel bir turizm biçimi değildir

Aksine, bütünsel bir yapı içinde turizmin tüm faaliyet alanları daha sürdürülebilir bir yapıya ulaşmayı hedeflemeli ve bu hedef için çalışılmalıdır.

Turizmi daha sürdürülebilir kılmak yalnızca endüstrinin olumsuz etkilerini denetlemek ve yönetmek değildir. Turizm, destinasyona ve destinasyonun yerel toplumuna ekonomik ve sosyal olarak fayda sağlamak, çevrenin ve somut / somut olmayan turizm kaynaklarının korunması amacıyla bilinç ve destek sağlamak için çok özel bir konumdadır. Turizmin yapısı içinde ekonomik kalkınma ve turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği destinasyonun doğal çevresinin korunması karşıt güçler olarak görülmemeli, birbirlerini güçlendirebilecek veya bir diğer ifade ile karşılıklı sinerji yaratacak faaliyetlere odaklanılmalıdır.

Turizmde sürdürülebilirlik, turizmle uğraşanların sorumluluğundadır. Bununla birlikte, turizmi daha sürdürülebilir hale getirmek ve gerçekçi bir ilerleme kaydetmek için hükümetlerin öncü rolde olmasına açık bir ihtiyaç vardır. Daha sürdürülebilir bir turizm ararken, hükümetler turizm endüstrisini oluşturan tüm sektörel paydaşların farklı pozisyon ve motivasyonlarını tanımalı ve ortak hedeflere ulaşmak için onlarla birlikte çalışmalıdır.

Bu kapsamda Türkiye’nin, sürdürülebilir turizm akreditasyon belgelendirmesi konusunda dünyanın önde gelen kuruluşu Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ile 3 yıllık iş birliği anlaşması imzalaması önemli bir adımdır. GSTC ile imzalanan 3 yıllık anlaşma ile planlanacak programın ve Türk turizm endüstrisinin yeniden yapılandırılması sürecinin, tüm paydaşların programa katılımı sağlanarak, 2030 yılında uluslararası standartları karşılayacak şekilde tamamlanması hedeflenmiştir.

Turizm endüstrisinin birçok mikro işletmelerinde yer aldığı çok parçalı bir yapıya sahip olduğunu dikkate alırsak, bu hedefe ulaşabilmek için bu çok parçalı yapının eylemlerinde olumlu bir farklılık yaratmak oldukça zordur. Bu nedenle başarı için etkili bir koordinasyon gücü gereklidir. Ayrıca unutulmamalıdır ki sürdürülebilirlik, turizmle iç içe olan havayla, suyla, doğal ve kültürel mirasın ve yaşam kalitesinin bulunduğu kamuya açık alanlarla da ilgilidir ve bu kaynakların birçoğu hükümetler tarafından yönetilmektedir. Dolayısıyla, sürdürülebilir turizmin gelişimi, tüm ilgili paydaşların bilgilendirilmiş katılımının yanı sıra geniş platformda birliktelik, katılım ve fikir birliği sağlamak için güçlü siyasi liderliği gerektirmektedir. Sürdürülebilir turizme ulaşmak sürekli yaşayan bir süreçtir ve etkileri sürekli olarak izlenmeli ve gerektiğinde gerekli önleyici ve / veya düzeltici önlemler alınmalıdır.

Genel olarak, turizm endüstrisinin sürdürülebilirliğe olan bağlılığı nispeten zayıftır. Bu zayıflık, turizm faaliyetlerinin tümünde planlama ve geliştirme süreçlerinde öncelikli görülen büyüme ve kar odaklı bir yaklaşımın olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda daha anlaşılabilir olacaktır.

Turizmle ilgili çok az şirket sürdürülebilirlik kavramını gerçek anlamda içselleştirerek uygulamaya geçirmekte ve operasyonel faaliyetlerine entegre etmektedir. Konuya bu açıdan yaklaştığımızda;

“Turizm endüstrisi genel yaklaşımla sürdürülebilirlikle ilgili sorunları aktif olarak ele alıyor mu?

Turizme bağımlı daha fazla işletme faaliyet gösterdikleri destinasyonların turizm kaynaklarının sürdürülebilirliğinin korunmasına ve sorunlarının çözülmesine yatırım yapıyor mu?”

sorularını sormak ve cevaplarını bulmak gerekmektedir.

Son olarak özellikle belirtmeliyim ki, sürdürülebilir turizme ulaşmak isteniyorsa destinasyonun turizm stratejisi, herbiri birbiriyle etkileşim içinde olan ziyaretçilerin, endüstrinin, çevrenin ve yerel toplumunun ihtiyaçlarını karşılayan ve turizmin mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerini dikkate alan bir yaklaşıma sahip olmalıdır.

 

 

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL