Güncel Röportajlar

NİLÜFER YÜCEDAĞ: T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ VELİ OĞUZ İLE RÖPORTAJ  

NİLÜFER YÜCEDAĞ: T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ VELİ OĞUZ İLE RÖPORTAJ   

NİLÜFER YÜCEDAĞ: T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ VELİ OĞUZ İLE RÖPORTAJ

 

“T.C. Zafer Kalkınma Ajansı” Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimizi kapsayan ve “TR33” olarak sınıflandırılan bölgede hizmet vermek üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009 yılında kurulmuştur.

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Türkiye’nin en prestijli ödülleri arasında yer alan “Şehir Ödülleri Türkiye 2020’” kapsamında Örgütlenme Ödülleri kategorisinde,

“Yılın Kalkınma Ajansı” ödülünü almıştır.

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz ve tüm yönetim kadrosu ile çalışanlarına ülkemizin ekonomik kalkınması konusunda, Turizm sektörü olarak ise Türk turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı için yapmış oldukları çalışmalar, özverileri ve röportaj için çok teşekkür ederim.

 

Bize kendinizden söz eder misiniz? Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak olmak üzere dört bölgenin faaliyetlerini yönetiyorsunuz. Bu gerçekten özveri isteyen bir görev.

“Başarı tesadüf değildir”

Hem özveri hem de ciddi fedakârlık isteyen bir iş yapıyoruz. Birbirinden farklı 4 ilin kalkınması, bölgesel gelişmişlik farkının azalması için çabalıyoruz. Her ilimizin kendine özgü tarihi, turizmi, sanayisi ve coğrafi özellikleri var. Biz her alanda bölgemizi desteklemeye çalışıyoruz.

Yeri geliyor, turizm destinasyonlarımızın hak ettiği değeri görmeleri için projeler üretiyoruz, yeri geliyor, eğitim alanında marka projeler üretiyoruz, yeri geliyor, ciddi katma değer üreten, sanayide inovasyona, ihracata yönelik projeleri destekliyoruz.

Tüm bunlar işimizi sahiplenmeyle, farklı iş yapma kültürüyle ve disiplinle oluyor. 7/24 işimizin başındayız. Başarı tesadüf değildir.

 

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı “Yılın Kalkınma Ajansı” seçildi. Birçok başarılı projelere imza attı. Kuruluşu, faaliyet alanları ve projeleri hakkında bilgi verir misiniz?

“42 projenin 37’sine Destek Alarak En Başarılı Ajans Olduk”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Ajansımız, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan TR33 Bölgesi’nin yerel ve bölgesel sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere 2009 yılında kurulmuş ve 2010 yılında ilk personelini istihdam ederek hizmete başlamıştır. Ajansımızın görevleri arasında kamu kesimi, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve bölge illerinin sosyoekonomik kalkınmasına destek vermek bulunmaktadır.

Faaliyet alanlarımız; Planlama, Araştırma ve Analiz; Proje Geliştirme ve Uygulama; Proje Destekleme ve İzleme; Yatırım Destek ve Tanıtım faaliyetleri olarak 4 ana grupta toplanabilir.

Kurulduğu günden bu yana birçok başarıya imza atarak vizyon projeleriyle dikkat çeken Ajansımız, farklı iş yapma kültürü ve adanmışlıkla çalışmalarını sürdürmektedir.

Ajansımız 2021 yılında farklı kurum/kuruluşlarca 3 ödüle layık görülmüştür:

İlk olarak Şubat ayında Ardahan’da düzenlenen “Şehir Ödülleri Türkiye 2020” ödül töreninde yürüttüğü vizyoner projeler ile “Yılın Kalkınma Ajansı” ödülünü almıştır.

Ardından Nisan ayında Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA)’dan TR33 Bölgesi’nde uygulanan 4.1 milyon Avro bütçeli ZAFER-İN: TR33 Bölgesi’ndeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu ile özel ödüle layık görülmüştür.

Son olarak ise Aralık ayında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen “Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün” ödül programında Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı – Kendin Yap Hareketi ile “Gençlerin Yolunu Açanlar” kategorisinde ödül almıştır.

Bu ödüller haricinde Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 2019-2020-2021 yıllarında Bakanlığa sunulan 42 projenin 37’sine destek alarak en başarılı Ajans olmuştur. Projeler kapsamında 48 milyon TL’si hibe olmak üzere toplam 70 milyon TL’lik yatırım kazandırılmasına öncü olunmuştur. Bu projeler kapsamında istihdamda dezavantajlı olarak nitelendirilen toplam 1.120 vatandaşın ise çalışma hayatına katılım sağlaması öngörülmüştür.

 

TR33 Bölgesi için duyurulan proje çağrılarına 4 kent dışından başvuru yapılabilir mi? Proje hazırlanması konusunda bir eğitim desteği veriliyor mu?

“Proje Yazma ve Yürütme Eğitimleri Verilmektedir”

Ajansımızın ilan ettiği destek mekanizmaları 4 ilimizde uygulanacak projelere destek vermek üzere hazırlanmaktadır. Dolayısıyla diğer illerden gelerek TR33 bölgesinde proje yürütmek isteyen ve bu anlamda yasal şartları sağlayan tüm paydaşlarımıza kapımız açıktır. Bununla birlikte ülkemizde görev yapan 26 kalkınma ajansımız kendi bölgelerinde yer alan illerin ihtiyaçları doğrultusunda programlar hazırlanmakta ve projeleri desteklemektedir. Bize gelen yatırımcıları kendi bölgemizde yatırım veya proje yapamıyorlarsa kendi başlarına bırakmıyor, diğer Ajans ve kurumlarla irtibat kurmalarına da yardımcı oluyor ve yönlendiriyoruz.

Kurulduğu günden beri Ajansımız Teknik Destek Programı kapsamında proje yazma ve yürütme eğitimleri vermektedir. Günümüzde artık her destek proje bazlı verilmektedir. Dolayısıyla özellikle genç arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın proje yazma ve yürütme eğitimi almalarını, proje dilini ve mantığını öğrenmelerini önemsiyoruz. “Proje döngüsü yönetimi nedir? Sürdürülebilirlik nedir? Çarpan etkisi nedir?” Bunları hayatlarının bir parçası olarak görmeleri gerekmektedir.

 

Turizm şirketleri proje çağrılarında yer alabilir mi? Bir turizm projesini örnek verirsek, proje değerlendirme aşamasında en çok dikkat edilen konular nelerdir?

“Turizm Açısından Katma Değer Oluşturabilecek Faaliyetler Desteklenir”

Teknik olarak ajanslar birçok konuda ve birçok sektöre yönelik olarak destek mekanizmaları düzenleyebilir. Geçmiş dönemde bizim de özel sektörde faaliyet gösteren turizm firmalarını konu alan bazı çağrılarımız oldu. Tabi ki burada dikkat edilmesi gereken unsur şirketin rutin faaliyetlerinin değil, il ya da ilçe ölçeğinde turizm açısından katma değer oluşturabilecek faaliyetlerinin desteklenmesidir. Ne demek istiyorum? Bir otelin müştemilatını yenilemek ya da rutin bakım onarım giderlerini finanse etmek uygun bir proje konusu değilken o otelin hizmet çeşitliliğini ve katma değerini artırabilecek, misal sadece hamam hizmeti sunan bir işletmenin sağlık turizmi açısından ön plana çıkan kaliteli bir spa –wellness merkezine dönüştürülmesi desteklenmeye uygun bir konu olabilir. Her çağrı ilanında desteklenecek konular, örnekleri ilgili çağrının başvuru rehberinde detaylıca yer almaktadır ama özellikle bilinmesini isterim ki tüm özel sektör desteklerinde odaklandığımız husus sadece firmanın kendisi değil firma tarafından önerilen proje konusunun illerimiz ve bölgemiz açısından sağlayacağı doğrudan ve dolaylı faydalardır. Desteklenecek projelerin seçimlerini de bu hassasiyetle gerçekleştiriyoruz.

 

T.C. Zafer Kalkınma Ajansının çalışmalarını, başarılarını ve gerçekleştirilen projelerini yakından takip ediyorum. ORMANDA OKUL projesi dikkatimi çeken projelerden biri. Bize bu projeden bahseder misiniz?

“Ormanda Okul” projesi Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Teknik Destek Programı kapsamında Ajansımızdan destek alan bir proje. Proje ile okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinden oluşan 21 kişilik ekip, toplam 60 saat Kütahya Kent Ormanında uygulamalı Orman Okulu Lideri Eğitici Eğitimi aldılar. Son yıllarda özellikle alternatif eğitimle birlikte, öğrencilerin okulda edindikleri bilgileri günlük hayatta uygulayabilmelerine imkân tanıyan ve özellikle 4-11 yaş arası öğrencilerin, psikomotor, bilişsel, dil gelişimleri ile birlikte; liderlik, duygu tanıma farkındalık kazanmalarında okul dışındaki eğitim önemli bir yerdedir. Orman okulu, çocukların ormanları ziyaret ederek; kişisel, sosyal ve teknik becerilerini geliştirdikleri açık hava eğitimidir.

 

Günümüzde her alanda sürdürülebilir olmak ve sürdürülebilir kalkınma planları konuşuluyor. Yeşil Ekonomi, Yeşil Kalkınma, Yeşil İşler gibi birçok yeni kavram literatürümüze girdi. Çalışmalarınız ve projeleriniz zaten sürdürülebilir bir yaşam kalitesi ve çevre kalitesi üzerine odaklı. Proje gerçekleştirildikten sonraki yıllarda da bu şartların devam edip etmediği konusunda nasıl bir yol izleniyor?

Ajans olarak sürdürülebilir kalkınma için sürdürülebilir sanayiyi ve üretimi hedefliyoruz. Desteklediğimiz projeleri uygulama aşamasında belirli periyotlarda izliyoruz. Yani başvuru aşamasında taahhüt edilen faaliyetler zamanında ve mevzuata uygun olarak gerçekleştiriliyor mu buna bakıyoruz. Yine belli periyotlarda proje sahipleri tarafından proje süresi boyunca Ajansımıza raporlar sunuluyor. Projeler tamamlandıktan sonra ise 3 yıl boyunca denetimlerimize devam ediyoruz.

 

Kalkınma Ajanslarının çalışmalarında güçlü yönleri neler ve geliştirilmesi gerekli yönleri bulunuyor mu? Çalışma alanlarınıza güncel gelişmelere göre yeni faaliyet alanları eklenebilir mi?

“Kalkınma Ajansları, Yaptığı Yenilikçi Uygulamalarla Gündemi Belirleyen Adımlar Atar”

Kalkınma ajanslarının ilk kuruluş felsefesi hızlı hareket edebilen, planlama ve proje mantığıyla çalışan çevik kurumlar olması ve yerelde sorunları yerinde tespit ederek çözüm geliştirmesi şeklindeydi. Türk devlet yönetim sisteminde nispeten yeni kurum olmaları hasebiyle, Ajanslar sürekli bir gelişme ve yenilikçi uygulamalarla bölgede söz sahibi oldular. Ajansların bana göre en güçlü yanı buydu. Doğal olarak bu dinamik yapı sayesinde Ajansların güncel gelişmeleri ve gündemi takip etmesi, buna göre farklı alanlara müdahale etmesi veya paydaşları yönlendirmesi beklenecektir, Ajansımız ve diğer Ajanslar bu sorumluluğun bilincinde olarak hareket etmektedirler. Bizim amacımız bunun da ötesinde gündemi takip eden değil yaptığı yenilikçi uygulamalarla gündemi belirleyen, kalkınmada bölgesini ve Türkiye’yi diğerlerinden öne geçiren adımları atmaktır.

 

 

Okuyucularımız T.C. Zafer Kalkınma Ajansı ile ilgili bilgilere https://zafer.gov.tr sayfasından ulaşabilirler.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL