MICE

NİLÜFER YÜCEDAĞ: TOPLANTI TURİZMİ / M.I.C.E. TARİHİ

NİLÜFER YÜCEDAĞ: TOPLANTI TURİZMİ / M.I.C.E. TARİHİ

NİLÜFER YÜCEDAĞ: TOPLANTI TURİZMİ / M.I.C.E. TARİHİ

 

MICE nedir? 

 

M.I.C.E. :

Meetings / Toplantılar

Incentives / Teşvikler

Conferences / Konferanslar

Exhibitions / Ticari Fuarlar

MICE; Toplantılar, Teşvikler, Konferanslar ve Ticari fuarlar (sergiler)  anlamına gelen bir kısaltmadır. Son yıllarda “Toplantı Endüstrisi” ve “Etkinlik Endüstrisi” terimleri MICE’a alternatif olarak popülerlik kazanmaktadır.

Toplantı Türleri;

  • Konferans,
  • Sempozyum,
  • Panel,
  • Seminer,
  • Çalıştay,
  • Şirket (iç ve dış) toplantıları,
  • Ürün, hizmet ve teknoloji toplantıları

olarak sıralanabilir.

 

TÜRKİYE’DE MICE TARİHİ:

Türkiye’de MICE yeni değil. Kökeni Toplantı ve Fuarlar olan MICE’ın Türkiye’de tarihi 1922, 1969 yılına kadar gitmekte. 

1922’de Türkiye İktisat Kongresi, 1969’da 1.300 delege ile yapılan Dünya Kızılhaç Kongresi, 1969′ da 1.200  delege ile yapılan Dünya Ticaret Odaları Kongresi, 1996’da Habitat II Zirvesi önemli kongrelerden bazıları. Habitat II Zirvesinde 25.000 katılımcı İstanbul’da 2 hafta süre ile konaklamışdır.

Türkiye’nin ilk en büyük ve en kapsamlı kongre merkezi olan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi 1996 yılında açılmıştır.

Ticari Fuarcılık ise 1936 yılında açılan İzmir Enternasyonal Fuarı ile başladı. İzmir Fuarı 1946 da UFI’ye üye olduktan sonra yabancı ülkelerden firmalar da fuara katılmaya başladı. Türkiye için önemli fuarlardan biri de 1969 yılında açılan Kocaeli Sanayi Fuarıdır. Kocaeli bölgesindeki tüm sanayi kuruluşlarının katıldığı bir fuar olarak dikkat çekmiştir.

 

DÜNYADA MICE TARİHİ

Toplantı endüstrisinin başlangıcı dünyada 19. yy’a; Avrupa ve Kuzey Amerika’ya kadar uzanıyor. 19. yüzyılda üniversitelerin gelişimleri sırasında akademik çevrelerde artan bir bilgi paylaşımı ihtiyacı ortaya çıkmış, bu da toplantı sayılarının artmasına ve bu amaçla daha geniş kamusal alanlara ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Aynı zamanda demiryolunun gelişmesiyle birlikte büyük tren istasyonlarında da oteller açıldı.

Ürünlerin tanıtımıyla ilgili etkinliklerin, yönetim kurullarının yıllık toplantılarının ve uzman toplantılarının yanı sıra, 20. yüzyılın başında, özellikle satışla ve organizasyonla uğraşan insanlar için daha iyi bir eğitim de dahil olmak üzere yeni etkinlikler ortaya çıktı.

Destinasyonlar, toplantı  organizasyonlarının

değerinin giderek daha fazla farkına vardıkça, Detroit, Michigan’da bir grup iş insanı, tarihte ilk kez  yapacakları toplantılarına konukları davet etmek için bir satış elemanı  çalıştırmaya karar verdi. Böylece ilk kongre bürosu kurulmuş ve 1986 yılı MICE endüstrinin resmi olarak ortaya çıktığı yıl olmuştur.

Mesleki derneklerin kurulması aynı zamanda endüstrinin doğuşuna dair faydalı ve objektif bir fikir verir.

Toplantı endüstrisindeki en önemli derneklerden bazıları:

International Association of Exhibitions and Events (IAEE) 1928

Professional Convention Management Association (PCMA) 1957

Association Internationale des Palais de Congres (AIPC) 1958

International Congress and Convention Association (ICCA) 1963

European Federation of Conference Towns (EFCT) 1964

International Association of Professional Congress Organizers (IAPCO) 1968

British Association of Conference Destinations (BACD) 1969

Meeting Professionals International (MPI) 1972

Meetings & Events Australia (MEA) 1975

Association of British Professional Conference Organizers (ABPCO)1981

Meeting Industry Association (MIA) 1990

 

1960’dan itibaren, konferansları, kongreleri, toplantıları ve etkinlikleri desteklemek amacıyla altyapıya yapılan yatırımlar sürekli bir büyüme izledi. Bu yatırımlar onlarca ve yüz milyonlarca lirayı buluyor.

Kuzey Amerika, Avustralya ve Afrika’da da (özellikle Güney Afrika’da) yatırımlar yapıldı.

Belgrad’daki Sava Centar, 1977 yılında 4000 delegeyi ağırlayabilecek kapasitede inşa edildi.

Bu tür yatırımlar bugün de devam ediyor, bazıları büyük, hem ekonomik hem de sosyal öneme sahip, şehirlerine ve ülkelerine kendisini uluslararası olaylar haritasında konumlandırma fırsatı sunuyor.

 

MICE nedir? 

MICE, toplantılar, teşvikler, konferanslar ve Ticari fuarlar  anlamına gelen bir kısaltmadır. Son yıllarda “toplantı endüstrisi” ve “etkinlik endüstrisi” terimleri MICE’a alternatif olarak popülerlik kazanmaktadır.

Her endüstrinin bir tür düzenli etkinliği bulunduğundan, küresel iş seyahatinin büyük bir bölümünü oluşturur. Buradaki ana hedef her zaman profesyonelleri bir araya getirmek, bağlantıları geliştirmek, yeni fikirleri teşvik etmek ve büyümeyi teşvik etmektir.

Geleneksel olarak, MICE çoğunlukla iş etkinliklerini kapsar. Konserler veya festivaller gibi boş zaman etkinlikleri farklı bir kategoriye girer.

Ancak, birçok organizatör artık daha büyük etkinliklere daha fazla katılımcı sağlamak ve daha unutulmaz bir deneyim yaratmak için eğlence öğeleri ekliyor.

 

MICE

1) Meetings / Toplantılar 

Toplantılar genellikle otel konferans salonlarında veya kongre merkezlerinde düzenlenen tek günlük bir etkinliktir. Küçük bir üst düzey yönetici grubundan, yıllık hissedar toplantıları gibi daha büyük toplantılara kadar büyüklükleri değişebilir.

Amaç, zorlukları ele almak, planları tartışmak ve hedefler belirlemek için bir şirketten, endüstriden veya projeden insanları bir araya getirmektir. İkram genellikle basit tutulur ve nadiren bir eğlence programı vardır.

2) Incentives / Teşvikler 

Teşvikler, MICE segmentinin muhtemelen en eğlenceli kısmıdır. Bir şirketin personele, ekiplere veya ortaklara (örneğin bağlı kuruluşlar) sunduğu her tür seyahat ödülünü içerir. Bu bağlamda, bir teşvikin amacı, insanlara harika performansları için teşekkür etmek, moralleri yükseltmek veya çalışan bağlılığını artırmaktır.

Teşvikler, onları organize eden şirkete bağlı olarak farklı şekillerde olabilir. Bazıları ekiplerini şehir dışında bir tatil beldesine her şey dahil bir hafta sonu gezisi için gönderebilir. Diğerleri, personeli resmi olmayan bir ortamda bağ kurmaya teşvik etmek için eve yakın çeşitli etkinlikler planlayabilir.

3) Conferences /  Konferanslar 

Konferansları süper boyutlu toplantılar olarak düşünün. Genellikle bir günden fazla sürer ve büyüklükleri değişebilir, ancak genellikle toplantılardan daha fazla katılımcıya sahiptirler. Teşviklerde olduğu gibi, konferanslar da organizatörlere ve arkasındaki sektöre bağlı olarak çok farklı görünebilir.

Konferanslardaki ortak faaliyetler aşağıdakilerden birini, bir karışımını veya tümünü içerir: 

1) Paneller: Bir grup uzman bir konuyu tartışır ve yeni bulgular sunar. Bir moderatör sorular sorar, iyi bir akış sağlar ve izleyicilerden sorular alınabilir.

2) Sunumlar: Bir şirket konferansında, kıdemli liderler işin en son başarılarını veya sonuçlarını sunabilirler. Kamu sektörü konferanslarında, düşünce liderleri en yeni trendleri ve düşüncelerini paylaşmaları için konuk konuşmacılar olarak davet edilebilir. Sunumlar genellikle aksesuarlara, slaytlara veya diğer görsel öğelere dayanır.

3) Konuşmalar: Açılış konuşmaları olarak da bilinen konuşmalar genellikle bir konferansın başlangıcını veya sonunu belirtir. Bazen de ev sahibi veya organizatör  katılımcılara teşekkür eder. Diğer zamanlarda bir endüstri lideri önemli bir konuyu ele alabilir ve çözümler için fikir paylaşabilir.

4) Tartışmalar: Bir panelin parçası olabilirler. Bu durumda, konuklar dinlerken, seçilmiş bir grup bir konu hakkında konuşur. Bazı organizatörler, küçük katılımcı grupları arasında aktif tartışmayı teşvik etmek için ara odalarını kullanır.

5) Atölye Çalışmaları: Küçük bir grup katılımcı, belirli bir problem üzerinde çalışır veya belirli bir konuyu araştırır. Bu yaklaşım, katılımcılara etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunmanın harika bir yoludur.

》Konferansların amacı değişebilir, ancak genellikle bir iş veya sektördeki zorlukları ele almak ve bunlara çözüm bulmak içindir. Yeni düşünceleri ve araştırmaları paylaşmak bunun büyük bir parçasıdır. Ağ oluşturma ve ekip oluşturma faaliyetleri de öyle.

4) Exhibitions / Ticari Fuarlar, Sergiler 

Ticari fuarlar olarak da adlandırılan sergiler, genellikle dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ve katılımcıyı çeken büyük etkinliklerdir. Birkaç günden bir haftaya kadar sürebilirler. Fuarlar genellikle sektöre özeldir ve iyi tanımlanmış bir hedef pazara sahiptir.

Katılımcılar; ürünlerini veya hizmetlerini sunmak ve tanıtmak, iş yapmak, mevcut ve potansiyel ortaklarla bağlantı kurmak için ticari fuarlara giderler. Endüstrinin  uzmanları müşteri veya iş bulur ve sorunları çözmenin yeni yollarını keşfeder.

Sergilerdeki ortak etkinlikler, konferanslarda sunulan etkinliklerin birini, bir karışımını veya tümünü içerebilir. Ayrıca şu üç ögeyi de içerebilir: 

1) Ağ oluşturma etkinlikleri: Ticaret fuarlarında genellikle katılımcıları arasında alt gruplar için ağ oluşturma;  potansiyel ortaklarla tanışmak, işbirliklerini tartışmak ve mevcut trendler hakkında fikir alışverişinde bulunmak için ideal bir yerdir.

2) Ödüller: Bir ödül töreni, birçok serginin bir parçasıdır ve endüstri liderlerini başarılarından dolayı onurlandırır. Aynı zamanda kazananlara oldukça iyi bir PR ve pazarlama sağlar. Bir ödüle aday olmasanız bile, ilham almak için adaylara göz atmaya değer.

3) Yeni iş sahaları: Ticaret fuarları sektörlerinde büyümeyi ve yeniliği teşvik etmek istediğinden, genellikle yeni iş sahaları için özel bir etkinlik olur.

 

Kaynaklar:

Cvent

SeeBtm

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL